Avsluttet prosjekt

Arbeidsstyrkens ønsker - nasjonal tilleggsanalyse

Prosjektnr. 410.021

Det EU-baserte Dublininstituttet, The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, gjennomførte i 1998 en stor surveyundersøkelse i 16 europeiske land, 15 EU medlemsland pluss Norge. Tema for undersøkelsen er Employment Options of the Future, og omfatter spørsmål om blant annet faktisk og ønsket arbeidsmarkedstilpasning, herunder arbeidstid, hjemmearbeid og sabbatsordninger. Datamaterialet er samlet inn av nasjonale intervjuorganisasjoner. Det internasjonale materialet er dokumentert og analysert av Infratest Burke Sozial­forschung Munich: «Employment options for the future: Actual and pre­ferred working hours» (Bielenski, Bosch og Wagner 2001).Norsk partner i undersøkelsen er Arbeids- og administrasjonsdepartementet. AAD har engasjert ISF til å bistå det internasjonale prosjektet når det gjelder å beskrive nasjonale institusjoner samt å tolke det norske materialet. I tillegg er det laget en nasjonal rapport.

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:28