English version of this page

Årsmeldinger

I årsmeldingene beskriver vi instituttets og de ansattes virksomhet. Her presenteres blant annet styrets beretning, regnskap, våre forskningstema, formidlingsaktiviteten og publikasjoner.

Last ned siste årsmelding:

Årsmelding 2021

Last ned tidligere årsmeldinger:

Årsmelding 2020

Årsmelding 2019

Årsmelding 2018

Årsmelding 2017

Årsmelding 2016

Årsmelding 2015

Årsmelding 2014

Årsmelding 2013

Årsmelding 2012

Årsmelding 2011

Årsmelding 2010

Årsmelding 2009

Årsmelding 2008

Årsmelding 2007

Årsmelding 2006

Årsmelding 2005

Årsmelding 2004

Årsmelding 2003

Årsmelding 2002

Årsmelding 2001

Årsmelding 2000

Årsmelding 1999

Publisert 18. mai 2017 12:15 - Sist endret 13. juni 2022 11:00