Avsluttet prosjekt

Analyse av total mobilitet 1990-2004

Prosjektperiode 2005 - 2006
Oppdragsgiver Arbeids- og sosialdepartementet
Prosjektnr. 410.059

Prosjektet beskriver og analyserer utviklingen i arbeidstakermobilitet i perioden 1990-2004. Med arbeidstakermobilitet menes her ansettelser og avgang av ansatte. Prosjektet ser spesielt på om utviklingen har vært forskjellig for ansatte i småbedrifter og ansatte i større bedrifter.

Deltakere

Harald Dale-Olsen Dr. polit. Forsker I 482 83 527 958 08 463 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:58 - Sist endret 19. juni 2017 01:00