Marte Mangset

Bilde av Marte Mangset
English version of this page
Stillingstittel Forsker II, bistilling
Grad Ph.d.

Sosiolog som studerer kunnskap, utdanning og makt

Marte Mangset er utdannet sosiolog, og har en doktorgrad fra Sciences Po Paris og Universitetet i Bergen. Tittelen på avhandlingen er “The discipline of historians: a comparative study of historians' constructions of the discipline of history in English, French and Norwegian universities”. Mangset har spesialisert seg på tema som kunnskap, utdanning og makt i internasjonal og norsk sammenheng. Metodisk jobber hun sammenlignende og kvalitativt. Hun studerer blant annet forholdet mellom ekspertise og politikk, og har jobbet mye med studier av eliter.

Mangset har jobbet mye med sammenlignende studier av hvilke kunnskaper og ferdigheter som legitimerer byråkratiske lederes makt i Norge, Frankrike og Storbritannia. Marte jobber også for tiden med flere prosjekter om styringsinstrumenter i akademia, både i forskningsfinansiering og i rekrutteringsprosesser til akademiske stillinger. Forholdet mellom kravene om eksellense, likestilling og mangfold står sentralt i disse prosjektene.

Emneord: Arbeid, Velferd, Likestilling, Valg og demokrati

Publikasjoner

 • Mangset, Marte; Orupabo, Julia; Reisel, Liza & Teigen, Mari (2022). Hva slags problem er kjønnsulikhet i akademia? I Aarseth, Helene & Owesen, Ingeborg Winderen (Red.), Kjønn og akademia: På vei mot BALANSE?. Fagbokforlaget. s. 24–41. doi: 10.55669/oa1608.
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Wollebæk, Dag (2022). Finansieringssystemer og faglige «stammekriger»: en trussel mot ytringsfrihet i akademia? I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. doi: 10.18261/9788215051017-2022-09. Fulltekst i vitenarkiv
 • Halrynjo, Sigtona & Mangset, Marte (2022). Parental leave vs. competition for clients: Motherhood penalty in competitive work environments. Journal of Family Research. doi: 10.20377/jfr-751.
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Thorbjørnsrud, Kjersti & Wollebæk, Dag (2022). Forskere i offentligheten: Hva motiverer dem, og hva frykter de? I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. s. 134–154. doi: 10.1177/1940161220960415.
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). Ytringsfrihet i Norge: debattens grenser og rommet for kunnskap. I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. s. 11–32. doi: 10.18261/9788215051017-2022-01.
 • Vassenden, Anders & Mangset, Marte (2022). Social Encounters and the Worlds Beyond: Putting Situationalism to Work for Qualitative Interviews. Sociological Methods & Research. doi: 10.1177/00491241221082609. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mangset, Marte (2021). Tillit, sosial orden og kunnskap: sosiologiske perspektiver på tillitens natur og funksjon i senmoderne samfunn. Tidsskrift for samfunnsforskning. 62(3), s. 217–232. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2021-03-01.
 • Orupabo, Julia & Mangset, Marte (2021). Promoting Diversity but Striving for Excellence: Opening the ‘Black Box’ of Academic Hiring. Sociology. s. 1–17. doi: 10.1177/00380385211028064. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (2019). Elites and People: Challenges to Democracy. I Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (Red.), Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited. s. 1–13. doi: 10.1108/s0195-631020190000034001.
 • Mangset, Marte; Engelstad, Fredrik; Teigen, Mari & Gulbrandsen, Trygve Jens (2019). The Populist Elite Paradox: Using Elite Theory to Elucidate the Shapes and Stakes of Populist Elite Critiques. I Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (Red.), Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited. s. 203–222. doi: 10.1108/s0195-631020190000034010. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mangset, Marte (2019). Fondsforvaltning i praksis - profesjonaliseringens utilsiktede konsekvenser, Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget. s. 551–594.
 • Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Larsen, Eirinn; Mangset, Marte & Schwach, Vera (2019). En paradoksal historie - konkluderende merknader, Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget. s. 595–608.
 • Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Larsen, Eirinn; Mangset, Marte & Schwach, Vera (2019). Kapittel 1, Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget. s. 19–42.
 • Mangset, Marte & Asdal, Kristin (2019). Bureaucratic power in note-writing: authoritative expertise within the state. British Journal of Sociology. 70(2), s. 569–588. doi: 10.1111/1468-4446.12356. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mangset, Marte (2018). Varying elite identities among top bureaucrats. A study of the role of higher education in France, Great Britain and Norway. I van zanten, agnes (Red.), Elites in education. Routledge. s. 216–236.
 • Mangset, Marte (2018). Anti-bureaucratic Identities among Top Bureaucrats? Societal Norms and Professional Practices among Senior Civil Servants in Britain, France and Norway. Comparative Social Research. 33, s. 109–137. doi: 10.1108/s0195-631020180000033010.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege; Mangset, Marte & Skorge, Øyvind Søraas (2022). CORE næringslivsstudie – kjønnsbalanse på toppen i næringslivet: Hindringer og muligheter. Institutt for samfunnsforskning. Rapport(2022:4). Fulltekst i vitenarkiv
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Thorbjørnsrud, Kjersti; Wollebæk, Dag & Fladmoe, Audun (2021). Forskerne og offentligheten – om ytringsfrihet i akademia. Fritt ord. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frølich, Nicoline; Reiling, Rune Borgan; Gunnes, Hebe; Mangset, Marte; Orupabo, Julia & Ulvestad, Marte E.S. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Attraktive akademiske karrierer? Søkning, rekruttering og mobilitet i UH-sektoren . Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
 • Nordberg, Tanja Haraldsdottir; Ellingsæter, Anne Lise & Mangset, Marte (2018). Lederen som forvalter av familiepolitikken – mellom kjønnede normer og virksomhetenes målsettinger. OsloMet Storbyuniversitetet.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skorge, Øyvind Søraas; Halrynjo, Sigtona; Mangset, Marte & Kitterød, Ragni Hege (2022). Derfor er det så få kvinner i toppen av norsk næringsliv. Dagens næringsliv.
 • Mangset, Marte & Durand, Corentin (2022). Le droit fiscal. D'un savoir de gouvernement à une expertise contre l'État.
 • Mangset, Marte & Durand, Corentin (2022). Tax law from State knowledge or knowledge against the State.
 • Mangset, Marte (2022). Kunnskapens plass i samfunnsforskning på utdanning.
 • Mangset, Marte (2022). Forskeren i det offentlige ordskiftet.
 • Mangset, Marte (2022). Kunnskapens rom i en ny sikkerhetspolitisk offentlighet.
 • Mangset, Marte (2022). Kunnskapens rom i en ny offentlighet.
 • Mangset, Marte (2022). Hvor stort rom for perspektivmangfold i akademia? Interne og eksterne mekanismer.
 • Mangset, Marte & Durand, Corentin (2022). Autorité et expertise en droit fiscal. Premières pistes d'analyses.
 • Mangset, Marte & Durand, Corentin (2022). The authority of expertise in professional tax law practice. Research questions and methodological approach.
 • Mangset, Marte (2022). Om ytringsfrihet og rom for perspektivmangfold i akademia.
 • Mangset, Marte (2022). Mesurer et construire l'excellence. Comment le processus de recrutement universitaire contribue à faconner les standards de qualité.
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Thorbjørnsrud, Kjersti & Fladmoe, Audun (2022). Forskere som jobber med kontroversielle temaer, er ikke representative. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). Hvor fri er kunnskapen? Khrono.no.
 • Mangset, Marte (2022). Intervju om status etter fem år med Emmanuel Macron ved makten i Frankrike. [Radio]. NRK P2, Studio 2.
 • Mangset, Marte (2022). Intervju om fransk presidentskap i EU. [Radio]. NRK P2 nyhetsmorgen.
 • Mangset, Marte (2022). Intervju om Eric Zemmour og høyredreining i fransk politikk. [Radio]. NRK P2, Studio 2.
 • Mangset, Marte (2022). Intervju om endringer i fransk litterær offentlighet etter romanen Samtykke av Vanessa Springora. [Radio]. NRK P2, Arena.
 • Mangset, Marte (2022). Utfordringer og muligheter for mangfoldig rekruttering.
 • Mangset, Marte (2021). Om forholdet mellom stat og kirke i Frankrike (Laicité) og antiterrorlov. [Radio]. NRK P2, Studio 2.
 • Mangset, Marte (2021). Fransk politikk et år før presidentvalget. [Radio]. NRK P1+, Stanghelle på fredag.
 • Mangset, Marte (2021). Ytringsfrihet i akademia - foreløpige analyser.
 • Mangset, Marte (2021). Om korrupsjon og forholdet mellom rettsvesenet og politikk i Frankrike. [Radio]. NRK P2 nyhetsmorgen.
 • Mangset, Marte (2021). Har det blitt vanskeligere å være forsker i den offentlige debatten?
 • Mangset, Marte (2021). Forskere og offentligheten - om ytringsfrihet.
 • Mangset, Marte (2021). Forskere i farta. På dannelsesreise. [Fagblad]. Forskerforum.
 • Mangset, Marte (2021). Om kjennelse mot tidligere fransk president Sarkozy og forhold mellom rett og politikk i Frankrike. [Radio]. NRK P2, Dagsnytt 18.
 • Mangset, Marte (2021). Taxlaw. The authority of expertise in professional practice. Key features.
 • Mangset, Marte (2021). Comparative approaches to the study of expertise. An introduction.
 • Mangset, Marte (2021). Ytringsfrihet og ytringsrom i akademia - foreløpige funn og analyser.
 • Hermansen, Hege; Mangset, Marte & Bringsrud Fekjær, Silje (2021). Myter og fakta om forskningstid. Khrono.no.
 • Mangset, Marte (2020). Tillit, sosial orden og kunnskap – sosiologiske perspektiver.
 • Mangset, Marte (2020). Kunnskapssosiologiske perspektiver på ytringsfrihet i akademia.
 • Mangset, Marte (2020). Measuring and making excellence.How academic hiring processes shape standards of academic quality.
 • Mangset, Marte (2020). Konstruksjonen av den kompetente akademiker - om spenningen mellom eksellens og likestilling i rekruttering til vitenskapelige stillinger.
 • Mangset, Marte (2020). Anmeldelse av May-Len Skilbrei: Kvalitative metoder. Planlegging, gjennomføring og etisk refleksjon. . Tidsskrift for samfunnsforskning. 61(4), s. 414–416.
 • Frølich, Nicoline; Mangset, Marte; Teigen, Mari; Liestøl, Knut; Enli, Gunn & Christensen, Lina (2019). Endelig likestilling? Ikke ennå. . [Tidsskrift]. Forskerforum.no.
 • Frølich, Nicoline & Mangset, Marte (2019). Endelig likestilling i akademia? .
 • Mangset, Marte; Rasmussen, Erik Børve & Johannessen, Lars E. F. (2019). What can the new sociology of knowledge learn from the old?
 • Mangset, Marte & Orupabo, Julia (2019). Reproducing elites through diversity talk. Judging merit in appointments to professorships in Norway.
 • Mangset, Marte (2019). Hva betyr det å være del av eliten?
 • Mangset, Marte (2019). Akademisk kvalitet i kontekst.
 • Mangset, Marte (2019). Rekruttering til akademia steg for steg.
 • Mangset, Marte (2019). Gouverner ensemble. Collégialité dans la prise de décision en cabinet.
 • Mangset, Marte (2019). Konstruksjonen av den kompetente akademiker. Om spenningen mellom eksellense og likestilling i rekruttering til akademiske stillinger.
 • Mangset, Marte & Orupabo, Julia (2019). Handling diversity, but striving for excellence.
 • Mangset, Marte & Vassenden, Anders (2019). 'A-B-C, as easy as 1-2-3'? Towards a situational understanding of qualitative interviews.
 • Mangset, Marte (2019). Comparative studies of knowledge and power. Bureaucratic elites, academic disciplines, evauation and valuation.
 • Skarpenes, Ove; Hestholm, Roger Ivan; Mangset, Marte & Gulliksen, Geir (2019). Middelklassen i Norge – likhetsbejaende eller maktkåt?
 • Tellmann, Silje Maria & Mangset, Marte (2017). The rise of consultants; pushing the notion of professionalism?
 • Mangset, Marte (2017). Marine Le Pen anklages for for pengemisbruk. [TV]. TV2 nyhetskanalen.
 • Mangset, Marte (2017). Fransk presidentvalgkamp. [TV]. TV2 nyhetskanalen.
 • Mangset, Marte (2017). - «Elitens mann» kan vinne. [Avis]. Dagsavisen.
 • Mangset, Marte (2017). Marte Mangset, forsker SPS ved HiOA i NRK Ytring om fransk valgkamp. [Radio]. Ytring NRK P2,.
 • Mangset, Marte (2017). Marte Mangset, forsker ved SPS, Høgskolen i Oslo og Akershus, intervjues om fransk valgkamp TV 2 nyhetene. [TV]. TV 2 nyhetene.
 • Mangset, Marte (2017). SPS-forsker Marte Mangset ved Høgskolen i Oslo og Akerhus intervjuet om fransk valgkamp. [TV]. TV2 nyhetskanalen.
 • Mangset, Marte (2017). Terror viktig i valgkampen - Marte Mangset gjest i TV2. [TV]. TV2 nyhetene.
 • Mangset, Marte (2017). Fransk presidentvalgkamp på TV2 God Morgen Norge. [TV]. TV2 God Morgen Norge.
 • Mangset, Marte (2017). Marte Mangset om fransk valgkampen i NRK Urix. [TV]. NRK Urix.
 • Mangset, Marte (2017). Presidentvalget i Frankrike. [Radio]. NRK P1 Dagsnytt..
 • Mangset, Marte (2017). Valg i Frankrike - Forsker Marte Mangset gjest i NRK Ytring. [Radio]. NRK P2 Ytring.
 • Mangset, Marte (2017). - Eit enormt nederlag for dei tradisjonelle partia. [Internett]. NRK.
 • Mangset, Marte (2017). Kan bli vanskelig for Macron Derfor feilet de etablerte partiene i Frankrike. [Avis]. Dagens Perspektiv.
 • Mangset, Marte (2017). Valget i Frankrike. [TV]. TV2 nyhetene.
 • Mangset, Marte (2017). Forsker Marte Mangset gjest i NRK P1. [Radio]. Frokostradioen, NRK P1.
 • Mangset, Marte (2017). - Frankrike for fornyelse. [Avis]. Dagsavisen.
 • Nøra, Stig & Mangset, Marte (2017). Hvordan skal det gå med Frankrike? [Internett]. Forskning.no.
 • Mangset, Marte (2017). Presidentvalg i Frankrike. [TV]. TV2-nyhetene /valgsending.
 • Mangset, Marte (2017). Stor fallhøgd for Macron. [Avis]. sunnmøringen.
 • Mangset, Marte (2017). Valget i Frankrike. [TV]. TV2 nyhetskanalen.
 • Mangset, Marte (2017). Lover kamp mot Macrons reformer. [Avis]. Bergens Tidende.
 • Mangset, Marte (2017). Stor fallhøyde for Macron. [Internett]. NTB / Forskning.no.
 • Mangset, Marte (2017). Marte Mangset om globalisering, EU og fransk presidentvalg. [Radio]. NRK Studio 2.
 • Mangset, Marte (2017). Lover kamp mot Macrons reformer. [Avis]. Fædrelandsvennen.
 • Mangset, Marte (2017). Stor fallhøyde for Macron. [Avis]. Nationen.
 • Mangset, Marte (2017). Fremad i alle retninger. [Fagblad]. Ukeavisen Ledelse..

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. juni 2017 12:26 - Sist endret 28. juli 2020 13:52