ISFs personvernombud

ISFs personvernombud er Elizabeth Blomstervik hos Sikt (tidligere NSD - Norsk senter for forskningsdata). Hennes e-postadresse er elizabeth.blomstervik@sikt.no.

Personvernombudet er kontaktpunkt for alle vi behandler personopplysninger om og skal bidra til at personinformasjon om deg behandles korrekt og at dine rettigheter blir ivaretatt. Personvernombudet har taushetsplikt.

Øvrige hendvenselser om personvern kan henvende seg til personvern@nsd.no.

Publisert 27. sep. 2021 14:38 - Sist endret 15. juni 2022 09:46