Ingvild Reymert

Statsviter med ekspertise på høyere utdanning og forskningspolitikk

Ingvild Reymert er utdannet statsviter. I forskningen sin har hun vært opptatt av hvordan vi forstår offentlige organisasjoners rolle og utvikling over tid, med fokus på høyere utdanning og forskningsinstitusjoner. Hennes forskning er stort sett basert på kvantitative data.

I Reymerts doktorgrad analyserte hun hvordan vi kan forstå akademiske ansettelsesprosesser og bruk av bibliometriske indikatorer, med flere publikasjoner i internasjonale tidsskrift. Reymert har også en bistilling hos NIFU.

Hos ISF forsker Reymert på sivilsamfunnsorganisasjoners rolle i det politiske systemet.

Sosiale medier

Emneord: Sivilsamfunn

Publikasjoner

 • Reymert, Ingvild S (2020). Bibliometrics in academic recruitment: A screening tool rather than a game changer. Minerva. doi: 10.1007/s11024-020-09419-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reymert, Ingvild S; Jungblut, Jens Patrick Wilhelm & Borlaug, Siri Brorstad (2020). Are evaluative cultures national or global? A cross-national study on evaluative cultures in academic recruitment processes in Europe. Higher Education. doi: 10.1007/s10734-020-00659-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Langfeldt, Liv; Reymert, Ingvild S & Aksnes, Dag W. (2020). The role of metrics in peer assessments. Research Evaluation. doi: 10.1093/reseval/rvaa032. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frølich, Nicoline; Trondal, Jarle; Caspersen, Joakim & Reymert, Ingvild S (2019). Reformer i UH-sektoren. Det muliges kunst. I Knudsen, Jon Paschen & Lauvdal, Torunn (Red.), Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning. Cappelen Damm Akademisk. s. 75–98. doi: 10.23865/noasp.73. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kyvik, Svein & Reymert, Ingvild (2017). Research collaboration in groups and networks: differences across academic fields. Scientometrics. 113(2), s. 951–967. doi: 10.1007/s11192-017-2497-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frølich, Nicoline; Trondal, Jarle; Caspersen, Joakim & Reymert, Ingvild (2016). Managing mergers – governancing institutional integration. Tertiary Education and Management. 22(3), s. 231–248. doi: 10.1080/13583883.2016.1196235. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thune, Taran Mari; Reymert, Ingvild; Gulbrandsen, Magnus & Aamodt, Per O (2016). Universities and external engagement activities: Particular profiles for particular universities? Science and Public Policy. 43(6), s. 774–786. doi: 10.1093/scipol/scw019. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vabø, Agnete; Alvsvåg, Aina; Kyvik, Svein & Reymert, Ingvild S (2016). The establishment of formal research groups in higher education institutions. Nordic Journal of Studies in Educational Policy. s. 1–12. doi: 10.3402/nstep.v2.33896. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aardal, Bernt; Reymert , Ingvild Stakkevold & Otterbekk, Stine Renate (2010). Trenden er brutt - færre skifter parti. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. s. 24–32.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Vabø, Agnete; Reymert, Ingvild S; Borlaug, Siri Brorstad & Jungblut, Jens Patrick Wilhelm (2021). Barriers to recruitment to academic positions.
 • Reymert, Ingvild S (2020). How important are bibliometrics in academic recruitment processes?
 • Reymert, Ingvild S (2020). Tellekanter som sorteringsverktøy. Morgenbladet.
 • Reymert, Ingvild S (2019). Is the Metrics Tide Exaggerated? .
 • Reymert, Ingvild S (2019). Is the Metrics Tide Exaggerated? .
 • Reymert, Ingvild S; Jungblut, Jens & Borlaug, Siri Brorstad (2019). National or global standards? A cross-national study on assessment criteria in academic recruitment processes in Europe.
 • Reymert, Ingvild S; Tveit, Mari Sundli; Bakke, Anne Helene & Strisland, Jonas (2018). Hvor blir det av kvinnene? . [Internett]. Studentsnakk / Podcast Norsk studentorganiasjon.
 • Reymert, Ingvild S (2018). Quality in recruitment processes.
 • Reymert, Ingvild S (2018). Quality in recruitment processes.
 • Reymert, Ingvild S (2018). Hvor blir det av postdoktorene?
 • Reymert, Ingvild S (2018). Quality in recruitment processes.
 • Reymert, Ingvild S (2018). Fagskoler.
 • Reymert, Ingvild S (2018). Doktorgradskandidater i Norge: Forskeropplæring, arbeidsvilkår og karriereforventninger.
 • Reymert, Ingvild S (2018). Ensidig rekruttering skyver ut uortodokse forskere. Forskerforum.no.
 • Reymert, Ingvild (2017). Kandidater og arbeidsgivere om arbeidslivsrelevans.
 • Reymert, Ingvild S (2017). Akademisk frihet i instituttsektoren.
 • Reymert, Ingvild S (2017). Arbeidsgiverundersøkelser.
 • Reymert, Ingvild S (2017). Modeller for fagopplæring for voksne innvandrere.
 • Reymert, Ingvild S (2017). Doktorgradskandidater i Norge: Forskeropplæring, arbeidsvilkår og karriereforventninger.
 • Reymert, Ingvild S (2017). Doktorgradskandidater i Norge: Forskeropplæring, arbeidsvilkår og karriereforventninger.
 • Reymert, Ingvild S & Aamodt, Per O (2017). Graduate’s and employer survey.
 • Reymert, Ingvild S & Thune, Taran Mari (2017). Jack of all trades.
 • Reymert, Ingvild S & Kyvik, Svein (2017). Research collaboration in groups and networks. Differences across academic fields.
 • Reymert, Ingvild S (2017). Doktorgradskandidater i Norge: Forskeropplæring, arbeidsvilkår og karriereforventninger.
 • Reymert, Ingvild; Hjellbrekke, Johannes & Frølich, Nicoline (2016). Is the landscape changing? A study of the changes in the Norwegian higher education sector.
 • Reymert, Ingvild (2016). Kvalitet – hva er det? Og hva vet vi?
 • Reymert, Ingvild (2016). Hvordan ser arbeidslivet på kandidater fra UiO?
 • Reymert, Ingvild (2016). Kvalitet – hva er det? Og hva vet vi?
 • Reymert, Ingvild (2016). Utdanner vi den kompetansen Norge trenger?
 • Reymert, Ingvild (2016). Overgang til arbeidslivet.
 • Reymert, Ingvild (2016). Hva er studiekvalitet? Ledelse og Teknikk. s. 22–23.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Reymert, Ingvild (2016). More focused on studying? Differences in time spent studying between students who work and students who do not.
 • Frølich, Nicoline; Trondal, Jarle; Caspersen, Joakim & Reymert, Ingvild (2015). Managing mergers - governing Institutional integration.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Reymert, Ingvild (2015). More focused on studying? Differences in time spent studying between students that work and students that do not.
 • Reymert , Ingvild Stakkevold (2011). Høyrepopulistiske partier uten dametekke. Samtiden. 3.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. nov. 2021 13:17 - Sist endret 8. des. 2021 12:25