Avsluttet prosjekt

Arbeidsmarkedsstrømmer og lønnsstruktur

Prosjektperiode 1998 - 2001
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 411.078

Prosjektet har som formål å etablere et panel av bedrifter og arbeidstakere for å analysere tre hovedspørsmål: Bruttostrømmer i arbeidsmarkedet med vekt på ansettelser, avgang, gjennomtrekk og mobilitet mellom virksomheter. For det andre vil vi ta for oss sammenhengen mellom mobilitet og relativ lønn. I denne delen er det lønnsstrukturen som er analyseobjekt. For det tredje vil vi se nærmere på sammenhengen mellom lokale arbeidsmarkeder og lønn. Foregår tilpasningen til ulike forhold i lokale arbeidsmarkeder via lønnsdannelsen, ledighet eller mobilitet?

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Harald Dale-Olsen Dr. polit. Forsker I 482 83 527 958 08 463 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:26 - Sist endret 19. juni 2017 00:59