Avsluttet prosjekt

Ansettelsesforhold: fødsel, liv og død

Prosjektperiode 1999 - 2003
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 411.091

Prosjektets hovedformål er å forklare hvordan og hvorfor ansettelsesforhold inngår og opphører, og hvilke medfølgende konsekvenser dette kan få i en økonomi for sysselsetting og produksjon, med særlig fokus på betydningen av arbeidsstyrkens sammensetning, informasjon, markeds- makt og produktivitet. Enkelte delmål er: i): Forklare hvordan heterogenitet blant bedrifter og ar-beidere påvirker sysselsetting og lønn, og hvilke politiske implikasjoner dette medfører for sysselsettingspolitikken. ii) Forklare hvorfor jobber opprettes og nedlegges, og hvilken betydning dette har for sysselsetting. iii) Belyse informasjonstidspunktets rolle for en samfunnsøkonomisk optimal tilpasning. iv) Hvordan påvirke arbeidsstyrkens sammensetning, dens sysselsetting og produktivitet. v) Forklare om en kopling mellom ledige og vakanser avhenger av økonomiens størrelse, næringsstruktur og geografiske tilhørighet.

Deltakere

Harald Dale-Olsen Dr. polit. Forsker I 482 83 527 958 08 463 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:25 - Sist endret 19. juni 2017 00:58