Hallvard Kvale

Bilde av Hallvard Kvale
English version of this page
Stillingstittel Kommunikasjonsansvarlig
Grad Ph.d.

Kommunikasjonsansvarlig som brenner for forskningskommunikasjon

Hallvard Kvale har en ph.d. i politisk historie fra Universitetet i Oslo og bakgrunn som journalist, blant annet i Adresseavisen i Trondheim. Han gir aldri opp troen på at du kan forenkle uten å fordumme, og på at også kompliserte ting kan formidles på en engasjerende måte. Hallvard er pressekontakt ved instituttet, og blir veldig glad når det ringer journalister som lurer på hvordan forskningen på ISF kan brukes i saker de jobber med.

Doktoravhandlingen hans handlet om FNs rolle i norsk utenrikspolitikk i perioden 1970-2005. Etter avlagt doktorgrad fant Hallvard ut at han hadde mer glede av å drive forsknings- og kunnskapsformidling enn av å forske selv. Han jobbet fire år i Bioteknologirådet, de to siste årene som kommunikasjonssjef, før han kom til ISF i 2017.

Sosiale medier

Publikasjoner

 • Svenbalrud, Hallvard Kvale (2013). FN og kollektiv sikkerhet, I: Hilde Henriksen Waage; Rolf Tamnes & Hanne Hagtvedt Vik (red.),  Krig og fred i det lange 20. århundre.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-43191-4.  Kapittel 10.  s 235 - 256
 • Svenbalrud, Hallvard Kvale (2012). Apartheid and NATO: Britain, Scandinavia, and the Southern Africa Question in the 1970s. Diplomacy & Statecraft.  23(4), s 746- 762 . doi: 10.1080/09592296.2012.706538
 • Svenbalrud, Hallvard Kvale (2012). Fundament og ornament: FN som "hjørnestein i norsk utenrikspolitikk", 1970-2005. Internasjonal Politikk.  70(2), s 159- 181
 • Svenbalrud, Hallvard Kvale (2011). Sankcje czy wspolpraca? Pytalia o Polske w norweskiej polityce zagranicznej od Solidarnosci do upadko komunizmu, I: Monika Jurgo-Puszcz (red.),  Polska emigracja polityczna stanu wojennego 1981 do Norwegii.  Archiwum Panstwowe.  ISBN 978-83-88220-20-3.  Kapittel 9.  s 77 - 95
 • Svenbalrud, Hallvard Kvale (2009). Fra 'forsinket brobygging' til normaliseringspolitikk. Nedbyggingen av norsk Polen-politikk i Solidaritets tiår, 1980–1990. Internasjonal Politikk.  67(1), s 47- 64
 • Svenbalrud, Hallvard Kvale (2009). From "Delayed Bridge-Building" to Normalization Policy. The Dismantling of Norwegian Policy towards Poland in the Decade of Solidarity, 1980-1990. Internasjonal Politikk.  67(1), s 47- +

Se alle arbeider i Cristin

 • Nissen, Ada Elisabeth & Svenbalrud, Hallvard Kvale (2012). Typisk norsk å skape fred?. Dagsavisen.
 • Svenbalrud, Hallvard Kvale (2012, 20. november). Den norske fredstradisjonen. [TV].  Urix, NRK2.
 • Svenbalrud, Hallvard Kvale (2012). Flaut om FN og fred. Dagsavisen.
 • Svenbalrud, Hallvard Kvale (2012). Keep Your Hands Dirty and Your Mind Clear: What English School Scholars Must Learn from International Historians and Vice Versa.
 • Svenbalrud, Hallvard Kvale (2012, 01. mai). Norge smykket seg med FN. [Internett].  forskning.no.
 • Svenbalrud, Hallvard Kvale (2011). Geopolitics, small states and international organizations.
 • Svenbalrud, Hallvard Kvale (2011). Koldkrigsleksikon. TEMP-tidsskrift for historie.  (3), s 174- 178
 • Svenbalrud, Hallvard Kvale (2011). Sanksjoner eller samarbeid? Polen-spørsmålet i norsk utenrikspolitikk fra Solidaritet til kommunismens fall.
 • Svenbalrud, Hallvard Kvale (2011). Tilbake til FN. Dagsavisen.
 • Svenbalrud, Hallvard Kvale (2010). "De fattiges rike venn? Norden møter den tredje verden i FN".
 • Svenbalrud, Hallvard Kvale (2010). FN og det internasjonale samfunnet, 1945-2010.
 • Svenbalrud, Hallvard Kvale (2010). "Integration as disintegration. European integration and Nordic UN cooperation, 1972-2000".
 • Svenbalrud, Hallvard Kvale (2010). Norge og FN, 1945-2010.
 • Svenbalrud, Hallvard Kvale (2010). Social and humanitarian issues in Norwegian UN policy in the age of decolonization and apartheid.
 • Svenbalrud, Hallvard Kvale & Mageli, Eldrid Ingebjørg (2010). Humanitær intervensjon: Teori og praksis.
 • Svenbalrud, Hallvard Kvale (2009). Regional multilateralism: The Norwegian ’what, how and why’ of Nordic cooperation in the United Nations General Assembly, 1970-1994.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. okt. 2017 13:59 - Sist endret 19. des. 2019 16:39