Kristine von Simson

PhD i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo, 2012.

Emneord: Arbeid, Likestilling

Publikasjoner

 • von Simson, Kristine & Umblijs, Janis (2020). Housing conditions and children's school results: evidence from Norwegian register data. International journal of housing policy. . doi: 10.1080/19491247.2020.1814190 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Keute, Anna Lene; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Steffensen, Kjartan (2019). NEET Status and Early versus Later Skills among Young Adults: Evidence from linked register-PIAAC data. Scandinavian Journal of Educational Research. . doi: 10.1080/00313831.2019.1659403 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Strøm, Marte (2019). Peer gender and educational Choices. Empirical Economics. . doi: 10.1007/s00181-019-01697-2 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • von Simson, Kristine & Umblijs, Janis (2019). Vanskeligstilte på boligmarkedet – dynamikk og tilstandsavhengighet. Tidsskrift for boligforskning.  2(2), s 84- 111 . doi: 10.18261/issn.2535-5988-2019-02-05 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines; Røed, Knut; von Simson, Kristine & Zhang, Tao (2018). Initiatives to Combat the Labour Market Exclusion of Youth in Northern Europe: A Meta-analysis, In Miguel Angel Malo & Almudena Moreno Minguez (ed.),  European Youth Labour Markets. Problems and Policies.  Springer Nature.  ISBN 978-3-319-68221-1.  Kapittel 16.  s 235 - 251
 • Hardoy, Ines; Røed, Knut; von Simson, Kristine & Zhang, Tao (2017). Effekter av arbeidsmarkedspolitikk rettet mot ungdom i Nord-Europa – en meta-analyse. Søkelys på arbeidslivet.  34(3), s 167- 181 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2017-03-02 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2016). Sammenhengen mellom ferdigheter fra ungdomsskolen og ferdigheter i PIAAC-undersøkelsen. Søkelys på arbeidslivet.  33(4), s 349- 359 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-04-04
 • von Simson, Kristine (2016). Effekten av arbeidsmarkedstiltak og vikarbyråarbeid på overgang til jobb og utdanning for arbeidsledig ungdom uten fullført videregående skole. Søkelys på arbeidslivet.  33(3), s 247- 268 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-03-04 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • von Simson, Kristine (2016). Frafall i yrkesfag blant jenter og gutter : arbeidsmarkedets betydning, I: Kaja Reegård & Jon Rogstad (red.),  De frafalne: Om frafall i videregående opplæring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48109-1.  Kapittel 3.  s 62 - 88
 • Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling; Lindahl, Lena & von Simson, Kristine (2015). Ungdomsarbeidsløshet i Norden. Søkelys på arbeidslivet.  32(1-2), s 78- 90 Vis sammendrag
 • von Simson, Kristine (2015). Explaining upper secondary school dropout: new evidence on the role of local labor markets. Empirical Economics.  48(4), s 1419- 1444 . doi: 10.1007/s00181-014-0829-3
 • Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling & von Simson, Kristine (2014). Early School leaving and Labour market prospects, In Tarmo Valkonen & Vesa Vihriälä (ed.),  The Nordic model - challenged but capable of reform.  Nordic Council of Ministers.  ISBN 978-92-893-2778-7.  Kapittel 6.  s 235 - 259
 • von Simson, Kristine (2014). Frafall i videregående skole og lokale arbeidsmarkedsforhold. Søkelys på arbeidslivet.  31(1-2), s 42- 59 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling & von Simson, Kristine (2013). Ulike veier gjennom videregående: Hva skjer de neste ti årene?. Søkelys på arbeidslivet.  30(4), s 313- 333 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2020-01-02-08
 • von Simson, Kristine (2012). Veier til jobb for ungdom uten fullført videregående opplæring: kan vikarbyråer og arbeidsmarkedstiltak lette overgangen fra utdanning til arbeidsliv?. Søkelys på arbeidslivet.  29(1/2), s 76- 96 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-03-04 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eide, Erling; von Simson, Kristine & Strøm, Steinar (2011). Rank-Dependent Utility, Tax Evasion, and Labor Supply. FinanzArchiv / Public Finance Analysis (FA).  67(3), s 261- 281 . doi: 10.1628/001522111X600597

Se alle arbeider i Cristin

 • Umblijs, Janis; von Simson, Kristine & Mohn, Ferdinand A (2019). Boligens betydning for annen velferd : en gjennomgang av nasjonal og internasjonal forskning. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:01. Fulltekst i vitenarkiv.
 • von Simson, Kristine & Umblijs, Janis (2019). Boforhold og velferd. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:02. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Cools, Sara; Hardoy, Ines & von Simson, Kristine (2018). Sosial bakgrunn, utdanning, arbeid og stønader til personer under 30 år med nedsatt arbeidsevne. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:12. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Strøm, Marte; von Simson, Kristine & Østbakken, Kjersti Misje (2018). Midlertidige ansettelser og grupper med svak tilknytning til arbeidslivet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:2. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Jon Marius, Vaag Iversen; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Strøm, Bjarne (2016). Sammenhengen mellom ferdigheter og arbeidsmarkedssituasjon for utsatte grupper. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:11. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines; Røed, Knut; von Simson, Kristine & Zhang, Tao (2016). En komparativ analyse av effekter av innsats for å inkludere utsatte unge i arbeid i Norden. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:13. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kolsrud, Dag Olaf; Røed, Marianne; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2016). Bidrag og belønning : Om innvandrere i det norske arbeidsmarkedet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:04. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Lindahl, Lena; von Simson, Kristine & Vanhala, Pekka (2015). Youth Unemployment and Inactivity. A comparison of School to work transitions and Labour market outcomes in four Nordic countries. TemaNord. 548.
 • Hardoy, Ines; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2010). Husholdningers tilpasning før og etter pensjonsalder. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2010:006. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Holden, Steinar; Brochmann, Grete; Calmfors, Lars; Holen, Elisabeth; Røed, Knut & von Simson, Kristine (2019). Tiltak for å øke sysselsettingen. Dagens næringsliv.
 • von Simson, Kristine (2019). Effekter av arbeidsmarkedstiltak - norske erfaringer.
 • von Simson, Kristine (2019). Effekter av arbeidsmarkedstiltak mv - norske erfaringer.
 • von Simson, Kristine (2019). Unge og utenforskap.
 • von Simson, Kristine & Umblijs, Janis (2019). Housing conditions and school attainment: evidence from Norwegian register data.
 • von Simson, Kristine & Umblijs, Janis (2019). Housing conditions and school attainment: evidence from Norwegian register data.
 • Barth, Erling; Keute, Anna Lena; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Steffensen, Kjartan (2018). The Importance of Early and Later Skills among Youth: Evidence from Linked Register-PIAAC data.
 • Barth, Erling; Keute, Anna Lena; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Steffensen, Kjartan (2018). The Importance of Early and Later Skills among Youth: Evidence from Linked Register-PIAAC data.
 • von Simson, Kristine (2018). Hvem er de unge som faller utenfor?.
 • von Simson, Kristine (2018). NEETs i Norge.
 • Strøm, Marte; von Simson, Kristine & Schøne, Pål (2016). Girls helping girls - the impact of female peers for grades and educational choices.
 • Schøne, Pål; Strøm, Marte & von Simson, Kristine (2015). Girls helping Girls. The impact of female peers for grades and educational choices.
 • Strøm, Marte; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2015). Girls helping girls - the impact of female peers for grades and educational choices.
 • Strøm, Marte; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2015). Girls helping girls - the impact of female peers for grades and educational choices..
 • von Simson, Kristine (2014). Veier til jobb for ungdom som har falt fra videregående utdanning.
 • Barth, Erling & von Simson, Kristine (2012). Ungdomsarbeidsledighet og konjunkturer. Økonomiske analyser.  (5), s 38- 45 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2017 10:51 - Sist endret 12. feb. 2020 10:54