English version of this page
Pågående prosjekt

Shades of Grey: Aldersnormer, klasse og kjønn i pensjonsreformenes tid

Hvordan tilpasser og handler arbeidstakere og arbeidsgivere under de nye betingelsene i pensjonsreformen?

Prosjektperiode April 2020 - mars 2024
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10408
Prosjektleder Anne Skevik Grødem
Mange grå stener

Foto: Colourbox

Prosjektbakgrunn – Pensjonsreformen

Pensjonsreformen i 2011 har gjort det mye mer lønnsomt for eldre arbeidstakere å stå lengre i jobb. Likevel kan ikke arbeidstakere alltid velge fritt når de skal gå av, arbeidsgiveren har også et ord med i laget. Mens den gamle førtidspensjonen AFP ga arbeidsgivere medfinansieringsansvar for førtidspensjonering blant sine ansatte, ligger det ingen slike krav i den nye AFPen. Samtidig som arbeidstakerne fikk sterkere insentiver til å stå lenge i jobb, mistet altså arbeidsgiverne et sterkt insentiv til å holde på dem.

Prosjektformål – Arbeidstaker og arbeidsgivers tilpasning

Dette er utgangspunktet for GREYSHADES. Vi ønsker å se på hvordan arbeidstakere og bedriftene de jobber i tilpasser seg og agerer under de nye betingelsene. Vi antar at tilpasningene varierer med både kjønn og utdanningsnivå, og vil prøve å fange opp slike variasjoner i analysene.

Prosjekttilnærming

Prosjektet er organisert i tre arbeidspakker:

Arbeidspakke 1 – bedriftsundersøkelser

Vi skal intervjue ledere, HR-ledere og eldre ansatte i 4–6 bedrifter med ulik utdannings- og kjønnssammensetning. Hensikten er å få en bred oversikt over hvordan disse problemstillingene ser ut fra virksomhetene og de ansattes side.

Arbeidspakke 2 – analyse av kvantitative data fra NorLAG-studien

Tre problemstillinger er sentrale:

 • Hvordan opplever seniorer sitt psykososiale arbeidsmiljø?
 • Hvordan har pensjoneringsplanene endret seg over tid?
 • Hvordan er forholdet mellom opplevd arbeidsmiljø og pensjoneringsplaner?

Arbeidspakke 3 – Ledernes holdning til eldre arbeidstakere

Vi ser på ledernes holdninger til eldre arbeidstakere slik disse kommer fram i Seniorbarometeret. Her skal vi analysere to spørsmål:

 • Hvordan har ledernes holdninger til seniorer endret seg over tid?
 • Hvordan varierer ledernes holdninger med individuelle faktorer og arbeidsplassen de jobber på?

GREYSHADES er et samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning og Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, med bidrag fra Senter for seniorpolitikk, Universitetet i Canterbury og Universitetet i Lausanne.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Anne Skevik Grødem Forsker I Dr. polit. 920 56 232 a.s.grodem@samfunnsforskning.no
Hege Sofie Hesselberg PhD-stipendiat Master 988 24 921 h.s.hesselberg@samfunnsforskning.no
Ragni Hege Kitterød Forsker I Dr. polit. 950 50 375 hege.kitterod@samfunnsforskning.no
Ines Wagner Forsker I Ph.d. 907 82 170 ines.wagner@samfunnsforskning.no
Tale Hellevik
Katharina Herlofson
Axel West Pedersen
Sarah Vickerstaff
Nicky LeFeuvre

Publikasjoner

 • Grødem, Anne Skevik & Kitterød, Hege (2021). Older workers imagining retirement: the collapse of agency, or freedom at last? Ageing & Society. doi: 10.1017/S0144686X20002044. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik & Kitterød, Hege (2021). Combining Work and Pension in Norway: Gathering Information and Imagining the Future. Nordic Journal of Working Life Studies. 12(1), s. 95–113. doi: 10.18291/njwls.127972. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Herlofson, Katharina; Hellevik, Tale & Pedersen, Axel West (2022). Hvordan måle alder for avgang fra yrkeslivet?
 • Hellevik, Tale & Herlofson, Katharina (2022). Older workers’ assessment of job resources in Norway – stability or change?
 • Herlofson, Katharina & Hellevik, Tale (2021). Heving av aldersgrensen i arbeidslivet er en styrking av tilliten til eldre arbeidstakere. KAI-kronikken.
 • Hellevik, Tale & Herlofson, Katharina (2021). Sjefer mener eldre arbeidstakere er slitne. Det er Bente-Lene (65) helt uenig i. [Avis]. Bergens Tidende - Magasinet.
 • Grødem, Anne Skevik (2021). Arbeidslinja for bestemødre? KAI-kronikken.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Arbeid, Velferd
Publisert 28. juli 2020 11:31 - Sist endret 13. nov. 2020 11:21