Avsluttet prosjekt

Analyse av dimensjoneringen av arbeidsmarkedstiltak for ordinære arbeidssøkere

Prosjektperiode 2006 - 2006
Oppdragsgiver Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Prosjektnr. 410.061

I dette prosjektet skal vi gjøre følgende:

1. Gi en oversikt over prinsipielle og teoretiske betraktninger rundt dimensjoneringspolitikken for ordinære arbeidsmarkedstiltak.

2. Gi en oppsummering av kunnskap knyttet til dimensjoneringen i andre land. Vi skal både gi en oversikt over kriterier som brukes ved fastleggingen av tiltaksnivået og forskningsmessige analyser av tiltaksnivået.

3. Gi en forskningsmessig oppsummering av tidligere analyser knyttet til det norske tiltaksnivået.

4. Gi en kartlegging av utviklingen i tiltaksnivået i Norge gjennom de siste to tiår og en vurdering av konsekvenser av variasjoner i tiltaksnivået.

Når det gjelder data vil prosjektet i hovedsak benytte seg av allerede foreliggende offentlig statistikk, men i delstudie 4 vil vi inkludere analyser som baserer seg på innsamlede registerdata på henholdsvis individnivå og kommunenivå.

Deltakere

Harald Dale-Olsen Dr. polit. Forsker I 482 83 527 958 08 463 Send e-post
Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forskningsleder, Arbeid og velferd 986 22 125 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:55 - Sist endret 19. juni 2017 00:59