Arnfinn H. Midtbøen

Bilde av Arnfinn H.  Midtbøen
English version of this page
Stillingstittel Førsteamanuensis, Forsker I
Grad Ph.d.

Forsker på innvandring og integrasjon

Arnfinn H. Midtbøen er Førsteamanuensis i sosiologi ved Universitetet i Oslo og Forsker 1 ved Institutt for samfunnsforskning. Han har en doktorgrad i sosiologi fra UiO og forsker på en rekke temaer knyttet til innvandring og integrasjon, som diskriminering i arbeidslivet, statsborgerskap, etniske hierarkier og migrasjonsforskningens historie. I bistillingen ved ISF skal han særlig jobbe med tredje runde av prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2020-2021 – Fritt Ords Monitorprosjekt. Ytringsfrihetsprosjektet undersøker blant annet befolkningens holdninger til ytringsfrihet og betingelser for deltakelse i eller tilbaketrekning fra offentligheten. I den tredje runden settes særlig fokus på ytringsfrihet i akademia.

Midtbøens forskning er publisert i tidsskrifter som Proceedings of the National Academy of the Sciences (PNAS), British Journal of Sociology, og International Migration Review. Han er redaktør for Tidsskrift for samfunnsforskning (sammen med Atle Haugsgjerd), medlem av redaksjonsrådet for Norsk sosiologisk tidsskrift og sitter i ledelsen for IMISCOE-nettverksgruppen Discrimination in Cross-National Perspective.

Prosjekter

Emneord: Arbeid, Likestilling, Migrasjon, Medier og offentlighet

Publikasjoner

 • Quillian, Lincoln & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). Comparative Perspectives on Racial Discrimination in Hiring: The Rise of Field Experiments. Annual Review of Sociology. doi: 10.1146/annurev-soc-090420-035144. Fulltekst i vitenarkiv
 • Erdal, Marta Bivand & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). ‘Birthplace unknown’: on the symbolic value of the passport for identity-construction among naturalised citizens. Identities: Global Studies in Culture and Power. doi: 10.1080/1070289X.2021.1933827. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Nadim, Marjan (2021). Navigating to the Top in an Egalitarian Welfare State: Institutional Opportunity Structures of Second-generation Social Mobility. International Migration Review. doi: 10.1177/01979183211014829. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Quillian, Lincoln (2021). Forbigående fenomen eller permanent virkelighet? Etnisk diskriminering i arbeidsmarkedet på tvers av tid, sted og generasjoner. Søkelys på arbeidslivet. 38(3-4), s. 182–196. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2021-03-04-02.
 • Friberg, Jon Horgen & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). Bortskjemte nordmenn og sultne innvandrere. Arbeidsgiverpreferanser og betydningen av etnisitet i norske arbeiderklasseyrker. I Ljunggren, Jørn & Hansen, Marianne Nordli (Red.), Arbeiderklassen. Cappelen Damm Akademisk.
 • Carlsson, Magnus; Finseraas, Henning; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Rafnsdòttir, Gudbjörg Linda (2020). Gender Bias in Academic Recruitment? Evidence from a Survey Experiment in the Nordic Region. European Sociological Review. doi: 10.1093/esr/jcaa050. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brochmann, Grete & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Philosophies of integration? Elite views on citizenship policies in Scandinavia. Ethnicities. doi: 10.1177/1468796820950453. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Brochmann, Grete; Erdal, Marta Bivand; Kruse, Mathias; Jensen, Kristian Kriegbaum & Bevelander, Pieter [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Assessments of citizenship criteria: are immigrants more liberal? Journal of Ethnic and Migration Studies. 46(13). doi: 10.1080/1369183X.2020.1756762. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Kitterød, Ragni Hege (2019). Beskytter assimilering mot diskriminering? Opplevd diskriminering blant innvandrere og etterkommere av innvandrere i det norske arbeidslivet. Norsk sosiologisk tidsskrift. 3(5), s. 353–371. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2019-05-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Teigen, Mari (2019). Verdipolarisering i norsk kontekst? Avstand mellom elite og befolkning i holdninger til innvandring og likestilling. Politica - Tidsskrift for politisk videnskab. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Discrimination at Work: The Case of Norway. I Vassilopoulou, Joana; Brabet, Julienne & Showunmi, Victoria (Red.), Race Discrimination and Management of Ethnic Diversity and Migration at Work : European Countries’ Perspectives. Emerald Group Publishing Limited. s. 153–173. doi: 10.1108/S2051-233320190000006008.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Nadim, Marjan (2019). Ethnic niche formation at the top? Second-generation immigrants in Norwegian high-status occupations. Ethnic and Racial Studies. 42(16), s. 177–195. doi: 10.1080/01419870.2019.1638954. Fulltekst i vitenarkiv
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Chan, Tak Wing; Ugreninov, Elisabeth; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Rogstad, Jon (2019). Do terrorist Attacks Affect Ethnic Discrimination in the Labour Market? Evidence from Two Randomised Field Experiments. British Journal of Sociology. 70(1), s. 241–260. doi: 10.1111/1468-4446.12344. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Dual Citizenship in an Era of Securitisation: The Case of Denmark . Nordic Journal of Migration Research. 9(3), s. 293–309. doi: 10.2478/njmr-2019-0014. Fulltekst i vitenarkiv
 • Quillian, Lincoln; Heath, Anthony; Pager, Devah; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Fleischmann, Fenella & Hexel, Ole (2019). Do Some Countries Discriminate More than Others? Evidence from 97 Field Experiments of Racial Discrimination in Hiring. Sociological Science. 6, s. 467–496. doi: 10.15195/V6.A18. Fulltekst i vitenarkiv
 • Friberg, Jon Horgen & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). The Making of Immigrant Niches in an Affluent Welfare State. International Migration Review. doi: 10.1177/0197918318765168. Fulltekst i vitenarkiv
 • Friberg, Jon Horgen & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Ethnicity as skill: Immigrant employment hierarchies in Norwegian low-wage labour markets. Journal of Ethnic and Migration Studies. 44(9), s. 1463–1478. doi: 10.1080/1369183X.2017.1388160. Fulltekst i vitenarkiv
 • Friberg, Jon Horgen & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Innvandrernes etterkommere: Teoretiske og komparative perspektiver. Norsk sosiologisk tidsskrift. 1(1), s. 5–14. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2017-01-01. Fulltekst i vitenarkiv
 • Quillian, Lincoln; Pager, Devah; Hexel, Ole & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Meta-analysis of field experiments shows no change in racial discrimination in hiring over time. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 114(41), s. 10870–10875. doi: 10.1073/pnas.1706255114. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Boundary-making in the public sphere: Contestations of free speech. I Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere. Cappelen Damm Akademisk. s. 13–43. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Boundaries of free speech in the political field. I Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere. Cappelen Damm Akademisk. s. 195–227. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Orupabo, Julia & Røthing, Åse (2017). Gamle minoriteter i det nye Norge. I Brandal, Nik.; Døving, Cora Alexa & Plesner, Ingvill Thorson (Red.), Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016. Cappelen Damm Akademisk. s. 255–271.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Innvandringshistorie som faghistorie: Kontroverser i norsk migrasjonsforskning. Nytt Norsk Tidsskrift. 34(2), s. 130–149. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Lidén, Hilde (2016). Cumulative Discrimination. Sosiologisk Tidsskrift. 24(1), s. 3–26. doi: 10.18261/issn.1504-2928-2016-01-01.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). The making and unmaking of ethnic boundaries in the public sphere: The case of Norway. Ethnicities. 18(3), s. 344–362. doi: 10.1177/1468796816684149. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Steen-Johnsen, Kari (2016). The Limits of Free Speech in Multicultural Norway. Nytt Norsk Tidsskrift. 33(1-2), s. 21–33. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2016-01-02-03.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2015). Citizenship, integration and the quest for social cohesion: nationality reform in the Scandinavian countries. Comparative Migration Studies. 3(3). doi: 10.1007/s40878-015-0002-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2015). Ethnic Penalties In Western Labour Markets: Contributions, Explanations, Critiques. Nordic Journal of Migration Research. 5(4), s. 185–193. doi: 10.1515/njmr-2015-0022. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2015). Etnisk diskriminering i arbeidsmarkedet. Tidsskrift for samfunnsforskning. 55(1), s. 3–30.
 • Teigen, Mari & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2015). Kunnskap om kjønnsbalanse. I Teigen, Mari (Red.), Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv. Gyldendal Akademisk. s. 27–47.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2015). Zalety i wady testów dyskryminacyjnych: przykład norweski [Promise and pitfalls of conducting field experiments of discrimination: An example from Norway]. I Wysieńska-Di Carlo, Kinga & Śmiszek, Krzysztof (Red.), Testy dyskryminacyjne: Praktyczny, Podrecznik, Dle Organizacji, Pozarzadowych. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego [Polish Society of Anti-Discrimination Law]. s. 31–40.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fibbi, Rosita; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Simon, Patrick (2021). Migration and Discrimination. Springer. Fulltekst i vitenarkiv
 • Korbøl, Aud & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Den kritiske fase. Innvandring til Norge fra Pakistan 1970-1973. Universitetsforlaget. 328 s.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere. Cappelen Damm Akademisk. 323 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Thorbjørnsrud, Kjersti; Wollebæk, Dag & Fladmoe, Audun (2021). Forskerne og offentligheten – om ytringsfrihet i akademia. Fritt ord. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Etterkommere av innvandrere i Norge: Mobilitet, assimilering, diskriminering. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Erdal, Marta Bivand; Bertelli, Davide; Kruse, Mathias; Tjønn, Mathias Hatleskog; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Brochmann, Grete [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Citizenship, Participation and Belonging in Scandinavia: Results from a survey among young adults of diverse origins in Norway, Sweden and Denmark. Peace Research Institute Oslo (PRIO). 2019(7).
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Birkvad, Simon Roland & Erdal, Marta Bivand (2018). Citizenship in the Nordic Countries : past, present, future. The Nordic Council of Ministers. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Offentlighetens grenser : hovedfunn fra prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015-2017. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Ytringsfrihetens grenser: Sosiale normer og politisk toleranse. Fritt Ord og Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). Strukturell rasisme på norsk. Klassekampen.
 • Finseraas, Henning & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). Det er en lav andel kvinnelige professorer i Norge. Er diskriminering forklaringen? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). Strukturell rasisme i en strukturelt inkluderende velferdsstat? Tidsskrift for samfunnsforskning. 62(1), s. 106–115. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2021-01-09.
 • Balsvik, Eivind & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). «Naturkatastrofenes sosiologi. Sjette episode av klimapodkasten til SVEXFAC".
 • Finseraas, Henning & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Kvinners akademiske kompetanse vurderes ikke dårligere enn menns – tvert imot. Khrono.no.
 • Haugsgjerd, Atle & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Kontinuitet og kontrovers i norsk samfunnsforskning. Tidsskrift for samfunnsforskning. 61(3), s. 271–271. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2020-03-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haugsgjerd, Atle; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). Ulikhet og ideologi: Hva kan norsk samfunnsforskning lære av Piketty? Tidsskrift for samfunnsforskning. 61(4). doi: 10.18261/issn.1504-291X-2020-04-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Norwegian citizenship gains popularity, but the pandemic slows the application process. Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT) Blog.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Pedersen, Axel West (2020). Tidsskrift for samfunnsforskning: 'Problemorientert empirisme' gjennom 60 år. Tidsskrift for samfunnsforskning. 61(1), s. 5–11. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2020-01-01. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brochmann, Grete & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Er statsborgerpolitikk et godt redskap for integrasjon? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Pedersen, Axel West (2019). Ubehaget i migrasjonsforskningen. Tidsskrift for samfunnsforskning. 60(1), s. 74–76. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-01-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bevelander, Pieter; Erdal, Marta Bivand; Brochmann, Grete; Bech, Emily Cochran; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Mouritsen, Per (2019). Infödda och invandrade ense om krav för medborgarskap. Dagens nyheter.
 • Brochmann, Grete; Erdal, Marta Bivand & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Statsborger i Skandinavia – hvem bør få innpass? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Quillian, Lincoln & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Do Some Countries Discriminate More than Others? NCCR on the move - blog.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). No longer the ‘last man standing’: Norway decides to allow dual citizenship. Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT) Blog.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Utdanning og arbeid: Etterkommere av innvandrere dominerer både topp og bunn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Erdal, Marta Bivand; Knutsen, Carl Henrik & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Diskriminering er et reelt problem. Morgenbladet.
 • Erdal, Marta Bivand; Knutsen, Carl Henrik & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Internasjonalisering, mangfold og diskriminering i norsk akademia. Nytt Norsk Tidsskrift. 36(3), s. 288–295. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2019-03-11.
 • Eikenes, Åsmund Husabø; Bratland-Sanda, Solfrid; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Bøhn, Einar Duenger; Snipstad, Sofie & Høgestøl, Sofie A.E. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Forsker Grand Prix vil forandre forskningen din. Forskerforum.no.
 • Pedersen, Axel West & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Innvandring og sosial mobilitet – forskere møter fagfeller. Tidsskrift for samfunnsforskning. 60(03), s. 285–287.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Integreringsteknologi. Morgenbladet.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Hvitvasker cv-en for å få jobb. Morgenbladet.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Etterlyst: En opplyst og åpen politisk debatt. Morgenbladet.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Internasjonalisering i akademia – hva er problemet? Morgenbladet.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Innvandringsforskningen som ble lagt bort. Morgenbladet.
 • Erdal, Marta Bivand & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Det mangfoldige akademiet. Khrono.no.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Vedvarende utenforskap. Morgenbladet.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Ser til fortiden. Morgenbladet.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Forskere i kampsonen. Morgenbladet.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Birkvad, Simon Roland & Erdal, Marta Bivand (2018). Hvem skal få bli statsborgere? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Exit jernburet. Morgenbladet.
 • Storeng, Katerini Tagmatarchi; Lind, Guro Elisabeth; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Hølleland, Halvard; Knutsen, Carl Henrik & De Moor, Katrien (2018). Unge forskere i Norge: karriereveier og ambisjoner: en rapport fra Akademiet for yngre forskere, 2018.
 • Erdal, Marta Bivand & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). ‘Birth place unknown’: Citizenship, naturalization and the precariousness of identity.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Dual Citizenship in an Era of Securitization.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Innvandringshistorie som faghistorie: Kontroverser i norsk migrasjonsforskning.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Forskerne og innvandrerne. Klassekampen.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Utstøting og selvsensur truer ytringsfriheten i Norge. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Et innvandringsparadoks? Morgenbladet.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Introduksjon: Offentlighetens grenser. I Midtbøen, Arnfinn Haagensen (Red.), Offentlighetens grenser : hovedfunn fra prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015-2017. Institutt for samfunnsforskning. s. 7–11.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Trusler, hets og partikultur: Grenser for ytringsfrihet i det politiske feltet. I Midtbøen, Arnfinn Haagensen (Red.), Offentlighetens grenser : hovedfunn fra prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015-2017. Institutt for samfunnsforskning. s. 37–41.
 • Karlsen, Rune & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). En bauta i norsk samfunnsforskning - fremdeles? Tidsskrift for samfunnsforskning. 58(2), s. 224–225. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2017-02-05.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Noen sniker i køen! Morgenbladet.
 • Quillian, Lincoln; Pager, Devah; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Hexel, Ole (2017). Hiring Discrimination Against Black Americans Hasn’t Declined in 25 Years. Harvard Business Review.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). The Persistence of Racial and Ethnic Discrimination: Evidence from Europe and the US.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Immigrant Niches and Ethnic Hierarchies In Norwegian Low-Wage Labour Markets.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Naturkatastrofenes sosiologi. Morgenbladet. s. 20–20.
 • Erdal, Marta Bivand & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Å frata folk statsborgerskapet går ut over den enkeltes rettssikkerhet. Dagbladet.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). [Book review of] Bangstad, Sindre (2015), The Politics of Mediated Presence: Exploring the Voices of Muslims in Norway’s Mediated Public Spheres, Oslo: Spartacus Forlag/Scandinavian Academic Press . Nordic Journal of Migration Research. 6(2), s. 132–133. doi: 10.1515/njmr-2016-0010.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). The Making and Unmaking of Ethnic Boundaries in the Public Sphere: The Case of Norway.
 • Karlsen, Rune & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Et tidsskrift for bredden i norsk samfunnsforskning. Tidsskrift for samfunnsforskning. 57(4), s. 465–467. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2016-04-06.
 • Høgestøl, Sofie A.E.; Lind, Guro Elisabeth; De Moor, Katrien; Storeng, Katerini Tagmatarchi; Knutsen, Carl Henrik & Midtbøen, Arnfinn Haagensen [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Karrièreusikkerhet tærer på unge forskere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). s. 16–17.
 • Friberg, Jon Horgen & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Structuring Liquid Migration: The Role of Labour Demand in Shaping Patterns of Mobility.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Aksept for dobbelt statsborgerskap? Nye begrunnelser og uhellige allianser. Forskning.no.
 • Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Sommes-nous Charlie? ReligionGoingPublic.
 • Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Åpne for krenkelser. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). s. 11–11.
 • Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Hvor går ytringsfrihetens grenser? Vox publica.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2015). Bokanmeldelse av Hans Erik Næss: Globografi. En kort innføring i flerlokalitetsforskning. Tidsskrift for samfunnsforskning. 56(3), s. 375–377.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2015). Hvorfor får ikke Ahmed jobb? LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge. 110(9), s. 54–55.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2015). Ethnic Penalties in Western Labour Markets: Contributions, Explanations, Critiques .
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Steen-Johnsen, Kari (2015). Ethnic boundaries and the public sphere: Minority experiences with public debate in multicultural Norway.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:19 - Sist endret 29. juli 2020 12:07