Ingvild Reymert

Statsviter med ekspertise på høyere utdanning og forskningspolitikk

Ingvild Reymert er utdannet statsviter. I forskningen sin har hun vært opptatt av hvordan vi forstår offentlige organisasjoners rolle og utvikling over tid, med fokus på høyere utdanning og forskningsinstitusjoner. Hennes forskning er stort sett basert på kvantitative data.

I Reymerts doktorgrad analyserte hun hvordan vi kan forstå akademiske ansettelsesprosesser og bruk av bibliometriske indikatorer, med flere publikasjoner i internasjonale tidsskrift. Reymert har også en bistilling hos NIFU.

Hos ISF forsker Reymert på sivilsamfunnsorganisasjoners rolle i det politiske systemet.

Sosiale medier

Emneord: Sivilsamfunn

Publikasjoner

 • Langfeldt, Liv; Reymert, Ingvild S & Aksnes, Dag W. (2020). The role of metrics in peer assessments. Research Evaluation. doi: 10.1093/reseval/rvaa032. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reymert, Ingvild S; Jungblut, Jens Patrick Wilhelm & Borlaug, Siri Brorstad (2020). Are evaluative cultures national or global? A cross-national study on evaluative cultures in academic recruitment processes in Europe. Higher Education. doi: 10.1007/s10734-020-00659-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reymert, Ingvild S (2020). Bibliometrics in academic recruitment: A screening tool rather than a game changer. Minerva. doi: 10.1007/s11024-020-09419-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frølich, Nicoline; Trondal, Jarle; Caspersen, Joakim & Reymert, Ingvild S (2019). Reformer i UH-sektoren. Det muliges kunst. I Knudsen, Jon Paschen & Lauvdal, Torunn (Red.), Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning. Cappelen Damm Akademisk. s. 75–98. doi: 10.23865/noasp.73. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kyvik, Svein & Reymert, Ingvild (2017). Research collaboration in groups and networks: differences across academic fields. Scientometrics. 113(2), s. 951–967. doi: 10.1007/s11192-017-2497-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vabø, Agnete; Alvsvåg, Aina; Kyvik, Svein & Reymert, Ingvild S (2016). The establishment of formal research groups in higher education institutions. Nordic Journal of Studies in Educational Policy. s. 1–12. doi: 10.3402/nstep.v2.33896. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thune, Taran Mari; Reymert, Ingvild; Gulbrandsen, Magnus & Aamodt, Per O (2016). Universities and external engagement activities: Particular profiles for particular universities? Science and Public Policy. 43(6), s. 774–786. doi: 10.1093/scipol/scw019. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frølich, Nicoline; Trondal, Jarle; Caspersen, Joakim & Reymert, Ingvild (2016). Managing mergers – governancing institutional integration. Tertiary Education and Management. 22(3), s. 231–248. doi: 10.1080/13583883.2016.1196235. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aardal, Bernt; Reymert , Ingvild Stakkevold & Otterbekk, Stine Renate (2010). Trenden er brutt - færre skifter parti. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. s. 24–32.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Reymert, Ingvild S; Jungblut, Jens & Borlaug, Siri Brorstad (2021). Correction to: Are evaluative cultures national or global? A cross‑national study on evaluative cultures in academic recruitment processes in Europe (Higher Education, (2021), 82, 5, (823-843), 10.1007/s10734-020-00659-3). Higher Education. 82(5). doi: 10.1007/s10734-021-00686-8.
 • Reymert, Ingvild S; Thune, Taran Mari & Borlaug, Siri Brorstad (2021). Både norske og utenlandske forskere er aktive samfunnsdebattanter . Morgenbladet.
 • Vabø, Agnete; Reymert, Ingvild S; Borlaug, Siri Brorstad & Jungblut, Jens Patrick Wilhelm (2021). Barriers to recruitment to academic positions.
 • Reymert, Ingvild S (2020). How important are bibliometrics in academic recruitment processes?
 • Reymert, Ingvild S (2020). Tellekanter som sorteringsverktøy. Morgenbladet.
 • Reymert, Ingvild S; Jungblut, Jens & Borlaug, Siri Brorstad (2019). National or global standards? A cross-national study on assessment criteria in academic recruitment processes in Europe.
 • Reymert, Ingvild S (2019). Is the Metrics Tide Exaggerated? .
 • Reymert, Ingvild S (2019). Is the Metrics Tide Exaggerated? .
 • Reymert, Ingvild S; Tveit, Mari Sundli; Bakke, Anne Helene & Strisland, Jonas (2018). Hvor blir det av kvinnene? . [Internett]. Studentsnakk / Podcast Norsk studentorganiasjon.
 • Reymert, Ingvild S (2018). Ensidig rekruttering skyver ut uortodokse forskere. Forskerforum.no.
 • Reymert, Ingvild S (2018). Fagskoler.
 • Reymert, Ingvild S (2018). Doktorgradskandidater i Norge: Forskeropplæring, arbeidsvilkår og karriereforventninger.
 • Reymert, Ingvild S (2018). Hvor blir det av postdoktorene?
 • Reymert, Ingvild S (2018). Quality in recruitment processes.
 • Reymert, Ingvild S (2018). Quality in recruitment processes.
 • Reymert, Ingvild S (2018). Quality in recruitment processes.
 • Reymert, Ingvild S (2017). Arbeidsgiverundersøkelser.
 • Reymert, Ingvild S & Aamodt, Per O (2017). Graduate’s and employer survey.
 • Reymert, Ingvild S & Thune, Taran Mari (2017). Jack of all trades.
 • Reymert, Ingvild S & Kyvik, Svein (2017). Research collaboration in groups and networks. Differences across academic fields.
 • Reymert, Ingvild S (2017). Doktorgradskandidater i Norge: Forskeropplæring, arbeidsvilkår og karriereforventninger.
 • Reymert, Ingvild S (2017). Modeller for fagopplæring for voksne innvandrere.
 • Reymert, Ingvild S (2017). Doktorgradskandidater i Norge: Forskeropplæring, arbeidsvilkår og karriereforventninger.
 • Reymert, Ingvild S (2017). Doktorgradskandidater i Norge: Forskeropplæring, arbeidsvilkår og karriereforventninger.
 • Reymert, Ingvild S (2017). Akademisk frihet i instituttsektoren.
 • Reymert, Ingvild (2017). Kandidater og arbeidsgivere om arbeidslivsrelevans.
 • Reymert, Ingvild (2016). Hva er studiekvalitet? Ledelse og Teknikk. s. 22–23.
 • Reymert, Ingvild (2016). Hvordan ser arbeidslivet på kandidater fra UiO?
 • Reymert, Ingvild (2016). Utdanner vi den kompetansen Norge trenger?
 • Reymert, Ingvild (2016). Overgang til arbeidslivet.
 • Reymert, Ingvild (2016). Kvalitet – hva er det? Og hva vet vi?
 • Reymert, Ingvild (2016). Kvalitet – hva er det? Og hva vet vi?
 • Reymert, Ingvild; Hjellbrekke, Johannes & Frølich, Nicoline (2016). Is the landscape changing? A study of the changes in the Norwegian higher education sector.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Reymert, Ingvild (2016). More focused on studying? Differences in time spent studying between students who work and students who do not.
 • Frølich, Nicoline; Trondal, Jarle; Caspersen, Joakim & Reymert, Ingvild (2015). Managing mergers - governing Institutional integration.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Reymert, Ingvild (2015). More focused on studying? Differences in time spent studying between students that work and students that do not.
 • Reymert , Ingvild Stakkevold (2011). Høyrepopulistiske partier uten dametekke. Samtiden. 3.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. nov. 2021 13:17 - Sist endret 8. des. 2021 12:25