Øystein Marianssønn Hernæs

Bilde av Øystein Marianssønn Hernæs
English version of this page
Stillingstittel Forsker II
Grad Ph.d.
Kontakt 936 52 406 o.m.hernas@samfunnsforskning.no

Økonom som forsker på arbeidsmarked, utdanning og politikk ved bruk av kvantitative metoder og data

Øystein har en doktorgrad fra European University Institute i Firenze, Italia. Han forsker blant annet på vilkårsbruk i økonomisk sosialhjelp, og hvordan dette påvirker andelen ungdom som blir stønadsmottagere.

Sosiale medier

Emneord: Arbeid, Velferd

Publikasjoner

  • Ellingsen, Sebastian & Hernæs, Øystein Marianssønn (2018). The impact of commercial television on turnout and public policy: Evidence from Norwegian local politics. Journal of Public Economics.  159, s 1- 15 . doi: 10.1016/j.jpubeco.2018.02.001
  • Hernæs, Øystein Marianssønn (2018). Activation against absenteeism – Evidence from a sickness insurance reform in Norway. Journal of Health Economics.  62, s 60- 68 . doi: 10.1016/j.jhealeco.2018.09.007
  • Hernæs, Øystein Marianssønn; Markussen, Simen & Røed, Knut (2018). Television, Cognitive Ability, and High School Completion. The Journal of human resources. . doi: 10.3368/jhr.54.2.0316.7819R1 Vis sammendrag
  • Hernæs, Øystein Marianssønn; Markussen, Simen & Røed, Knut (2017). Can welfare conditionality combat high school dropout?. Labour Economics.  48(October), s 144- 156 . doi: 10.1016/j.labeco.2017.08.003
  • Hernæs, Øystein Marianssønn; Markussen, Simen & Røed, Knut (2016). Television, Cognitive Ability, and High School Completion. IZA Discussion Papers.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

  • Hernæs, Øystein Marianssønn; Jakobsson, Niklas & Kotsadam, Andreas (2014). Prostitution. Demand and Supply of, In Jûrgen Georg Backhaus (ed.),  Encyclopedia of Law and Economics.  Springer.  ISBN 978-1-4614-7883-6.  Kapittel.  s 1 - 6

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:04 - Sist endret 6. apr. 2018 15:31