Avsluttet prosjekt

Analyse av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn

Prosjektperiode 2013 - 2013
Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Prosjektnr. 410101

I dette prosjektet studerer vi timelønnsutviklingen for kvinner og menn i perioden 2002-2011. Vi analyserer betydningen av kjønnssegregering på næring og yrke, betydningen av utdanningsnivå, sammenhengen mellom timelønn og alder, og vi analyserer sammenhengen mellom barn og timelønn separat for kvinner og menn. I tillegg analyserer vi inntektsforskjeller der vi også inkluderer personer som ikke er aktive på arbeidsmarkedet.

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Inés Hardoy Dr. polit. Forsker I 472 45 113 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forsker I 986 22 125 Send e-post
Kjersti Misje Østbakken Ph.d. Forskningsleder, Arbeid og velferd 991 62 556 Send e-post
Publisert 19. des. 2013 13:40 - Sist endret 19. juni 2017 00:59