English version of this page

Årsmeldinger

I årsmeldingene beskriver vi instituttets og de ansattes virksomhet. Her presenteres blant annet styrets beretning, regnskap, våre forskningstema, formidlingsaktiviteten og publikasjoner.

Last ned siste årsmelding (pdf):

Årsmelding 2019

Last ned tidligere årsmeldinger (pdf):

Årsmelding 2018

Årsmelding 2017

Årsmelding 2016

Årsmelding 2015

Årsmelding 2014

Årsmelding 2013

Årsmelding 2012

Årsmelding 2011

Årsmelding 2010

Årsmelding 2009

Publisert 18. mai 2017 12:15 - Sist endret 4. juni 2020 11:25