Avsluttet prosjekt

Analyser av medborger- og lederskapsstudien

Prosjektperiode 2002 - 2002
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 418.010

Deltakere

Mari Teigen Dr. polit. Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning 482 07 137 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:13 - Sist endret 19. juni 2017 00:59