Prosjekter med emneord «Digitalisering»

Publisert 21. juni 2017 09:36

Helse, medier og makt 

Publisert 2. sep. 2014 15:53

Hvordan virker mediepress og mediedekning inn på praksiser, rutiner og prioriteringer i sentralforvaltningen (departementer og direktorater)?

bilde av politikere og en sky med sosiale medier
Publisert 9. juli 2018 09:34

Konsekvenser for deltagelse og demokrati.