Audun Beyer

Bilde av Audun Beyer
English version of this page
Stillingstittel Forsker II, bistilling
Grad Ph.d.

Medieviter med en sterk interesse for politisk kommunikasjon

Audun Beyer er utdannet medieviter. I sin forskning har han vært opptatt av politisk kommunikasjon, nyheter, opinionsdanning og mediepåvirkning, stort sett basert på kvantitative data.

Hans forskning er publisert i flere internasjonale tidsskrifter, og har mottatt priser på konferanser i regi av International Communication Association (ICA) og Association for Education in Journalism and Mass Communication (AEJMC).

Emneord: Valg og demokrati, Medier og offentlighet, Migrasjon

Publikasjoner

 • Beyer, Audun; Knudsen, Erik; Andersen, Kim & Shehata, Adam (2021). Political media effects in a Nordic perspective. I Skogerbø, Eli; Ihlen, Øyvind; Kristensen, Nete Nørgaard & Nord, Lars W. (Red.), Power, communication, and politics in the Nordic countries. Nordicom. s. 347–363. doi: 10.48335/9789188855299-17.
 • Karlsen, Rune; Beyer, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2020). Do High-Choice Media Environments Facilitate News Avoidance? A Longitudinal Study 1997–2016. Journal of Broadcasting & Electronic Media. doi: 10.1080/08838151.2020.1835428. Fulltekst i vitenarkiv
 • Beyer, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2018). Nasjonale organisasjoners bruk av sosiale medier. Muligheter og barrierer for bruk. I Enjolras, Bernard & Eimhjellen, Ivar (Red.), Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge . Cappelen Damm Akademisk. s. 235–270. doi: 10.23865/noasp.45.ch9.
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Beyer, Audun (2018). Forholdet mellom online- og offline-deltakelse i frivillige organisasjoner. I Enjolras, Bernard & Eimhjellen, Ivar (Red.), Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge . Cappelen Damm Akademisk. s. 101–126. doi: 10.23865/noasp.45.ch4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Beyer, Audun & Figenschou, Tine Ustad (2018). Media hypes and public opinion: Human interest frames and hype fatigue. I Vasterman, Peter (Red.), From Media Hype to Twitter Storm. News Explosions and Their Impact on Issues, Crises and Public Opinion. Amsterdam University Press. s. 249–266. doi: 10.1515/9789048532100-014.
 • Waldahl, Ragnar & Beyer, Audun (2015). Offentlig opinion og politisk kommunikasjon. I Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (Red.), Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon. Universitetsforlaget. s. 34–46.
 • Beyer, Audun & Matthes, Jörg (2015). Attitudes toward illegal immigration and exposure to public service and commercial broadcasting in France, Norway, and the United States. International Journal of Communication. 9(1), s. 3264–3279.
 • Figenschou, Tine Ustad; Beyer, Audun & Thorbjørnsrud, Kjersti (2015). The moral police : agenda-setting and framing effects of a new(s) concept of immigration. Nordicom Review. 36(1), s. 65–78.
 • Matthes, Jörg & Beyer, Audun (2015). Toward a cognitive-affective process model of hostile media perceptions: A multi-country structural equation modeling approach. Communication Research. 44(8), s. 1075–1098. doi: 10.1177/0093650215594234.
 • Aalberg, Toril & Beyer, Audun (2015). Human Interest Framing of Irregular Immigration: An Empirical Study of Public Preferences for Personalized News Stories in the United States, France, and Norway. American Behavioral Scientist. 59(7), s. 858–875. doi: 10.1177/0002764215573258.
 • Beyer, Audun & Matthes, Jörg (2015). Public Perceptions of the Media Coverage of Irregular Immigration: Comparative Insights From France, the United States, and Norway. American Behavioral Scientist. doi: 10.1177/0002764215573253.
 • Figenschou, Tine Ustad & Beyer, Audun (2014). The Limits of the Debate: How the Oslo Terror Shook the Norwegian Immigration Debate. The International Journal of Press/Politics. 19(4), s. 430–452. doi: 10.1177/1940161214542954.
 • Beyer, Audun & Figenschou, Tine Ustad (2014). Human-Interest Fatigue: Audience Evaluations of a Massive Emotional Story. International Journal of Communication. 8, s. 1944–1963.
 • Beyer, Audun; Knutsen, Carl Henrik & Rasch, Bjørn Erik (2014). Election campaigns, issue focus and voting intentions: Survey experiments of norwegian voters. Scandinavian Political Studies. 37(4), s. 406–427. doi: 10.1111/1467-9477.12029.
 • Figenschou, Tine Ustad & Beyer, Audun (2014). Elitene, minoritetene og mediene: Definisjonsmakt i norsk innvandringsdebatt. Tidsskrift for samfunnsforskning. 55(1), s. 25–54.
 • Beyer, Audun (2013). Political superstars: Celebrity politics and the media. Internasjonal Politikk. 71(4), s. 581–590.
 • Beyer, Audun (2013). Politiske superstjerner: Kjendispolitikk og mediene. Internasjonal Politikk. 71(4), s. 581–590.
 • Beyer, Audun & Waldahl, Ragnar (2009). Partibarometre i mediene. Samsvarer presentasjonen med nasjonale og internasjonale anbefalinger? Resultater fra valgåret 2005. Tidsskrift for samfunnsforskning. 50(1), s. 55–70.
 • Waldahl, Ragnar & Beyer, Audun (2008). Meningsmålinger og valgkamp i USA. Internasjonal Politikk. 66(2-3), s. 435–449.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Brekke, Jan-Paul & Beyer, Audun (2019). “Everyone wants to leave”: Transit migration from Khartoum — The role of information and social media campaigns. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul; Beyer, Audun & Enjolras, Bernard (2019). Antisemittisme på nett og i sosiale medier i Norge: Kjennetegn, avsendere og motvirkning . Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Beyer, Audun; Brekke, Jan-Paul & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Communicating borders : informing migrants and potential asylum seekers through social media. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Beyer, Audun (2012). Valgets nyhetsrammer. Produksjon, innhold, opinion. Universitetet i Oslo.
 • Waldahl, Ragnar; Aardal, Bernt & Beyer, Audun (2006). Påvirkes velgerne av meningsmålinger? Kommunal-og regionaldepartementet.

Se alle arbeider i Cristin

 • Haugsgjerd, Atle; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Beyer, Audun (2022). Less Informed and Less Confident Citizens: Social Media, Retrieval Accuracy and Confidence in Political Knowledge.
 • Haugsgjerd, Atle; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Beyer, Audun (2021). Misinformed or uninformed? A panel-study of how the use of social media as a news source influences political knowledge .
 • Brekke, Jan-Paul & Beyer, Audun (2021). Everyone wants to leave. Examining possible effects of social media campaigns on migrants in transit.
 • Beyer, Audun; Karlsen, Rune & Steen-Johnsen, Kari (2020). Social Media News Consumption and Political Surveillance Knowledge:Adding Motivation and Ability to the Equation .
 • Karlsen, Rune; Beyer, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2019). Social Media News Consumption, News Finds Me Perceptions, and Political Knowledge.
 • Beyer, Audun; Karlsen, Rune & Steen-Johnsen, Kari (2019). News Habits Die Hard, but Die. A Longitudinal Study of Total News Avoidance in the transition from low to high-Choice Media Environments 1997-2016.
 • Beyer, Audun (2016). Komikere i politikken. [Radio]. Radio Nova.
 • Beyer, Audun (2015). Bokanmeldelse av David Nicolas Hopmann & Morten Skovsgaard (red.) Forskningsmetoder i journalistik og politisk kommunikation København: Hans Reitzels Forlag 2014. 381 sider. Tidsskrift for samfunnsforskning. 56(1), s. 112–115.
 • Beyer, Audun (2014). Kjendiser i politikerklær. [Avis]. Vårt land.
 • Figenschou, Tine Ustad & Beyer, Audun (2014). The Limits of the Debate. How the Oslo Terror Attacks shook the Norwegian Immigration Debate.
 • Beyer, Audun (2014). Politiske superstjerner: Kjendisaktivisme og politikerkjendiser. Hvor hender det?.
 • Beyer, Audun (2014). Mediene skygget unna innvandring etter 22. juli. [Internett]. vg.no.
 • Beyer, Audun (2013). Book review of the book ‘Civic Experiences and Public Connection’ (Kaun, 2012). Nordisk Østforum.
 • Matthes, Jörg & Beyer, Audun (2013). Toward a Cognitive-affective Process Model of Hostile Media Perceptions: A Multi-Country Structural Equation Modeling Approach.
 • Figenschou, Tine Ustad & Beyer, Audun (2013). Norwegian Identity Revisited: How the 22/7 Terror Attacks Shook the Immigration Debate.
 • Beyer, Audun & Figenschou, Tine Ustad (2013). Burglar Alarm Fatigue. Media-hype, human-interest frames and audience reactions to a real-life news serial.
 • Beyer, Audun (2013). Politikerkjendiser. [Radio]. NRK P2 - Politisk kvarter.
 • Beyer, Audun (2012). Bokanmeldelse av: Christina Holtz-Bacha & Jesper Strömbäck, J. (eds.): Opinion Polls and the Media. Reflecting and Shaping Public Opinion. Nordicom Information.
 • Beyer, Audun & Figenschou, Tine Ustad (2012). The consequences of mediatized news serials – what does the audience say?
 • Andresen, Kari & Beyer, Audun (2012). Spillet om nyhetene. [Internett]. uio.no.
 • Andresen, Kari & Beyer, Audun (2012). Forskeruenighet om kvalitet på nyheter. [Internett]. forskning.no.
 • Beyer, Audun (2011). - Mindre sirkus, mer politikk. [Internett]. nrk.no (http://nrk.no/kultur-og-underholdning/1.7747273).
 • Beyer, Audun (2011). Intervju om valgkampen etter 22. juli. [Radio]. NRK Kulturnytt.
 • Beyer, Audun (2009). Forsker på fjernsynets valgdekning. [Internett]. NRK Torget.
 • Beyer, Audun (2009). Erna er twitter-dronningen. [Avis]. VG.
 • Beyer, Audun (2009). Meningsmålinger i mediene. [Radio]. NRK P2 - Politisk kvarter.
 • Beyer, Audun (2009). Generic news frames and content analysis. A strategy for better measurement and operationalization of generic news frames.
 • Beyer, Audun (2008). Partibarometre i mediene.
 • Waldahl, Ragnar & Beyer, Audun (2007). Lar vi oss påvirke av meningsmålinger? Minerva (Oslo).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:04 - Sist endret 12. okt. 2020 11:56