English version of this page
Pågående prosjekt

Alternative work arrangements and worker welfare (ALTWORK)

Norsk tittel: Alternative tilknytningsformer i arbeidslivet og arbeidstakervelferd

Prosjektperiode August 2021 - august 2025
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10481 / 314267
Prosjektleder Marte Strøm

Prosjektformål – endringer iIllustrasjon av menneske som holder en puslebit
alternative tilknytningsformer

Målet for dette prosjektet er å undersøke pågående endringer i alternative tilknytningsformer i norsk arbeidsliv siden 1995. Vi vil analysere konsekvenser for arbeidstakervelferd og ulikhet, effekten av deregulering på arbeidsdeltagelse, lønn og fagforeningsmedlemskap, og de pågående utviklingene i det rettslige rammeverket.

Prosjekttilnærming

I den første delen av prosjektet vil vi bruke koblede registerdata og Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) data som en ny kilde for å undersøke utviklingen i alternative tilknytningsformer over tid og konsekvenser for arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår.

I den andre delen av prosjektet vil vi studere betydningen av arbeidsmarkedsregulering for bruken av alternative tilknytningsformer – og konsekvensene av deregulering. Vi vil undersøke om endringer i regulering har påvirket andelen arbeidere med alternativt arbeid, og om disse endringene har påvirket fagforeningsgrad og lønnsutvikling i forskjellige deler av inntektsfordelingen.

I den tredje delen vil vi se på sentrale aspekter i det rettslige rammeverket: utviklingen i arbeidstakerbegrepet i EU-retten og rekkevidden av fundamentale menneskerettigheter som potensielt kan gi beskyttelse til arbeidstakere med alternative arbeidskontrakter.

Prosjektbanken – Norges forskningsråd

Personvern

SIKT har vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet faller innenfor samme formål som prosjektet Utvikling av ulike tilknytningsformer i arbeidslivet, les mer om behandlingen av personopplysninger her. For spørsmål om behandling av personvernopplysninger i dette prosjektet, kontakt vårt personvernombud (referanse 950010).

Du kan lese mer om Dine rettigheter i vår personvernerklæring. Se også Personvern og etikk i vår forskning.

Publikasjoner

  • Strøm, Marte; von Simson, Kristine & Østbakken, Kjersti Misje (2022). Temporary employment reforms and employment probabilities.
  • Cools, Sara (2022). The economics of the cultural sector and the role of cultural policy during the COVID-19 pandemic in Norway.
  • Strøm, Marte; von Simson, Kristine & Østbakken, Kjersti Misje (2022). Temporary employment reform and employment probabilities.
  • Bekkedal, Tarjei (2021). EMDs avgjørelse i Holship – kampen om det rettslige hegemoniet i Europa. Lov og Rett. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2021-07-02.

Se alle arbeider i Cristin

Masteroppgaver

  • Riise, Olav (2022). Å være eller ikke være outsourcet - hva har det å si for lønna? [Masteroppgave, Universitetet i Oslo]. DUO vitenarkiv. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-97615
  • Sun, Yumeng (2021). Temporary Work and Immigrant Labor Market Opportunities - An Empirical Analysis of a Temporary Work Reform. [Masteroppgave, Universitetet i Oslo]. DUO vitenarkiv. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-93688

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Erling Barth Forsker I Dr. polit. 930 91 410 erling.barth@samfunnsforskning.no
Sara Cools Forsker I Ph.d. 984 96 736 sara.cools@samfunnsforskning.no
Trond Flaarønning PhD-stipendiat Master 479 04 013 trond.flaaronning@samfunnsforskning.no
Maria Forthun Hoen Forsker II Ph.d 476 20 350 m.f.hoen@samfunnsforskning.no
Marte Strøm Forsker I Ph.d. 408 85 333 marte.strom@samfunnsforskning.no
Kjersti Misje Østbakken Forskningsleder, Arbeid og velferd Ph.d. 991 62 556 k.m.ostbakken@samfunnsforskning.no
Simen Markussen (Frisch-senteret)
Tarjei Bekkedal (UiO)
Christophe Hillion (UiO)
Kalle Moene (UiO)
Caroline Hall (IFAU)
Emneord: Arbeid, Velferd
Publisert 15. okt. 2021 13:17 - Sist endret 29. nov. 2022 15:15