Tordis Borchgrevink

Mag. art. i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, 1987. Nåværende arbeidsfelt er knyttet til menneskerettigheter og integrasjonsformer i flerreligiøse demokratier, med fokus på spenningsforholdet mellom religionsfrihet og kvinners sivile rettigheter.

Medlem av styringsgruppen i det universitetstrategiske forskningsprogrammet "Kulturell kompleksitet i det nye Norge" (Culcom) for perioden 01.12.04 -31.12.09. Medlem av styret ved ISF for perioden 01.01.2006-31.12.2006. Medlem av styret ved HL-senteret (Senter for studiet av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge) for perioden 01.08 2006 - 01.08 2009.

Emneord: Migrasjon

Publikasjoner

  • Borchgrevink, Tordis (2012). Religionsfrihetens kjønn. I Bangstad, Sindre; Leirvik, Oddbjørn Birger & Plesner, Ingvill Thorson (Red.), Sekularisme-med norske briller. Unipub forlag. s. 121–145.
  • Brochmann, Grete & Borchgrevink, Tordis (2009). Hijab i snøballkrig. Samtiden. 2, s. 58–67.

Se alle arbeider i Cristin

  • Brochmann, Grete; Borchgrevink, Tordis & Rogstad, Jon Christian (2002). Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge. Gyldendal Akademisk. 254 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Brekke, Jan-Paul & Borchgrevink, Tordis (2007). Talking about integration : Discources, alliances and theories on labour market integration in Sweden. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
  • Borchgrevink, Tordis (1995). Som en svane... Rapport fra et utviklingsprosjekt i renholdsbransjen. Arbeidsforskningsinstituttet.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2017 12:25 - Sist endret 4. juli 2017 11:24