Tanja Storsul

Direktør ved Institutt for samfunnsforskning

Tanja Storsul har i en årrekke forsket på medienes rammevilkår, og hvordan ny teknologi utfordrer mediene, mediebransjen og mediepolitikken. Hun har også forsket på sosiale medier som plattform for politisk deltakelse og engasjement. Hennes siste bok er Media Innovations. A Multidisciplinary Study of Change (Nordicom 2013), redigert av Tanja Storsul og Arne H. Krumsvik.

Storsul har sittet i flere offentlige utvalg, blant annet MedieeierskapsutredningenMediestøtteutvalget (NOU 2010:14) og Akademisk frihet-utvalget (NOU 2006:19). Hun er medlem av Divisjonsstyret for innovasjon (Forskningsrådet) og DG Connect Advisory Forum for Horisont 2020.

Hun er dr. polit i medievitenskap og har tidligere vært instituttleder og professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

Sosiale medier

Publikasjoner

 • Krumsvik, Arne H.; Milan, Stefania; Ni Bhroin, Niamh & Storsul, Tanja (2019). Making (Sense of) Media Innovations, In Mark Deuze & Mirjam Prenger (ed.),  Making Media: Production, Practices, and Professions.  Amsterdam University Press.  ISBN 9789462988118.  Chapter 14.  s 193 - 205
 • Ihlebæk, Karoline Andrea; Krumsvik, Arne H. & Storsul, Tanja (2014). En kamp om makt og mening: Casestudie av Nordlys på iPad, I: Lisbeth Morlandstø & Arne H. Krumsvik (red.),  Innovasjon og verdiskaping i lokale medier.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-40580-9.  Kapittel 6.  s 127 - 142
 • Kalsnes, Bente; Krumsvik, Arne H. & Storsul, Tanja (2014). Social media as a political backchannel: Twitter use during televised election debates in Norway. ASLIB Proceedings.  66(3), s 313- 328 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Storsul, Tanja (2014). Deliberation or self-presentation? Young people, politics and social media. Nordicom Review.  35(2), s 17- 28 . doi: 10.2478/nor-2014-0012 Vis sammendrag
 • Krumsvik, Arne H.; Skogerbø, Eli & Storsul, Tanja (2013). Size, Ownership and Innovation in Newspapers, In Tanja Storsul & Arne H. Krumsvik (ed.),  Media Innovations. A Multidisciplinary Study of Change.  Nordicom.  ISBN 978-91-86523-65-7.  Chapter 6.  s 93 - 109 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Storsul, Tanja & Krumsvik, Arne H. (2013). What is Media Innovation?, In Tanja Storsul & Arne H. Krumsvik (ed.),  Media Innovations. A Multidisciplinary Study of Change.  Nordicom.  ISBN 978-91-86523-65-7.  Chapter 1.  s 13 - 26 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Storsul, Tanja (2012). Mediepolitikk, I: Kristin Orgeret (red.),  Norske medier – journalistikk, politikk og kultur.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-957-3.  Kapittel 7.
 • Storsul, Tanja (2011). Sosiale medier - nye muligheter for allmennkringkasterne. Nordicom Information.  (1-2), s 69- 73
 • Fagerjord, Anders; Maasø, Arnt; Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2010). High risk, strong belief : images of the future in the media industry. Nordicom Review.  31(2), s 3- 16 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Storsul, Tanja (2010). Television in Cyberspace. The Net Neutrality Tussle in Norway, In Jostein Gripsrud & Hallvard Moe (ed.),  The digital public sphere : challenges for media policy.  Nordicom.  ISBN 978-91-86523-02-2.  Ch 5.  s 83 - 96
 • Storsul, Tanja (2008). Bakkenettet og -allmennkringkastinga. Norsk Medietidsskrift.  15(1), s 38- 56 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Storsul, Tanja (2008). Hvem vokter portene til framtidas TV?, I: Rune Ottosen & Arne Håskjold Krumsvik (red.),  Journalistikk i en digital hverdag.  IJ-forlaget.  ISBN 9788271473198.  Kapittel 3.  s 67 - 77
 • Storsul, Tanja (2008). Telecom Liberalization: Distributive Challenges and National Differences, In Peter Ludes (ed.),  Convergence and Fragmentation. Media Technology and the Information Society.  Intellect Ltd..  ISBN 9781841501826.  Kapittel 9.  s 197 - 216
 • Storsul, Tanja (2008). Tulajdonviszonyok és sokszínüség az új médiaképben, I: Ferenc Kovács (red.),  Médiaismeretek.  Dunaújvárosi Föiskola.  ISBN 9789638796875.  kap 5.  s 49 - 59
 • Fagerjord, Anders & Storsul, Tanja (2007). Questioning Convergence, In Tanja Storsul & Dagny Stuedahl (ed.),  Ambivalence Towards Convergence. Digitalization and Media Change.  Nordicom.  ISBN 9789189471504.  kap 1.  s 19 - 31 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Storsul, Tanja & Krumsvik, Arne H. (ed.) (2013). Media Innovations. A Multidisciplinary Study of Change. Nordicom.  ISBN 978-91-86523-65-7.  280 s. Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Storsul, Tanja (2019). What, when and where is the Internet?. European Journal of Communication. . doi: 10.1177/0267323119848536 Vis sammendrag
 • Fløtten, Tone; Helgøy, Ingrid; Skule, Sveinung & Storsul, Tanja (2017). Norges gull må være tilgjengelig for forskning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Storsul, Tanja (2017). Discourses of media change - implications for markets, politics and policy.
 • Storsul, Tanja (2017). Elektronisk infrastruktur og velferdsstaten - en parallellhistorie.
 • Storsul, Tanja (2017). Kommentar til nye nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.
 • Storsul, Tanja (2017). Medielandskapet i endring. Hva skjer med den offentlige samtalen? - og hvordan var Trump mulig?.
 • Storsul, Tanja (2017). Teknologiendring i et samfunnsperspektiv.
 • Storsul, Tanja (2016). Digitalisering av medier og kultur: Penger, makt og innhold.
 • Storsul, Tanja (2016). Mediebilde i omstilling.
 • Storsul, Tanja (2015). Digitalisering av kultur- og mediebransjen.
 • Storsul, Tanja (2014). Science communication.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea; Krumsvik, Arne H. & Storsul, Tanja (2013). En kamp om makt og mening: Casestudie av Nordlys på iPad.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea; Krumsvik, Arne H. & Storsul, Tanja (2013). Hype, hope and hostility – the innovations of apps in the media industry. Case studies of NRK and Amedia.
 • Kalsnes, Bente; Krumsvik, Arne H. & Storsul, Tanja (2013). Social media as a political backchannel: Twitter use during televised election debates in Norway.
 • Storsul, Tanja (2013). Deconstructing discourses of media change: Innovation and Convergence.
 • Storsul, Tanja (2013). Medieinnovasjon: Usikker framtid og kreative brukere.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea; Krumsvik, Arne H. & Storsul, Tanja (2012). Actor-network theory and the innovations of apps in the media industry.
 • Krumsvik, Arne Håskjold; Skogerbø, Eli & Storsul, Tanja (2012). Size, ownership and innovation in newspapers.
 • Storsul, Tanja (2012). Humanioras relevans.
 • Storsul, Tanja (2012). Kontroll og åpenhet. Maktkamp i digitale mediemarkeder.
 • Storsul, Tanja (2012). Kvinne i akademia.
 • Storsul, Tanja (2012). Medieinnovasjoner - utfordringer for norsk medieforskning.
 • Storsul, Tanja (2012). Paneldebatt: Over og ut for gratis lunsj.
 • Storsul, Tanja; Ihlebæk, Karoline Andrea & Krumsvik, Arne Håskjold (2012). App power.
 • Storsul, Tanja (2011). Changing consumer demand for ICT and media services.
 • Storsul, Tanja (2011). Deliberation or self-presentation? politically engaged teenagers' approaches to social media.
 • Storsul, Tanja (2011). Deliberation or self-presentation. young people, politics and social media.
 • Storsul, Tanja (2011). Endrer Facebook demokratiet?.
 • Storsul, Tanja (2011). Endrer Facebook demokratiet?.
 • Storsul, Tanja (2011). Hva er sosiale medier?.
 • Storsul, Tanja (2011). Hvorfor er flermedialitetsalternativet moderne?.
 • Storsul, Tanja (2011). Mediebransjens utfordringer.
 • Storsul, Tanja (2011). Mediestøtten må moderniseres. Norsk Medietidsskrift.  18(3), s 274- 282
 • Storsul, Tanja (2011). Paneldebatt: Kultur, teknologi og helse.
 • Storsul, Tanja (2011). Politisk deltakelse og sosiale medier - komplekse kompetansekrav.
 • Storsul, Tanja (2011). Sosiale medier - en arena for velgerne?.
 • Storsul, Tanja (2011). Sosiale medier og politisk engasjement.
 • Nyre, Lars & Storsul, Tanja (2010). Review of Norwegian audience research.
 • Storsul, Tanja (2010). Hva vet vi om brukerne?.
 • Storsul, Tanja (2010). Interaktive og sosiale medier - hvilken rolle kan public service spille?.
 • Storsul, Tanja (2010). Ny episode: Hvor går pengestrømmen?.
 • Storsul, Tanja (2010). Sosiale media i staten - å dele og delta med ny teknologi.
 • Storsul, Tanja (2010). Sosiale medier.
 • Storsul, Tanja (2010). Sosiale medier - litt forskning og noen refleksjoner.
 • Storsul, Tanja (2010). Sosiale medier - litt forskning og noen refleksjoner.
 • Storsul, Tanja (2010). Sosiale medier - noen utviklingstrekk.
 • Kløvstad, Vibeke & Storsul, Tanja (2009). Vil du laste ned web 2.0?, I: Heidi Grande Røys (red.),  Delte meninger. Om nettets sosiale side.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014968.  Kap 1.  s 17 - 29
 • Storsul, Tanja (2009). Endrer Facebook politikken?.
 • Storsul, Tanja (2009). Facebook for forvaltningen?.
 • Storsul, Tanja (2009). Medielandskapet i endring.
 • Storsul, Tanja (2009). Medieutvikling og mediebruk.
 • Storsul, Tanja (2009). Nettnøytralitet. Den norske debatten i et internasjonalt perspektiv.
 • Storsul, Tanja (2009). Sosial web og det offentlige. Muligheter og utfordringer når kommunikasjon tar nye former.
 • Storsul, Tanja (2009). TV-publikum løper løpsk? om nisjer og nettverk.
 • Kløvstad, Vibeke & Storsul, Tanja (2008). Nye Nettfenomener.
 • Kløvstad, Vibeke & Storsul, Tanja (2008). Presentasjon av rapport om "Nye nettfenomener".
 • Storsul, Tanja & Fagerjord, Anders (2008). Digitization and Media Convergence, In Wolfgang Donsbach (ed.),  The International Encyclopedia of Communication.  Blackwell Publishing.  ISBN 9781405131995.  Volume IV.  s 1319 - 1323
 • Fagerjord, Anders; Maasø, Arnt; Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2008). High Risk, Strong Belief: Images of the Future in the Media Industry.
 • Storsul, Tanja (2007, 13. juni). - Påfallende mange TV2-kanaler.  Dagsavisen.
 • Storsul, Tanja (2007, 13. juni). - Skviser konkurrenter. [Radio].  NRK Kulturnytt.
 • Storsul, Tanja (2007). Antologi om nettverkssamfunn. Anmeldelse av Kruse og Hoff (red) Digital Governance://Networked Societies. Norsk Medietidsskrift.  14(4), s 387- 390
 • Storsul, Tanja (2007). Back to the 80s. Dagens næringsliv.
 • Storsul, Tanja (2007). Digital TV = betal TV?.
 • Storsul, Tanja (2007). Digitale skiller.
 • Storsul, Tanja (2007, 02. mai). Dyrt å se på tv. [TV].  NRK Redaksjon EN.
 • Storsul, Tanja (2007). Erfaring med ulike evalueringsmetoder.
 • Storsul, Tanja (2007, 12. juni). Et underlig valg. [Internett].  forbruker.no.
 • Storsul, Tanja (2007, 14. juni). Farvel Sverige. [Internett].  Rushprint.
 • Storsul, Tanja (2007). Gates tar feil. Dagens næringsliv.
 • Storsul, Tanja (2007, 03. mai). Hvorfor synker oppslutningen om TV?. [Radio].  Kanal 24.
 • Storsul, Tanja (2007, 09. mai). Hvorfor synker oppslutningen om tv?. [Radio].  P4 Radiofrokost.
 • Storsul, Tanja (2007, 12. juni). Kan gripe inn mot kanalpakka. [Internett].  dagbladet.no.
 • Storsul, Tanja (2007, 12. juni). Kanalene i bakkenettet. [Radio].  NRK Kulturnytt.
 • Storsul, Tanja (2007). Less is more?. Dagens næringsliv.
 • Storsul, Tanja (2007). Maktperspektiv på digital tv - om bakkenettet og mediepolitikken.
 • Storsul, Tanja (2007). Mediepolitikk i en stadig mer konvergent verden.
 • Storsul, Tanja (2007). NRKs posisjon i det digitale fjernsynslandsskapet.
 • Storsul, Tanja (2007). Nettnøytralitet - hva er klokt.
 • Storsul, Tanja (2007, 02. mai). Norge blir uten gratis TV-kanaler.  Dagsavisen.
 • Storsul, Tanja (2007). Nye nettfenomener.
 • Storsul, Tanja (2007). Nye nettfenomener - politiske konsekvenser?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. mai 2017 14:21 - Sist endret 31. jan. 2019 09:21