Marte Mangset

Bilde av Marte Mangset
English version of this page
Stillingstittel Forsker II, bistilling
Grad Ph.d.

Sosiolog som studerer kunnskap, utdanning og makt

Marte Mangset er utdannet sosiolog, og har en doktorgrad fra Sciences Po Paris og Universitetet i Bergen. Tittelen på avhandlingen er “The discipline of historians: a comparative study of historians' constructions of the discipline of history in English, French and Norwegian universities”. Mangset har spesialisert seg på tema som kunnskap, utdanning og makt i internasjonal og norsk sammenheng. Metodisk jobber hun sammenlignende og kvalitativt. Hun studerer blant annet forholdet mellom ekspertise og politikk, og har jobbet mye med studier av eliter.

Mangset har jobbet mye med sammenlignende studier av hvilke kunnskaper og ferdigheter som legitimerer byråkratiske lederes makt i Norge, Frankrike og Storbritannia. Marte jobber også for tiden med flere prosjekter om styringsinstrumenter i akademia, både i forskningsfinansiering og i rekrutteringsprosesser til akademiske stillinger. Forholdet mellom kravene om eksellense, likestilling og mangfold står sentralt i disse prosjektene.

Emneord: Arbeid, Velferd, Likestilling, Valg og demokrati

Publikasjoner

 • Mangset, Marte (2021). Trust, social order and knowledge: Sociological perspectives on the nature and function of trust in late modern societies. Tidsskrift for samfunnsforskning. 62(3), s. 217–232. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2021-03-01.
 • Orupabo, Julia & Mangset, Marte (2021). Promoting Diversity but Striving for Excellence: Opening the ‘Black Box’ of Academic Hiring. Sociology. doi: 10.1177/00380385211028064. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Larsen, Eirinn; Mangset, Marte & Schwach, Vera (2019). Kapittel 1, Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget. s. 19–42.
 • Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Larsen, Eirinn; Mangset, Marte & Schwach, Vera (2019). En paradoksal historie - konkluderende merknader, Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget. s. 595–608.
 • Mangset, Marte (2019). Fondsforvaltning i praksis - profesjonaliseringens utilsiktede konsekvenser, Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget. s. 551–594.
 • Mangset, Marte; Engelstad, Fredrik; Teigen, Mari & Gulbrandsen, Trygve Jens (2019). The Populist Elite Paradox: Using Elite Theory to Elucidate the Shapes and Stakes of Populist Elite Critiques. I Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (Red.), Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited. s. 203–222. doi: 10.1108/s0195-631020190000034010. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (2019). Elites and People: Challenges to Democracy. I Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (Red.), Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited. s. 1–13. doi: 10.1108/s0195-631020190000034001.
 • Mangset, Marte & Asdal, Kristin (2019). Bureaucratic power in note-writing: authoritative expertise within the state. British Journal of Sociology. 70(2), s. 569–588. doi: 10.1111/1468-4446.12356. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mangset, Marte (2018). Anti-bureaucratic Identities among Top Bureaucrats? Societal Norms and Professional Practices among Senior Civil Servants in Britain, France and Norway. Comparative Social Research. 33, s. 109–137. doi: 10.1108/s0195-631020180000033010.
 • Mangset, Marte (2018). Varying elite identities among top bureaucrats. A study of the role of higher education in France, Great Britain and Norway. I van zanten, agnes (Red.), Elites in education. Routledge. s. 216–236.
 • Mangset, Marte (2017). Elite circulation and the convertibility of knowledge: comparing different types and forms of knowledge and degrees of elite circulation in Europe. Journal of Education and Work. 30(2), s. 129–144. doi: 10.1080/13639080.2017.1278903.

Se alle arbeider i Cristin

 • Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Mangset, Marte; Larsen, Eirinn & Schwach, Vera (2019). Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget. 688 s.
 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (2019). Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Hermansen, Hege; Mangset, Marte & Bringsrud Fekjær, Silje (2021). Myter og fakta om forskningstid. Khrono.no.
 • Mangset, Marte (2020). Tillit, sosial orden og kunnskap – sosiologiske perspektiver.
 • Mangset, Marte (2020). Konstruksjonen av den kompetente akademiker - om spenningen mellom eksellens og likestilling i rekruttering til vitenskapelige stillinger.
 • Mangset, Marte (2020). Measuring and making excellence.How academic hiring processes shape standards of academic quality.
 • Mangset, Marte (2020). Kunnskapssosiologiske perspektiver på ytringsfrihet i akademia.
 • Mangset, Marte (2020). Anmeldelse av May-Len Skilbrei: Kvalitative metoder. Planlegging, gjennomføring og etisk refleksjon. . Tidsskrift for samfunnsforskning. 61(4), s. 414–416.
 • Skarpenes, Ove; Hestholm, Roger Ivan; Mangset, Marte & Gulliksen, Geir (2019). Middelklassen i Norge – likhetsbejaende eller maktkåt?
 • Mangset, Marte (2019). Konstruksjonen av den kompetente akademiker. Om spenningen mellom eksellense og likestilling i rekruttering til akademiske stillinger.
 • Mangset, Marte & Orupabo, Julia (2019). Reproducing elites through diversity talk. Judging merit in appointments to professorships in Norway.
 • Mangset, Marte (2019). Rekruttering til akademia steg for steg.
 • Mangset, Marte; Rasmussen, Erik Børve & Johannessen, Lars E. F. (2019). What can the new sociology of knowledge learn from the old?
 • Mangset, Marte (2019). Comparative studies of knowledge and power. Bureaucratic elites, academic disciplines, evauation and valuation.
 • Mangset, Marte & Orupabo, Julia (2019). Handling diversity, but striving for excellence.
 • Mangset, Marte (2019). Akademisk kvalitet i kontekst.
 • Mangset, Marte (2019). Hva betyr det å være del av eliten?
 • Mangset, Marte & Vassenden, Anders (2019). 'A-B-C, as easy as 1-2-3'? Towards a situational understanding of qualitative interviews.
 • Mangset, Marte (2019). Gouverner ensemble. Collégialité dans la prise de décision en cabinet.
 • Frølich, Nicoline; Mangset, Marte; Teigen, Mari; Liestøl, Knut; Enli, Gunn & Christensen, Lina (2019). Endelig likestilling? Ikke ennå. . [Tidsskrift]. Forskerforum.no.
 • Frølich, Nicoline & Mangset, Marte (2019). Endelig likestilling i akademia? .
 • Mangset, Marte; Maxwell, Claire & van zanten, agnes (2017). Knowledge, skills and dispositions: the socialisation and `training? of elites. Journal of Education and Work. 30(2), s. 123–128. doi: 10.1080/13639080.2017.1278902.
 • Mangset, Marte (2017). Anti-byråkratiske profesjonsidentiteter blant norske, franske og britiske toppbyråkrater?
 • Mangset, Marte (2017). Fransk presidentkandidat i trøbbel. [Radio]. NRK P2 Nyhetsmorgen.
 • Mangset, Marte (2017). Expertise in the Rule of Law in Pratice.
 • Mangset, Marte (2017). NRK2 Dagsnytt atten 18. [TV]. NRK2 Dagsnytt atten.
 • Mangset, Marte (2017). NRK2 Dagsnytt atten 18. [Radio]. NRK2 Dagsnytt atten 18.
 • Mangset, Marte (2017). Frankrikes presidentkandidater. [Radio].  NRK P2 Dagsnytt atten.
 • Mangset, Marte (2017). Valget i Frankrike. [Radio]. NRK P2 Nyhetsmorgen.
 • Mangset, Marte (2017). Macrons valgseier. [Radio]. NRK P2 Dagsnytt atten.
 • Mangset, Marte (2017). Valget i Frankrike. [TV]. TV2 God Morgen Norge.
 • Mangset, Marte (2017). Presidentvalget i Frankrike. [Radio]. NRK P1 Dagsnytt.
 • Mangset, Marte (2017). NRK2 Urix 22:30. [TV]. NRK2 Urix.
 • Mangset, Marte (2017). Macrons parti danker ut rivalene. [Avis]. Troms Folkeblad.
 • Mangset, Marte (2017). Macrons parti danker ut rivalene. [Internett]. Hegnar Online.
 • Mangset, Marte (2017). Franskmennene stemmer på ny nasjonalforsamling. [Avis]. Avisen Agder.
 • Mangset, Marte (2017). Macrons parti danker ut rivalene. [Internett]. ABC Nyheter.
 • Mangset, Marte (2017). Macrons parti danker ut rivalene. [Internett]. NRK.
 • Mangset, Marte (2017). Macrons parti danker ut rivalene. [Avis]. Dagens Næringsliv.
 • Mangset, Marte (2017). Macrons parti danket ut rivalene. [Internett]. Nettavisen.
 • Mangset, Marte (2017). Macrons parti danket ut rivalene. [Internett]. Sunnmørsposten Pluss.
 • Langberg, Øystein K. & Mangset, Marte (2017). Omfavnet av velgerne. [Avis]. Aftenposten.
 • Mangset, Marte (2017). Macrons parti danket ut rivalene. [Avis]. Nationen.
 • Mangset, Marte (2017). Ny elite tar over i fransk politikk. [Avis]. Stavanger Aftenblad.
 • Mangset, Marte (2017). En ny elite tar over. [Avis]. Telemarksavisa.
 • Mangset, Marte (2017). Partiene er fortsatt viktige. Dagsavisen.
 • Mangset, Marte (2017). Frankrike-eksperter svarer: Har Støre eller Brende mest til felles med Macron? [Avis]. Aftenposten.
 • Tellmann, Silje Maria & Mangset, Marte (2017). The rise of consultants; pushing the notion of professionalism?
 • Mangset, Marte (2017). Margaretha Järvinen og Nanna Mik-Meyer: Kvalitativ Analyse. Syv Traditioner. Tidsskrift for samfunnsforskning. 58(3), s. 361–363.
 • Mangset, Marte (2017). En ny elite tar over i fransk politikk. [Internett]. Forskning.no.
 • Mangset, Marte (2017). Macron danker ut rivalene. [Avis]. Dagen.
 • Mangset, Marte (2017). Har Støre eller Brende mest til felles med Macron? [Avis]. Aftenposten.
 • Mangset, Marte (2017). Macrons parti danket ut rivalene. [Avis]. Bergens Tidende.
 • Mangset, Marte (2017). Macron feide alle av banen. [Avis]. Bergens Tidende.
 • Mangset, Marte (2017). Byråkratiske Eliter og den Populistiske Fare. Stat og styring. 27(3), s. 2–5.
 • Mangset, Marte (2017). Stor fallhøyde for Macron. [Avis]. Nationen.
 • Mangset, Marte (2017). Marte Mangset, forsker ved SPS, Høgskolen i Oslo og Akershus, intervjues om fransk valgkamp TV 2 nyhetene. [TV]. TV 2 nyhetene.
 • Mangset, Marte (2017). Marte Mangset om fransk valgkampen i NRK Urix. [TV]. NRK Urix.
 • Mangset, Marte (2017). Fransk presidentvalgkamp på TV2 God Morgen Norge. [TV]. TV2 God Morgen Norge.
 • Mangset, Marte (2017). Stor fallhøgd for Macron. [Avis]. sunnmøringen.
 • Mangset, Marte (2017). Stor fallhøyde for Macron. [Internett]. NTB / Forskning.no.
 • Mangset, Marte (2017). Valget i Frankrike. [TV]. TV2 nyhetskanalen.
 • Mangset, Marte (2017). Marte Mangset om globalisering, EU og fransk presidentvalg. [Radio]. NRK Studio 2.
 • Mangset, Marte (2017). Lover kamp mot Macrons reformer. [Avis]. Bergens Tidende.
 • Mangset, Marte (2017). Valg i Frankrike - Forsker Marte Mangset gjest i NRK Ytring. [Radio]. NRK P2 Ytring.
 • Mangset, Marte (2017). - Eit enormt nederlag for dei tradisjonelle partia. [Internett]. NRK.
 • Mangset, Marte (2017). Valget i Frankrike. [TV]. TV2 nyhetene.
 • Mangset, Marte (2017). - Frankrike for fornyelse. [Avis]. Dagsavisen.
 • Mangset, Marte (2017). Fransk presidentvalgkamp. [TV]. TV2 nyhetskanalen.
 • Mangset, Marte (2017). Marte Mangset, forsker SPS ved HiOA i NRK Ytring om fransk valgkamp. [Radio]. Ytring NRK P2,.
 • Mangset, Marte (2017). Lover kamp mot Macrons reformer. [Avis]. Fædrelandsvennen.
 • Mangset, Marte (2017). Fremad i alle retninger. [Fagblad]. Ukeavisen Ledelse..
 • Mangset, Marte (2017). Presidentvalg i Frankrike. [TV]. TV2-nyhetene /valgsending.
 • Mangset, Marte (2017). SPS-forsker Marte Mangset ved Høgskolen i Oslo og Akerhus intervjuet om fransk valgkamp. [TV]. TV2 nyhetskanalen.
 • Mangset, Marte (2017). Terror viktig i valgkampen - Marte Mangset gjest i TV2. [TV]. TV2 nyhetene.
 • Mangset, Marte (2017). Presidentvalget i Frankrike. [Radio]. NRK P1 Dagsnytt..
 • Mangset, Marte (2017). Kan bli vanskelig for Macron Derfor feilet de etablerte partiene i Frankrike. [Avis]. Dagens Perspektiv.
 • Mangset, Marte (2017). Forsker Marte Mangset gjest i NRK P1. [Radio]. Frokostradioen, NRK P1.
 • Mangset, Marte (2017). Marine Le Pen anklages for for pengemisbruk. [TV]. TV2 nyhetskanalen.
 • Mangset, Marte (2017). - «Elitens mann» kan vinne. [Avis]. Dagsavisen.
 • Nøra, Stig & Mangset, Marte (2017). Hvordan skal det gå med Frankrike? [Internett]. Forskning.no.
 • Mangset, Marte (2016). Gjør ny skoledannelse kultursosiologien mer slagkraftig? - En kommentar til Håkon Larsens lansering av en ny kultursosiologi. Sosiologisk Tidsskrift. 24(3), s. 246–256. doi: 10.18261/issn.1504-2928-2016-03-04.
 • Mangset, Marte (2016). Kompetanse og meritokrati i europeisk forvaltningselite.
 • Mangset, Marte (2016). Embetsmannsrollen i et komparativt perspektiv.
 • Mangset, Marte (2016). Hva er kulturell makt i nyrike Norge? Innledning til debatt.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. juni 2017 12:26 - Sist endret 28. juli 2020 13:52