English version of this page
Pågående prosjekt

Arbeid og familie i en avansert økonomi

Prosjektet undersøker sammenhengen mellom menn og kvinners arbeid, og fertilitet. For de fleste familier er det en konflikt mellom tid og inntekt i beslutningen om å få barn

Prosjektperiode August 2021 - august 2025
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10472 / NFR-prosjektnummer: 315357
Prosjektleder Sara Cools

(Fremtidige) foreldre trenger både inntekt for å forsørge barna og tid til å ta vare på dem. Hvordan blir familielivet og ønsker om barn påvirket når de fleste karrierer også er tilgjengelige for kvinner, og når forventninger om involvert foreldreskap også inkluderer menn? Hvordan påvirker endringer i arbeidsmarkedet og i familiepolitikk fertilitet?

I den første delen av prosjektet undersøker vi om fertilitetsbeslutninger er påvirket av nye utviklinger i arbeidsmarkedet, slik som endringer i fleksibilitet drevet fram av teknologisk utvikling og endringer i jobbsikkerhet drevet fram av økt bruk av alternative tilknytningsformer i arbeidslivet (for eksempel midlertidige kontrakter, selvstendighet og så videre).

I den andre delen av prosjektet vil vi gjennomføre en spørreundersøkelse om barneønsker og oppfatninger om kostnader knyttet til det å få barn. Spørreundersøkelsen vil bygge på tidligere spørreundersøkelser slik at vi kan undersøke utviklingen i barneønsker over tid. Vi vil også undersøke hvordan oppfatninger om kostnader og faktiske kostander knyttet til det å få barn påvirker ønsker om barn, spesielt karrierekostander og helsekostnader.

I den siste delen av prosjektet vil vi bruke register data til å se på den historiske utviklingen i sammenhengen mellom menns og kvinners arbeid og fertilitet fra 1967 til i dag, og tidsbruksundersøkelser for å analysere utviklingen i hva foreldre bruker tiden sin på. Til slutt vil vi gjøre en meta-analyse av litteraturen på effekten av offentlig politikk på fertilitetsvalg.

Personvern

ISF har ansvar for at prosjektet behandler personopplysninger i henhold til personvernbestemmelsene. Sikt-referanser er 55033 og 832463. Dersom du ønsker mer informasjon om prosjektets behandling av personopplysninger, kan du kontakte vårt eksterne personvernombud i Sikt.

Deltakere

Publikasjoner

  • Hart, Rannveig Kaldager (2022). Is there a health penalty for childbearing? Evidence from Norwegian registry data.
  • Kitterød, Hege (2022). Family policies and practices in Norway. A brief overview.
  • Kitterød, Hege (2022). Work-family policies and practices in Norway. A brief overview.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Arbeid, Likestilling
Publisert 23. nov. 2021 08:56 - Sist endret 23. juni 2022 14:35