Prosjekter med emneord «Valg og demokrati»

Publisert 14. jan. 2014 11:22

Elite unity and elite/mass correspondence or widended gaps?

Publisert 21. juni 2017 09:36

Helse, medier og makt 

Publisert 9. apr. 2015 08:46
Illustrasjon: Colourbox.com
Publisert 1. apr. 2014 12:35

– kvinner i lokalpolitikk

Publisert 2. sep. 2014 15:53

Hvordan virker mediepress og mediedekning inn på praksiser, rutiner og prioriteringer i sentralforvaltningen (departementer og direktorater)?

Publisert 28. juni 2010 15:00
bilde av politikere og en sky med sosiale medier
Publisert 9. juli 2018 09:34

Konsekvenser for deltagelse og demokrati.

Publisert 23. okt. 2017 12:05
Publisert 19. des. 2012 11:14

En sammenlignende studie av samtingsvalgene i Sverige og Norge 2013.

Publisert 20. feb. 2013 15:40
Publisert 14. des. 2016 10:37
Publisert 24. juni 2008 15:18
Foto: Colourbox.com.
Publisert 10. okt. 2016 15:41
Publisert 16. jan. 2017 10:57