Axel West Pedersen

Axel West Pedersen er for tiden i permisjon.

Statsviter med interesse for velferdsstatens innretning og virkninger

Axel West Pedersen har doktorgrad fra Europauniversitetet i Firenze (1999). Han har vært ansatt ved Institutt for samfunnsforskning siden mars 2010. West Pedersens forskningsinteresser omfatter historisk-komparative analyser av utviklingen i pensjonssystemet, analyser av velferdsopinion og studier av velferdspolitikkens konsekvenser for inntektsfordeling og fattigdom.

Han leder for tiden et prosjekt finansiert av Forskningsrådet, som analyserer fordelingsvirkningene av den norske pensjonsreformen. West Pedersen er nasjonal ekspert i European Social Policy Network, som jobber på oppdrag for Europakommisjonen. Han var medlem av Fordelingsutvalget, NOU 2009:10 og Barnefamilieutvalget, NOU 2017:6. 

Emneord: Velferd

Publikasjoner

 • Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Pedersen, Axel West & Terum, Lars Inge (2019). Kapittel 1: Trygd, arbeid og aktivering, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Lars Inge Terum (red.),  Trygd i aktiveringens tid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  1.  s 13 - 32
 • Blekesaune, Morten; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale & Pedersen, Axel West (2019). Helsesvikt og arbeidsuførhet, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Lars Inge Terum (red.),  Trygd i aktiveringens tid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  Kapittel 10.  s 176 - 201
 • Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege & Pedersen, Axel West (2019). A woman’s cause? Popular attitudes towards pension credits for childcare in Norway. European Journal of Social Security (EJSS).  21(3), s 241- 261 . doi: 10.1177/1388262719869065 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Koren, Charlotte & Pedersen, Axel West (2019). Kapittel 12: Inntektssikring i alderdommen, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Lars Inge Terum (red.),  Trygd i aktiveringens tid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  12.  s 226 - 250
 • Pedersen, Axel West (2019). Kapittel 14: Trygd og inntektsfordeling, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Lars Inge Terum (red.),  Trygd i aktiveringens tid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  14.  s 269 - 292
 • Halvorsen, Elin & Pedersen, Axel West (2018). Closing the gender gap in pensions: A microsimulation analysis of the Norwegian NDC pension system. Journal of European Social Policy.  29(1), s 130- 143 . doi: 10.1177/0958928717754296 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pedersen, Axel West; Hippe, Jon Mathias; Grødem, Anne Skevik & Sørensen, Ole Beier (2018). Trade unions and the politics of occupational pensions in Denmark and Norway. Transfer - European Review of Labour and Research.  24(1), s 109- 122 . doi: 10.1177/1024258917748873 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Pedersen, Axel West (2017). Norsk trygdepolitikk i internasjonalt perspektiv, I: Mary Ann Stamsø (red.),  Velferdsstaten i endring : Om norsk helse- og sosialpolitikk (3. utg).  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-424005.  Kapittel 15.  s 382 - 401 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pedersen, Axel West & Kuhnle, Stein (2017). The Nordic welfare state model, In Oddbjørn P. Knutsen (ed.),  The Nordic Models in Political Science : Challenged, but Still Viable?.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2175-2.  Chapter 9.  s 219 - 238 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bay, Ann-Helen; Finseraas, Henning & Pedersen, Axel West (2016). Welfare Nationalism and Popular Support for Raising the Child Allowance: Evidence from a Norwegian Survey Experiment. Scandinavian Political Studies.  39(4), s 482- 494 . doi: 10.1111/1467-9477.12067 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Finseraas, Henning; Pedersen, Axel West & Bay, Ann-Helén (2016). When the going gets tough: The Differential Impact of National Unemployment on the Perceived Threats of Immigration. Political Studies.  64(1), s 60- 73 . doi: 10.1111/1467-9248.12162 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Barth, Erling; Moene, Karl Ove & Pedersen, Axel West (2015). Trygd og sysselsetting i et internasjonalt perspektiv, I: Ann-Helén Bay; Anniken Hagelund & Aksel Hatland (red.),  For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-49470-4.  Kapittel 7.  s 153 - 170
 • Bay, Ann-Helén; Hagelund, Anniken & Pedersen, Axel West (2015). Trygdepolitiske dilemmaer: Effektivitet versus fordeling, I: Ann-Helén Bay; Anniken Hagelund & Aksel Hatland (red.),  For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-49470-4.  Kapittel 1.  s 11 - 37
 • Bay, Ann-Helén & Pedersen, Axel West (2015). En velferdsstat (bare) for middelklassen?, I: Ann-Helén Bay; Anniken Hagelund & Aksel Hatland (red.),  For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-49470-4.  Kapittel 3.  s 61 - 75
 • Bay, Ann-Helén; Pedersen, Axel West & Teigen, Mari (2015). En kvinnevennlig pensjonsreform? Likestillingsperspektiver i den norske pensjonsreformdebatten. Tidsskrift for velferdsforskning.  18(3), s 164- 178 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hagelund, Anniken & Pedersen, Axel West (2015). To Reform or Not to Reform? Explaining the Coexistence of Successful Pension Reform and Sick Pay Inertia in Norway, In Fredrik Engelstad & Anniken Hagelund (ed.),  Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  Chapter 12.  s 220 - 242

Se alle arbeider i Cristin

 • Pedersen, Axel West (2020). Vedlegg. Alternative modeller for avkortning av GI mot lønnsinntekt..
 • Hippe, Jon Mathias & Pedersen, Axel West (2019). Etter pensjonsreformen - politiske veivalg. Fafo-notat. 2019:7.
 • Pedersen, Axel West (2019). Levealdersjustering av aldersgrensene i pensjonssystemet – hvorfor og hvordan?. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pedersen, Axel West; Grødem, Anne Skevik; Rasmussen, Magnus Bergli & Wagner, Ines (2019). Inntektssikring for befolkningen i yrkesaktiv alder – en sammenligning av syv nordeuropeiske land.
 • Pedersen, Axel West; Grødem, Anne Skevik & Wagner, Ines (2019). Trygdepolitikk og trygdemottak i åtte nordeuropeiske land. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:14. Vis sammendrag
 • Pedersen, Axel West (2018). Norway: Agreement on occupational pension reform in the public sector. ESPN Flash Report 2018/45. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Halvorsen, Elin & Pedersen, Axel West (2017). Closing the gender gap in pensions. A microsimulation analysis of the Norwegian NDC pension system. Discussion papers. 855.
 • Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona & Pedersen, Axel West (2017). Rettferdig pensjon for individer og for par? Tilpasninger og holdninger til det nye pensjonssystemet i folketrygden. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2017:10. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Pedersen, Axel West (2017). ESPN Thematic Report on Access to social protection of people working as self-employed or on non-standard contracts Norway 2017. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Pedersen, Axel West (2017). Norway: Government proposal to curtail the social security rights of migrants rejected by Parliament. ESPN Flash Report 2017/57. Vis sammendrag
 • Pedersen, Axel West (2017). Towards a fully individualised pension system in Norway. ESPN Flash Report 2017/06. Vis sammendrag
 • Pedersen, Axel West (2016). ESPN Thematic Report on retirement regimes for workers in arduous or hazardous jobs. Norway 2016.
 • Pedersen, Axel West (2016). New legislation to reduce the inflow of asylum seekers in Norway. ESPN Flash Report 2016/38.
 • Grødem, Anne Skevik; Orupabo, Julia & Pedersen, Axel West (2015). Gradert sykemelding : oppfølging og trygdemottak etter sykepengeperiodens utløp. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2015:005. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik & Pedersen, Axel West (2015). ESPN Thematic Report on minimum income schemes – Norway (2016).
 • Lidén, Hilde; Bredal, Anja; Pedersen, Axel West; Igesund, Solveig Marie & Staver, Anne (2015). Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2015:004. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Pedersen, Axel West (2015). ESPN Flash Report: Employment protection age limit extended from age 70 to age 72 in Norway.
 • Pedersen, Axel West (2015). ESPN Thematic Report on Social Investment - Norway (2015).
 • Pedersen, Axel West (2015). ESPN Thematic Report on integrated support for the long-term unemployed - Norway (2015).

Se alle arbeider i Cristin

 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Pedersen, Axel West (2020). Tidsskrift for samfunnsforskning: 'Problemorientert empirisme' gjennom 60 år. Tidsskrift for samfunnsforskning.  61(1), s 5- 11 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2020-01-01 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Pedersen, Axel West (2020). Samordningsfellen - en kommentar.
 • Pedersen, Axel West (2020). Sjenerøse trygdeytelser og forbruket av trygd – er det en sammenheng?. KAI-kronikken.
 • Pedersen, Axel West (2020). Skal ikke Oslos innbyggere få vite om sine rettigheter til sosialhjelp?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Bay, Ann-Helén; Hellevik, Tale; Koren, Charlotte & Pedersen, Axel West (2019). Demografi og økonomi, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Lars Inge Terum (red.),  Trygd i aktiveringens tid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  Kapittel 3.  s 48 - 67
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Pedersen, Axel West (2019). Ubehaget i migrasjonsforskningen. Tidsskrift for samfunnsforskning.  60(1), s 74- 76 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-01-04 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Pedersen, Axel West (2019). Aldersgrensene i pensjonssystemet – kan vi (igjen) lære av svenskene?.
 • Pedersen, Axel West (2019). Et blikk fra samfunnsfagene. Norges vei til velstand og likhet.
 • Pedersen, Axel West (2019). Fremtidens sysselsetting: borgerlønn eller arbeid til alle? Erfaringer fra det finske borgerlønnseksperimentet.
 • Pedersen, Axel West (2019). Levealdersjustering av aldersgrensene i pensjonssystemet.
 • Pedersen, Axel West (2019). Noen vil tape 1–2 millioner kroner i pensjon hvis de jobber frem til fylte 73 år. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Pedersen, Axel West (2019). Pensjonsreformen åtte år etter - dilemma og veivalg.
 • Pedersen, Axel West (2019). The price of sustainability.
 • Pedersen, Axel West (2019). Trygdesystemet: er det sammenheng mellom sjenerøsitet og forbruk?.
 • Pedersen, Axel West (2019). Uføres alderspensjoner - kommentar til høringsnotatet.
 • Pedersen, Axel West (2019). Velferdsstat og fordeling mellom generasjoner.
 • Pedersen, Axel West & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Innvandring og sosial mobilitet – forskere møter fagfeller. Tidsskrift for samfunnsforskning.  60(03), s 285- 287
 • Pedersen, Axel West (2018). Levealdersjustering av aldersgrensene. Argumenter for og et konkret forslag.
 • Pedersen, Axel West (2018). Norsk velferdspolitikk. Nordisk modell konservert i olje(penger)?.
 • Pedersen, Axel West (2018). Partenes rolle i det norske pensjonssystemet.
 • Pedersen, Axel West (2018). Pensjonsreformen - hovedtrekk og uløste problemer.
 • Pedersen, Axel West (2018). Pensjonsreformen – mellom likhet og effektivitet, I: NFR Forskningsrådet (red.),  Evaluering av pensjonsreformen - EVAPEN : avslutningskonferanse, artikler fra prosjektene.  Norges forskningsråd.  Kapittel.  s 61 - 74 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pedersen, Axel West (2018). Sverige øker pensjonsalderen - det bør vi også gjøre. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Pedersen, Axel West & Halvorsen, Elin (2018). Is the Norwegian pension system progressive? Taking social inequalities in longevity into account.
 • Pedersen, Axel West & Halvorsen, Elin (2018). Pensjonsreformen – mellom likhet og effektivitet. Insentivstruktur og fordelingsvirkninger i ny folketrygd.
 • Halvorsen, Elin & Pedersen, Axel West (2017). Equity versus efficiency in public pension schemes: Compensating for joint work-family decisions. Vis sammendrag
 • Halvorsen, Elin & Pedersen, Axel West (2017). Umoderne ytelser til etterlatte?. Dagbladet.no.
 • Pedersen, Axel West (2017). Anthony B. Atkinson: Ulikhet. Hva kan gjøres?. Tidsskrift for velferdsforskning.  20(1), s 89- 92 . doi: 10.18261/issn.2464-3076-2017-01-06
 • Pedersen, Axel West (2017). Hvor går Ny AFP? Fra columbi egg til gordisk knute, til....?.
 • Pedersen, Axel West (2017). Inequality trends in the Nordic countries: The role of social security retrenchment.
 • Pedersen, Axel West (2017). Norge, last man standing? Nordisk likhet under press.
 • Pedersen, Axel West (2017). Pensjonsopptjening som insentiv til arbeid. Vil pensjonsreformen få oss til å jobbe mer?.
 • Pedersen, Axel West (2017). Stortinget bør rette opp pensjonsfeilen. VG : Verdens gang.
 • Pedersen, Axel West (2017). Trade unions and the politics of occupational pensions in Denmark and Norway.
 • Pedersen, Axel West & Hippe, Jon Mathias (2017). En norsk trygdehistorie.
 • Pedersen, Axel West; Syltevik, Liv Johanne & Thoresen, Thor Olav (2017). Nei til inntektsprøving av barnetrygden. VG : Verdens gang.
 • Dale-Olsen, Harald; Pedersen, Axel West & Schøne, Pål (2016). Do NDC pensions increase labour supply? Evidence from the Norwegian pension reform. Vis sammendrag
 • Halvorsen, Elin & Pedersen, Axel West (2016). Closing the gender gap in pensions. A microsimulation analysis of the Norwegian NDC pension system.
 • Pedersen, Axel West (2016). Arv av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Noen synspunkter og resultater fra pågående forskning.
 • Pedersen, Axel West (2016). Det finske borgelønnseksperimentet. En kommentar.
 • Pedersen, Axel West (2016). Disentangling the gender gap in pensions. A micro-simulation of the reformed Norwegian pension system.
 • Pedersen, Axel West (2016). For mange på trygd? Velferdspolitiske spenninger.
 • Pedersen, Axel West (2016). Forskningsrådets evaluering av pensjonsreformen: Resultater fra to prosjekter.
 • Pedersen, Axel West (2016). Innvandring en trussel mot velferdsstaten? Problemforståelse og politiske alternativer (fra Brochmann til Listhaug/Haugli).
 • Pedersen, Axel West (2016). Innvandring, fattigdom og velferdsstatens legitimitet.
 • Pedersen, Axel West (2016). 'It happened here'. Den politiske prosessen bak pensjonsreformen.
 • Pedersen, Axel West (2016). Likestillingsperspektiver på det norske pensjonssystemet.
 • Pedersen, Axel West (2016). Mot et kvinnevennlig pensjonssystem?.
 • Pedersen, Axel West (2016). The Swedish pension reform. Just how bad is it? Comments from a Norwegian macro perspective.
 • Pedersen, Axel West (2016). Trends, needs and opportunities for Research. The case for Nordic comparisons.
 • Pedersen, Axel West (2016). Underregulering av løpende pensjon og avkortning av pensjon for gifte/samboende. Bakgrunn og politiske alternativer.
 • Pedersen, Axel West (2016). Utviklingen i ekteskapsmønstre blant etniske minoriteter i Norge og Danmark. Har den danske 24-års regelen faktisk virket?.
 • Pedersen, Axel West; Dale-Olsen, Harald & Schøne, Pål (2016). Do NDC pensions increase labour supply? Evidence from the Norwegian pension reform.
 • Pedersen, Axel West & Halvorsen, Elin (2016). Closing the gender gap in pensions. A micro-simulation analysis of the Norwegian NDC pension system. Vis sammendrag
 • Pedersen, Axel West & Halvorsen, Elin (2016). Closing the gender gap in pensions. A micro-simulation analysis of the reformed Norwegian pension system. Vis sammendrag
 • Pedersen, Axel West & Hatland, Aksel (2016). Regjeringen skaper fattige flyktninger. Dagbladet.
 • Pedersen, Axel West (2015). Det svenske pensjonssystemet fra et nordisk perspektiv.
 • Pedersen, Axel West (2015). Det svenske pensjonssystemet. Hvorfor brutalt sett fra Norge?.
 • Pedersen, Axel West (2015). Insentivstruktur og fordelingsvirkninger i et kjønnsperspektiv.
 • Pedersen, Axel West (2015). Kommentar til rapport om offentlig tjenestepensjon.
 • Pedersen, Axel West (2015). Pension Reform in Norway. The Political Process.
 • Pedersen, Axel West (2015). Tjenestepensjon i et likestillingsperspektiv.
 • Pedersen, Axel West (2015). Veivalg for offentlig tjenestepensjon. Noen innspill fra sidelinjen.
 • Pedersen, Axel West (2015). Å krenke eller ikke krenke. Har vi plikt til å sjikanere muslimer?. Dagbladet.no.
 • Pedersen, Axel West (2015). Økonomisk ulikhet og kapitalismens fremtid. Tidsskrift for samfunnsforskning.  56(3), s 321- 323

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:19 - Sist endret 4. nov. 2019 13:14