Tordis Borchgrevink

Mag. art. i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, 1987. Nåværende arbeidsfelt er knyttet til menneskerettigheter og integrasjonsformer i flerreligiøse demokratier, med fokus på spenningsforholdet mellom religionsfrihet og kvinners sivile rettigheter.

Medlem av styringsgruppen i det universitetstrategiske forskningsprogrammet "Kulturell kompleksitet i det nye Norge" (Culcom) for perioden 01.12.04 -31.12.09. Medlem av styret ved ISF for perioden 01.01.2006-31.12.2006. Medlem av styret ved HL-senteret (Senter for studiet av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge) for perioden 01.08 2006 - 01.08 2009.

Emneord: Migrasjon

Publikasjoner

  • Borchgrevink, Tordis (2012). Religionsfrihetens kjønn, I: Sindre Bangstad; Oddbjørn Birger Leirvik & Ingvill Thorson Plesner (red.),  Sekularisme-med norske briller.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-536-7.  Kapittel.  s 121 - 145
  • Brochmann, Grete & Borchgrevink, Tordis (2009). Hijab i snøballkrig. Samtiden.  2, s 58- 67

Se alle arbeider i Cristin

  • Brochmann, Grete; Borchgrevink, Tordis & Rogstad, Jon Christian (2002). Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge. Gyldendal Akademisk.  ISBN 8205306168.  254 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Brekke, Jan-Paul & Borchgrevink, Tordis (2007). Talking about integration : Discources, alliances and theories on labour market integration in Sweden. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2007:009. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Borchgrevink, Tordis (1995). Som en svane... Rapport fra et utviklingsprosjekt i renholdsbransjen. AFI-notat. 11.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2017 12:25 - Sist endret 4. juli 2017 11:24