English version of this page
Avsluttet prosjekt

Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år

Prosjektperiode 2018 - 2020
Oppdragsgiver NAV
Prosjektnr. 10278

Prosjektformål

Prosjektet skal frambringe kunnskap om hvordan aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere under 30 år som ble innført 1. januar 2017 virker.

Prosjekttilnærming

Prosjektets første del vil bestå av ulike former for kvantitativ effektevalueringer av aktivitetsplikt. Vi skal undersøke om aktivitetsplikt påvirker sosialhjelpsmottak, sysselsetting, inntekt, utdanning, samt andre utfall.

Det vil også være viktig å undersøke om aktivitetsplikt for noen kan føre til økt utenforskap. I et utvalg kommuner vil vi gjennomføre kvalitative undersøkelser: I disse kommunene vil vi i del to ta for oss ansatte på NAV-kontorer sine erfaringer, mens del tre vil bestå av intervjuer med brukerne hos NAV.  

Deltakere

Harald Dale-Olsen Dr. polit. Forsker I 482 83 527 958 08 463 Send e-post
Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Håkon Solbu Trætteberg Ph.d. Forsker II 920 54 308 Send e-post
Emneord: Arbeid, Velferd
Publisert 16. feb. 2018 13:31 - Sist endret 12. feb. 2021 14:27