English version of this page
Pågående prosjekt

1+1 prosjektet

Smågruppeundervisning i matematikk for elever på småskoletrinnet.

Prosjektperiode 2016 - 2021
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10146 / NFR: 256217
Prosjektleder Vibeke Opheim (NIFU)

Prosjektformål

Hensikten med «1+1 prosjektet» er å undersøke hva som skjer med elevenes matematikkferdigheter dersom de får en ekstralærer som brukes til å gi elevene undervisning i smågrupper. Målgruppen for prosjektet er elever på småskoletrinnet.

Prosjektet vil foregå i ti større kommuner, geografisk spredt over store deler av landet, fra øst til sør-vest og til nord. Følgende kommuner inngår i prosjektet: Asker, Bærum, Bodø, Drammen, Sandefjord, Sarpsborg, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Ålesund. Samlet omfatter prosjektet 160 skoler fra de deltakende kommunene.

Prosjekttilnærming

For å undersøke om smågruppeundervisning i matematikk øker elevenes ferdigheter i matematikk, gjennomføres en randomisert studie der de deltakende skolene fordeles tilfeldig i to like store grupper – en forsøksgruppe og en sammenligningsgruppe. Skolene i forsøksgruppen får ressurser til å ansette en ekstra lærer, kvalifisert til å undervise i matematikk, mens skolene i sammenligningsgruppen fortsetter som før. Det er viktig at skolene er tilfeldig fordelt i to grupper, slik at de ekstra lærerressursene utgjør den eneste forskjellen mellom gruppene. 

Ved å sammenligne matematikkferdighetene til elevene i forsøksgruppen med sammenligningsgruppen, vil vi undersøke effektene av smågruppeundervisning i matematikk på elevenes læringsutbytte. Prosjektet strekker seg over fire skoleår (2016-2020) og vil bidra med ny kunnskap om effekter av økt lærertetthet i en norsk skolekontekst.

Se også

Deltakere

Henning Finseraas Ph.d. Forsker I, bistilling 482 83 631 Send e-post
Inés Hardoy Dr. polit. Forsker I 472 45 113 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forsker I 986 22 125 Send e-post

Publikasjoner

  • Bubikova-Moan, Jarmila & Opheim, Vibeke (2020). ‘It’s a jigsaw puzzle and a challenge’: critical perspectives on the enactment of an RCT on small-group tuition in mathematics in Norwegian lower-elementary schools. Journal of Education Policy. doi: 10.1080/02680939.2020.1856931. Fulltekst i vitenarkiv
  • Solheim, Oddny Judith & Opheim, Vibeke (2018). Beyond class size reduction: Towards more flexible ways of implementing a reduced pupil-teacher ratio. International Journal of Educational Research. s. 1–8. doi: 10.1016/j.ijer.2018.10.008. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

  • Bubikova-Moan, Jarmila & Opheim, Vibeke (2021). Enacting an RCT on small-group mathematics tuition in elementary schools: practitioners' voices.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Arbeid, Velferd
Publisert 10. juni 2016 15:52 - Sist endret 18. juni 2020 13:53