Tanja Storsul

Direktør for Institutt for samfunnsforskning

Storsul har en rekke forskningspolitiske verv, blant annet som nestleder i styret for Forskningsinstituttenes fellesarena, nestleder i Det nasjonale publiseringsutvalget, og medlem av SIKTs råd for nasjonale forlagsforhandlinger.

Storsul er styreleder for fakultetsstyret for Det humanistiske fakultet, NTNU, og medlem av fakultetsstyret for Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO.

Hun er medlem av Teknologirådet og har tidligere sittet i flere utvalg, blant annet Datainfrastrukturutvalget (Forskningsrådet), Medieeierskapsutredningen (Kulturdepartementet), Mediestøtteutvalget (NOU 2010:14) og Akademisk frihet-utvalget (NOU 2006:19). Hun har vært medlem av Divisjonsstyret for innovasjon (Forskningsrådet) og DG Connect Advisory Forum for Horisont 2020.

Storsul har doktorgrad i medievitenskap og har i en årrekke forsket på medienes rammevilkår, og hvordan ny teknologi utfordrer mediene, mediebransjen og mediepolitikken. Før hun kom til Institutt for samfunnsforskning var hun instituttleder og professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

Sosiale medier

Publikasjoner

 • Krumsvik, Arne H.; Milan, Stefania; Ni Bhroin, Niamh & Storsul, Tanja (2019). Making (Sense of) Media Innovations. I Deuze, Mark & Prenger, Mirjam (Red.), Making Media: Production, Practices, and Professions. Amsterdam University Press. s. 193–205. doi: 10.2307/j.ctvcj305r.16.
 • Storsul, Tanja (2014). Deliberation or self-presentation? Young people, politics and social media. Nordicom Review. 35(2), s. 17–28. doi: 10.2478/nor-2014-0012.
 • Kalsnes, Bente; Krumsvik, Arne H. & Storsul, Tanja (2014). Social media as a political backchannel: Twitter use during televised election debates in Norway. ASLIB Proceedings. 66(3), s. 313–328. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ihlebæk, Karoline Andrea; Krumsvik, Arne H. & Storsul, Tanja (2014). En kamp om makt og mening: Casestudie av Nordlys på iPad. I Morlandstø, Lisbeth & Krumsvik, Arne H. (Red.), Innovasjon og verdiskaping i lokale medier. Cappelen Damm Akademisk. s. 127–142.
 • Storsul, Tanja & Krumsvik, Arne H. (2013). What is Media Innovation? I Storsul, Tanja & Krumsvik, Arne H. (Red.), Media Innovations. A Multidisciplinary Study of Change. Nordicom. s. 13–26. Fulltekst i vitenarkiv
 • Krumsvik, Arne H.; Skogerbø, Eli & Storsul, Tanja (2013). Size, Ownership and Innovation in Newspapers. I Storsul, Tanja & Krumsvik, Arne H. (Red.), Media Innovations. A Multidisciplinary Study of Change. Nordicom. s. 93–109. Fulltekst i vitenarkiv
 • Storsul, Tanja (2012). Mediepolitikk. I Orgeret, Kristin (Red.), Norske medier – journalistikk, politikk og kultur. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
 • Storsul, Tanja (2011). Sosiale medier - nye muligheter for allmennkringkasterne. Nordicom Information. s. 69–73.
 • Fagerjord, Anders; Maasø, Arnt; Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2010). High risk, strong belief : images of the future in the media industry. Nordicom Review. 31(2), s. 3–16. Fulltekst i vitenarkiv
 • Storsul, Tanja (2010). Television in Cyberspace. The Net Neutrality Tussle in Norway. I Gripsrud, Jostein & Moe, Hallvard (Red.), The digital public sphere : challenges for media policy. Nordicom. s. 83–96.
 • Storsul, Tanja (2008). Telecom Liberalization: Distributive Challenges and National Differences. I Ludes, Peter (Red.), Convergence and Fragmentation. Media Technology and the Information Society. Intellect Ltd.. s. 197–216.
 • Storsul, Tanja (2008). Hvem vokter portene til framtidas TV? I Ottosen, Rune & Krumsvik, Arne Håskjold (Red.), Journalistikk i en digital hverdag. IJ-forlaget. s. 67–77.
 • Storsul, Tanja (2008). Tulajdonviszonyok és sokszínüség az új médiaképben. I Kovács, Ferenc (Red.), Médiaismeretek. Dunaújvárosi Föiskola. s. 49–59.
 • Storsul, Tanja (2008). Bakkenettet og -allmennkringkastinga. Norsk Medietidsskrift. 15(1), s. 38–56. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fagerjord, Anders & Storsul, Tanja (2007). Questioning Convergence. I Storsul, Tanja & Stuedahl, Dagny (Red.), Ambivalence Towards Convergence. Digitalization and Media Change. Nordicom. s. 19–31. Fulltekst i vitenarkiv
 • Storsul, Tanja & Stuedahl, Dagny (2007). Ambivalence towards convergence. I Storsul, Tanja & Stuedahl, Dagny (Red.), Ambivalence Towards Convergence. Digitalization and Media Change. Nordicom. s. 9–16.
 • Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2007). The Impact of Convergence on European Television Policy. Pressure for Change - Forces of Stability. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies. 13(3), s. 275–291. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Børresen, Anne Kristine; Storsul, Tanja; Sivertsen, Gunnar & Røeggen, Vidar (2022). Sustainability er ute av listen over godkjente tidsskrifter. Khrono.no.
 • Holden, Lars & Storsul, Tanja (2022). Grunnforskning har hatt god vekst. Khrono.no.
 • Storsul, Tanja (2019). What, when and where is the Internet? European Journal of Communication. doi: 10.1177/0267323119848536.
 • Fløtten, Tone; Helgøy, Ingrid; Skule, Sveinung & Storsul, Tanja (2017). Norges gull må være tilgjengelig for forskning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Storsul, Tanja (2017). Kommentar til nye nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.
 • Storsul, Tanja (2017). Teknologiendring i et samfunnsperspektiv.
 • Storsul, Tanja (2017). Discourses of media change - implications for markets, politics and policy.
 • Storsul, Tanja (2017). Elektronisk infrastruktur og velferdsstaten - en parallellhistorie.
 • Storsul, Tanja (2017). Medielandskapet i endring. Hva skjer med den offentlige samtalen? - og hvordan var Trump mulig?
 • Storsul, Tanja (2016). Digitalisering av medier og kultur: Penger, makt og innhold.
 • Storsul, Tanja (2016). Mediebilde i omstilling.
 • Storsul, Tanja (2015). Digitalisering av kultur- og mediebransjen.
 • Storsul, Tanja (2014). Science communication.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea; Krumsvik, Arne H. & Storsul, Tanja (2013). En kamp om makt og mening: Casestudie av Nordlys på iPad.
 • Kalsnes, Bente; Krumsvik, Arne H. & Storsul, Tanja (2013). Social media as a political backchannel: Twitter use during televised election debates in Norway.
 • Storsul, Tanja (2013). Medieinnovasjon: Usikker framtid og kreative brukere.
 • Storsul, Tanja (2013). Deconstructing discourses of media change: Innovation and Convergence.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea; Krumsvik, Arne H. & Storsul, Tanja (2013). Hype, hope and hostility – the innovations of apps in the media industry. Case studies of NRK and Amedia.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea; Krumsvik, Arne H. & Storsul, Tanja (2012). Actor-network theory and the innovations of apps in the media industry.
 • Storsul, Tanja (2012). Humanioras relevans.
 • Storsul, Tanja (2012). Paneldebatt: Over og ut for gratis lunsj.
 • Storsul, Tanja (2012). Kvinne i akademia.
 • Krumsvik, Arne Håskjold; Skogerbø, Eli & Storsul, Tanja (2012). Size, ownership and innovation in newspapers.
 • Storsul, Tanja; Ihlebæk, Karoline Andrea & Krumsvik, Arne Håskjold (2012). App power.
 • Storsul, Tanja (2012). Kontroll og åpenhet. Maktkamp i digitale mediemarkeder.
 • Storsul, Tanja (2012). Medieinnovasjoner - utfordringer for norsk medieforskning.
 • Storsul, Tanja (2011). Endrer Facebook demokratiet?
 • Storsul, Tanja (2011). Endrer Facebook demokratiet?
 • Storsul, Tanja (2011). Sosiale medier og politisk engasjement.
 • Storsul, Tanja (2011). Changing consumer demand for ICT and media services.
 • Storsul, Tanja (2011). Sosiale medier - en arena for velgerne?
 • Storsul, Tanja (2011). Deliberation or self-presentation. young people, politics and social media.
 • Storsul, Tanja (2011). Hvorfor er flermedialitetsalternativet moderne?
 • Storsul, Tanja (2011). Paneldebatt: Kultur, teknologi og helse.
 • Storsul, Tanja (2011). Politisk deltakelse og sosiale medier - komplekse kompetansekrav.
 • Storsul, Tanja (2011). Mediebransjens utfordringer.
 • Storsul, Tanja (2011). Hva er sosiale medier?
 • Storsul, Tanja (2011). Deliberation or self-presentation? politically engaged teenagers' approaches to social media.
 • Storsul, Tanja (2011). Mediestøtten må moderniseres. Norsk Medietidsskrift. 18(3), s. 274–282.
 • Nyre, Lars & Storsul, Tanja (2010). Review of Norwegian audience research.
 • Storsul, Tanja (2010). Sosiale medier - litt forskning og noen refleksjoner.
 • Storsul, Tanja (2010). Sosiale medier - litt forskning og noen refleksjoner.
 • Storsul, Tanja (2010). Interaktive og sosiale medier - hvilken rolle kan public service spille?
 • Storsul, Tanja (2010). Sosiale media i staten - å dele og delta med ny teknologi.
 • Storsul, Tanja (2010). Ny episode: Hvor går pengestrømmen?
 • Storsul, Tanja (2010). Hva vet vi om brukerne?
 • Storsul, Tanja (2010). Sosiale medier - noen utviklingstrekk.
 • Storsul, Tanja (2010). Sosiale medier.
 • Kløvstad, Vibeke & Storsul, Tanja (2009). Vil du laste ned web 2.0? I Røys, Heidi Grande (Red.), Delte meninger. Om nettets sosiale side. Universitetsforlaget. s. 17–29.
 • Storsul, Tanja (2009). Endrer Facebook politikken?
 • Storsul, Tanja (2009). Sosial web og det offentlige. Muligheter og utfordringer når kommunikasjon tar nye former.
 • Storsul, Tanja (2009). Nettnøytralitet. Den norske debatten i et internasjonalt perspektiv.
 • Storsul, Tanja (2009). TV-publikum løper løpsk? om nisjer og nettverk.
 • Storsul, Tanja (2009). Medieutvikling og mediebruk.
 • Storsul, Tanja (2009). Medielandskapet i endring.
 • Storsul, Tanja (2009). Facebook for forvaltningen?
 • Storsul, Tanja & Fagerjord, Anders (2008). Digitization and Media Convergence. I Donsbach, Wolfgang (Red.), The International Encyclopedia of Communication. Blackwell Publishing. s. 1319–1323.
 • Fagerjord, Anders; Maasø, Arnt; Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2008). High Risk, Strong Belief: Images of the Future in the Media Industry.
 • Kløvstad, Vibeke & Storsul, Tanja (2008). Presentasjon av rapport om "Nye nettfenomener".
 • Kløvstad, Vibeke & Storsul, Tanja (2008). Nye Nettfenomener.
 • Storsul, Tanja (2007). Back to the 80s. Dagens næringsliv.
 • Storsul, Tanja (2007). Gates tar feil. Dagens næringsliv.
 • Storsul, Tanja (2007). Less is more? Dagens næringsliv.
 • Storsul, Tanja (2007). Toril Aalberg og Eiri Elvestad: Mediesosiologi. Tidsskrift for samfunnsforskning. 48(1), s. 150–151.
 • Storsul, Tanja (2007). Antologi om nettverkssamfunn. Anmeldelse av Kruse og Hoff (red) Digital Governance://Networked Societies. Norsk Medietidsskrift. 14(4), s. 387–390.
 • Storsul, Tanja (2007). Om betal tv i det digitale bakkenettet. [Radio]. P4 Radiofrokost.
 • Storsul, Tanja (2007). Om nettnøytralitet. [Radio]. NRK Kulturnytt.
 • Storsul, Tanja (2007). Om betal-tv i det digitale bakkenettet. [Radio]. Kanal 24 .
 • Storsul, Tanja (2007). Om betal-tv i det digitale bakkenettet. [Radio]. NRK Kulturnytt.
 • Storsul, Tanja (2007). Om betal-tv i det digitale bakkenettet. [Radio]. P4 1730.
 • Storsul, Tanja (2007). Om betal-tv i det digitale bakkenettet. [Radio]. NRK P2 Dagsnytt 18.
 • Storsul, Tanja (2007). Dyrt å se på tv. [TV]. NRK Redaksjon EN.
 • Storsul, Tanja (2007). Hvorfor synker oppslutningen om TV? [Radio]. Kanal 24 .
 • Storsul, Tanja (2007). Hvorfor synker oppslutningen om tv? [Radio]. P4 Radiofrokost.
 • Storsul, Tanja (2007). Kanalene i bakkenettet. [Radio]. NRK Kulturnytt.
 • Storsul, Tanja (2007). - Skviser konkurrenter. [Radio]. NRK Kulturnytt.
 • Storsul, Tanja (2007). Om endrede medievaner. [TV]. Lørdagsrevyen.
 • Storsul, Tanja (2007). Norge blir uten gratis TV-kanaler. [Avis]. Dagsavisen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. mai 2017 14:21 - Sist endret 8. nov. 2022 13:27