Marte Mangset

Bilde av Marte Mangset
English version of this page
Stillingstittel Forsker II
Grad Ph.d.

Sosiolog som studerer kunnskap, utdanning og makt

Marte Mangset er utdannet sosiolog, og har en doktorgrad fra Sciences Po Paris og Universitetet i Bergen. Tittelen på avhandlingen er “The discipline of historians: a comparative study of historians' constructions of the discipline of history in English, French and Norwegian universities”. Mangset har spesialisert seg på tema som kunnskap, utdanning og makt i internasjonal og norsk sammenheng. Metodisk jobber hun sammenlignende og kvalitativt. Hun studerer blant annet forholdet mellom ekspertise og politikk, og har jobbet mye med studier av eliter.

Mangset har jobbet mye med sammenlignende studier av hvilke kunnskaper og ferdigheter som legitimerer byråkratiske lederes makt i Norge, Frankrike og Storbritannia. Marte jobber også for tiden med flere prosjekter om styringsinstrumenter i akademia, både i forskningsfinansiering og i rekrutteringsprosesser til akademiske stillinger. Forholdet mellom kravene om eksellense, likestilling og mangfold står sentralt i disse prosjektene.

Emneord: Arbeid, Velferd, Likestilling, Valg og demokrati

Publikasjoner

 • Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Larsen, Eirinn; Mangset, Marte & Schwach, Vera (2019). Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie 1946-2016, I:  Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2132-5.  Innledning.  s 19 - 42
 • Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Larsen, Eirinn; Mangset, Marte & Schwach, Vera (2019). En paradoksal historie - konkluderende merknader, I:  Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2132-5.  19.  s 595 - 608
 • Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Larsen, Eirinn; Mangset, Marte & Schwach, Vera (2019). Kapittel 1 - Innledning, I:  Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2132-5.  1.  s 19 - 42
 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (2019). Elites and People: Challenges to Democracy. Comparative Social Research.  34, s 1- 13
 • Mangset, Marte (2019). Fondsforvaltning i praksis - profesjonaliseringens utilsiktede konsekvenser, I:  Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2132-5.  18.  s 551 - 594
 • Mangset, Marte & Asdal, Kristin (2019). Bureaucratic power in note-writing: authoritative expertise within the state. British Journal of Sociology.  70(2), s 569- 588 . doi: 10.1111/1468-4446.12356
 • Mangset, Marte; Engelstad, Fredrik; Teigen, Mari & Gulbrandsen, Trygve Jens (2019). The Populist Elite Paradox: Using Elite Theory to Elucidate the Shapes and Stakes of Populist Elite Critiques. Comparative Social Research.  34, s 203- 222
 • Mangset, Marte (2018). Anti-bureaucratic Identities among Top Bureaucrats? Societal Norms and Professional Practices among Senior Civil Servants in Britain, France and Norway. Comparative Social Research.  33, s 109- 137
 • Mangset, Marte (2018). Varying elite identities among top bureaucrats. A study of the role of higher education in France, Great Britain and Norway, In agnes van zanten (ed.),  Elites in education.  Routledge.  ISBN 9781138827219.  Chapter 9.  s 216 - 236
 • Mangset, Marte (2017). Elite circulation and the convertibility of knowledge: comparing different types and forms of knowledge and degrees of elite circulation in Europe. Journal of Education and Work.  30(2), s 129- 144 . doi: 10.1080/13639080.2017.1278903
 • Mangset, Marte (2016). La variation des identités élitaires des hauts fonctionnaires. Étude du rôle de l’enseignement supérieur en France, en Grande-Bretagne et en Norvège. L'Année sociologique.  66(1), s 225- 250
 • Mangset, Marte (2015). Contextually Bound Authoritative Knowledge: A Comparative Study of British, French and Norwegian Administrative Elites' Merit and Skills, In Agnes van Zanten; Stephen Ball & Brigitte Darchy-Koechlin (ed.),  World Yearbook of Education 2015: Elites, Privilege and Excellence. The National and Global Redefinition of Educational Advantage.  Routledge.  ISBN 9781138786424.  Kapittel 14.  s 201 - 216
 • Mangset, Marte (2015). La variation des identités élitaires des hauts fonctionnaires. Étude du rôle de l'enseignement supérieur en France, en Grande-Bretagne et en Norvège. L'Année sociologique.  66(1), s 225- 250
 • Mangset, Marte (2015). Logique institutionnelle et logique disciplinaire: forces opposées face au processus de Bologne?, I: Adriana Gorga & Jean-Philippe Leresche (red.),  Disciplines académiques en transformation. Entre innovation et résistance.  Editions des Archives Contemporaines.  ISBN 9782813001658.  Kapittel 4.  s 55 - 69
 • Mangset, Marte (2015). What does it mean to be part of the elite? Comparing Norwegian, French and British top bureaucrats' understandings of the elite concept when applied to themselves. Comparative Sociology.  14(2), s 274- 299 . doi: 10.1163/15691330-12341343
 • Mangset, Marte (2014). Forvaltningseliten definerer forvaltningseliten. En studie av norske, franske og britiske toppbyråkraters forståelse av elitebegrepet og de hierarkier de inngår i, I: Olav Korsnes; Marianne Nordli Hansen & Johannes Hjellbrekke (red.),  Elite og klasse i et egalitært samfunn.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02183-6.  Kapittel 10.  s 165 - 193
 • Mangset, Marte (2014). Hva er det toppbyråkrater er så flinke til? Om utdanning, kompetanse og meritokrati i europeisk forvaltningselite, I: Nils Rune Langeland (red.),  Politisk kompetanse: Grunnlovas borgar 1814 - 2014.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3635-9.  Kapittel 11.  s 210 - 236
 • Mangset, Marte (2013). Historiefagets natur og nasjonal utdanningskultur : en sosiologisk studie av norske, franske og engelske historikeres disiplinære selvforståelse. Historisk Tidsskrift (Norge).  92(2), s 203- 230

Se alle arbeider i Cristin

 • Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Mangset, Marte; Larsen, Eirinn & Schwach, Vera (2019). Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2132-5.  688 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Frølich, Nicoline; Reiling, Rune Borgan; Gunnes, Hebe; Mangset, Marte; Orupabo, Julia; Ulvestad, Marte E.S.; Østbakken, Kjersti Misje; Lyby, Lars & Larsen, Even Peder Hellan (2019). Attraktive akademiske karrierer? Søkning, rekruttering og mobilitet i UH-sektoren. NIFU-rapport. 10. Vis sammendrag
 • Nordberg, Tanja Haraldsdottir; Ellingsæter, Anne Lise & Mangset, Marte (2018). Lederen som forvalter av familiepolitikken – mellom kjønnede normer og virksomhetenes målsettinger.

Se alle arbeider i Cristin

 • Langberg, Øystein K. & Mangset, Marte (2017, 12. juni). Omfavnet av velgerne.  Aftenposten.
 • Mangset, Marte (2017, 23. april). - Eit enormt nederlag for dei tradisjonelle partia. [Internett].  NRK.
 • Mangset, Marte (2017, 22. mars). - «Elitens mann» kan vinne.  Dagsavisen.
 • Mangset, Marte (2017, 06. mai). - Frankrike for fornyelse.  Dagsavisen.
 • Mangset, Marte (2017). Anti-byråkratiske profesjonsidentiteter blant norske, franske og britiske toppbyråkrater?.
 • Mangset, Marte (2017). Byråkratiske Eliter og den Populistiske Fare. Stat og styring.  27(3), s 2- 5
 • Mangset, Marte (2017, 13. juni). En ny elite tar over.  Telemarksavisa.
 • Mangset, Marte (2017, 12. juni). En ny elite tar over i fransk politikk. [Internett].  Forskning.no.
 • Mangset, Marte (2017). Expertise in the Rule of Law in Pratice.
 • Mangset, Marte (2017, 05. mai). Forsker Marte Mangset gjest i NRK P1. [Radio].  Frokostradioen, NRK P1.
 • Mangset, Marte (2017, 24. juli). Frankrike-eksperter svarer: Har Støre eller Brende mest til felles med Macron?.  Aftenposten.
 • Mangset, Marte (2017, 24. april). Frankrikes presidentkandidater.. [Radio].   NRK P2 Dagsnytt atten.
 • Mangset, Marte (2017, 17. februar). Fransk presidentkandidat i trøbbel.. [Radio].  NRK P2 Nyhetsmorgen.
 • Mangset, Marte (2017, 20. mars). Fransk presidentvalgkamp. [TV].  TV2 nyhetskanalen.
 • Mangset, Marte (2017, 21. april). Fransk presidentvalgkamp på TV2 God Morgen Norge. [TV].  TV2 God Morgen Norge.
 • Mangset, Marte (2017, 12. juni). Franskmennene stemmer på ny nasjonalforsamling.  Avisen Agder.
 • Mangset, Marte (2017, 19. mai). Fremad i alle retninger. [Fagblad].  Ukeavisen Ledelse..
 • Mangset, Marte (2017, 22. juli). Har Støre eller Brende mest til felles med Macron?.  Aftenposten.
 • Mangset, Marte (2017, 24. april). Kan bli vanskelig for Macron Derfor feilet de etablerte partiene i Frankrike.  Dagens Perspektiv.
 • Mangset, Marte (2017, 08. mai). Lover kamp mot Macrons reformer.  Bergens Tidende.
 • Mangset, Marte (2017, 09. mai). Lover kamp mot Macrons reformer.  Fædrelandsvennen.
 • Mangset, Marte (2017, 13. juni). Macron danker ut rivalene.  Dagen.
 • Mangset, Marte (2017, 13. juni). Macron feide alle av banen.  Bergens Tidende.
 • Mangset, Marte (2017, 11. juni). Macrons parti danker ut rivalene. [Internett].  ABC Nyheter.
 • Mangset, Marte (2017, 12. juni). Macrons parti danker ut rivalene. [Internett].  NRK.
 • Mangset, Marte (2017, 12. juni). Macrons parti danker ut rivalene.  Troms Folkeblad.
 • Mangset, Marte (2017, 12. juni). Macrons parti danker ut rivalene. [Internett].  Hegnar Online.
 • Mangset, Marte (2017, 12. juni). Macrons parti danker ut rivalene.  Dagens Næringsliv.
 • Mangset, Marte (2017, 11. juni). Macrons parti danket ut rivalene. [Internett].  Nettavisen.
 • Mangset, Marte (2017, 11. juni). Macrons parti danket ut rivalene. [Internett].  Sunnmørsposten Pluss.
 • Mangset, Marte (2017, 12. juni). Macrons parti danket ut rivalene.  Bergens Tidende.
 • Mangset, Marte (2017, 13. juni). Macrons parti danket ut rivalene.  Nationen.
 • Mangset, Marte (2017, 19. juni). Macrons valgseier. [Radio].  NRK P2 Dagsnytt atten.
 • Mangset, Marte (2017). Margaretha Järvinen og Nanna Mik-Meyer: Kvalitativ Analyse. Syv Traditioner.. Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(3), s 361- 363
 • Mangset, Marte (2017, 01. mars). Marine Le Pen anklages for for pengemisbruk. [TV].  TV2 nyhetskanalen.
 • Mangset, Marte (2017, 22. april). Marte Mangset om fransk valgkampen i NRK Urix. [TV].  NRK Urix.
 • Mangset, Marte (2017, 08. mai). Marte Mangset om globalisering, EU og fransk presidentvalg. [Radio].  NRK Studio 2.
 • Mangset, Marte (2017, 02. april). Marte Mangset, forsker SPS ved HiOA i NRK Ytring om fransk valgkamp. [Radio].  Ytring NRK P2,.
 • Mangset, Marte (2017, 03. april). Marte Mangset, forsker ved SPS, Høgskolen i Oslo og Akershus, intervjues om fransk valgkamp TV 2 nyhetene. [TV].  TV 2 nyhetene.
 • Mangset, Marte (2017, 08. mai). NRK2 Dagsnytt atten 18. [Radio].  NRK2 Dagsnytt atten 18.
 • Mangset, Marte (2017, 24. april). NRK2 Dagsnytt atten 18. [TV].  NRK2 Dagsnytt atten.
 • Mangset, Marte (2017, 09. februar). NRK2 Urix 22:30. [TV].  NRK2 Urix.
 • Mangset, Marte (2017, 13. juni). Ny elite tar over i fransk politikk.  Stavanger Aftenblad.
 • Mangset, Marte (2017). Partiene er fortsatt viktige. Dagsavisen.
 • Mangset, Marte (2017, 07. mai). Presidentvalg i Frankrike. [TV].  TV2-nyhetene /valgsending.
 • Mangset, Marte (2017, 22. april). Presidentvalget i Frankrike.. [Radio].  NRK P1 Dagsnytt..
 • Mangset, Marte (2017, 22. april). Presidentvalget i Frankrike.. [Radio].  NRK P1 Dagsnytt.
 • Mangset, Marte (2017, 18. april). SPS-forsker Marte Mangset ved Høgskolen i Oslo og Akerhus intervjuet om fransk valgkamp. [TV].  TV2 nyhetskanalen.
 • Mangset, Marte (2017, 08. mai). Stor fallhøgd for Macron.  sunnmøringen.
 • Mangset, Marte (2017, 08. mai). Stor fallhøyde for Macron. [Internett].  NTB / Forskning.no.
 • Mangset, Marte (2017, 09. mai). Stor fallhøyde for Macron.  Nationen.
 • Mangset, Marte (2017, 19. april). Terror viktig i valgkampen - Marte Mangset gjest i TV2. [TV].  TV2 nyhetene.
 • Mangset, Marte (2017, 23. april). Valg i Frankrike - Forsker Marte Mangset gjest i NRK Ytring. [Radio].  NRK P2 Ytring.
 • Mangset, Marte (2017, 08. mai). Valget i Frankrike. [TV].  TV2 nyhetskanalen.
 • Mangset, Marte (2017, 30. april). Valget i Frankrike.. [TV].  TV2 nyhetene.
 • Mangset, Marte (2017, 19. juni). Valget i Frankrike.. [Radio].  NRK P2 Nyhetsmorgen.
 • Mangset, Marte (2017, 05. mai). Valget i Frankrike.. [TV].  TV2 God Morgen Norge.
 • Mangset, Marte; Maxwell, Claire & van zanten, agnes (2017). Knowledge, skills and dispositions: the socialisation and `training? of elites. Journal of Education and Work.  30(2), s 123- 128 . doi: 10.1080/13639080.2017.1278902
 • Nøra, Stig & Mangset, Marte (2017, 07. mai). Hvordan skal det gå med Frankrike?. [Internett].  Forskning.no.
 • Tellmann, Silje Maria & Mangset, Marte (2017). The rise of consultants; pushing the notion of professionalism?.
 • Mangset, Marte (2016). Ekspertise i alle kanaler? Om den mangslungne bruken av ekspertise i offentlig politikk.
 • Mangset, Marte (2016). Embetsmannsrollen i et komparativt perspektiv.
 • Mangset, Marte (2016). Expertise, power and accountability among British, French and Norwegian top bureaucrats.
 • Mangset, Marte (2016). Gjør ny skoledannelse kultursosiologien mer slagkraftig? - En kommentar til Håkon Larsens lansering av en ny kultursosiologi. Sosiologisk Tidsskrift.  24(3), s 246- 256 . doi: 10.18261/issn.1504-2928-2016-03-04
 • Mangset, Marte (2016). Hva er kulturell makt i nyrike Norge? Innledning til debatt.
 • Mangset, Marte (2016). Kompetanse og meritokrati i europeisk forvaltningselite.
 • Mangset, Marte (2016). Konkurrerende eller komplementære kultursosiologiske teorier?.
 • Mangset, Marte (2015). Byråkrati, status og kunnskap i Norge, Frankrike og Storbritannia.
 • Mangset, Marte (2015). Byråkratisk ekspertise på norsk, fransk og engelsk.
 • Mangset, Marte (2015). Gir ny skoledannelse kultursosiologien mer kraft? En kritisk lesning av Håkon Larsens bok Kultursosiologisk forskning.
 • Mangset, Marte (2015). Å sette pris på kunnskap. sosiologen.no.
 • Mangset, Marte (2014). Anti-bureaucratic identities among top bureaucrats?.
 • Mangset, Marte (2014). Byråkratisk kompetanse. Om kunnskap og ferdigheter blant norske, franske og britiske forvaltningsledere.
 • Mangset, Marte (2014). En sammenlignende studie av toppbyråkraters kompetanse i finans- og kulturdepartementene i Norge, Frankrike og Storbritannia.
 • Mangset, Marte (2014). How does knowledge convert to elite power? Comparing how different types and forms of knowledge underpin the power of administrative elites in Europe.
 • Mangset, Marte (2014). Hva betyr det å tilhøre eliten? En internasjonal sammenligning av toppbyråkraters eliteforståelser.
 • Mangset, Marte (2014). Hvordan kunnskap legitimerer makt. Om kunnskaper og ferdigheter blant norske, franske og britiske forvaltningsledere.
 • Mangset, Marte (2014). What does it mean to be part of the elite? Comparing Norwegian, French and British top bureaucrats' understanding of the elite concept applied to themselves.
 • Mangset, Marte (2013). Simply the best? Om kunnskaper, ferdigheter og rasjonalitet blant norske, franske og britiske toppbyråkrater.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. juni 2017 12:26 - Sist endret 21. mars 2019 15:37