Avsluttet prosjekt

Ansettelsespraksis og beslutningsgrunnlag. Situasjonstesting på det norske arbeidsmarkedet.

Prosjektperiode 2009 - 2011
Oppdragsgiver Barne- og likestillingsdepartementet
Prosjektnr. 415.122

Hensikten med dette forskningsprosjektet er å generere ny kunnskap om diskrimineringsmekanismer på det norske arbeidsmarkedet. Dels er ambisjonen å avdekkeomfangetav etnisk diskriminering, dels å undersøke hva slagsformerfor diskriminering som er utbredt. I tillegg er et siktemål med prosjektet å få kunnskap ombeveggrunnenefor at illegitim forskjellsbehandling forekommer.

Metodene som skal brukes er situasjonstesting, en metode der fiktive personer søker på faktisk utlyste stillinger, samt kvalitative intervjuer med et utvalg av arbeidsgiverne som har vært gjenstand for forskningen. Ved at to personer med like kvalifikasjoner søker på samme jobb og det eneste som skiller dem fra hverandre er etnisk bakgrunn, gir testingen et mål på omfanget av diskriminering. Å intervjue arbeidsgivere på grunnlag av testresultatene vil skape en kontekst rundt intervjusituasjonen som kan bidra til økt innsikt i hvorfor arbeidsgivere gjør som de gjør. Samlet representerer studien et potensial for unik kunnskap om diskrimineringens art, omfang og årsaker.

Last ned fullstendig

Relatert publikasjon:
Fra symptom til årsak

Deltakere

Arnfinn H. Midtbøen Ph.d. Førsteamanuensis, Forsker I 920 82 553 Send e-post
Publisert 2. sep. 2009 11:18 - Sist endret 19. juni 2017 00:59