Prosjekter med emneord «Likestilling»

Publisert 14. okt. 2016 13:00
Publisert 14. jan. 2014 11:22

Elite unity and elite/mass correspondence or widended gaps?

Publisert 15. aug. 2014 15:31

Comparative Perspectives and Welfare State Challenges

Illustrasjon: Colourbox.com
Publisert 1. apr. 2014 12:35

– kvinner i lokalpolitikk

Publisert 4. okt. 2017 13:55

NORDICORE er et Nordic center of excellence som forsker på utfordringer knyttet til kjønnsbalanse og likestilling innen akademia, forskning og innovasjon.

Publisert 20. sep. 2017 15:42