English version of this page

Personvern og etikk i vår forskning

Informasjon om retningslinjer for forskningsetikk og personvern i vår forskning finner du her.

Enkeltprosjekter: Twitter-data, februar 2019

I forbindelse med prosjektet Politikeres makt gjennom sosiale medier (CEPOL) vil Institutt for samfunnsforskning samle inn digitale data fra Twitter (tweets) fra personer som fulgte minst to politikere på Twitter i sammenheng med Stortingsvalget  i 2017. Innsamlingen vil skje i slutten av februar 2019. De digitale dataene (tweets) vil bli anonymisert for videre behandling og analyse, og resultatene kan ikke føres tilbake til enkeltpersoner.

I tråd med personvernlovgivningen har personer som ikke ønsker at deres digitale spor blir innsamlet og analysert mulighet til å trekke sine data fra denne undersøkelsen. Hvis du fulgte minst to politikere på Twitter i 2017, og ønsker å melde deg av undersøkelsen,  vennligst send en kort melding via e-post til prosjektleder Bernard Enjolras.

Norsk senter for forskningsdata (NSD) er vårt personvernombud for forskning. Instituttet bruker aktivt de systemene som NSD stiller til rådighet for prosjektledere og ledelse, og alle prosjekter som behandler personopplysninger meldes til NSD. Ved spørsmål om personvern i denne undersøkelsen kan du kontakte NSD på mail eller telefon: 55 58 21 17.

Forskningsetikk

ISF følger «Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi» gitt av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap (NESH) og humaniora, se mer om NESH.

Personvern

Norsk senter for forskningsdata (NSD) er ISFs personvernombud. Instituttet bruker aktivt de systemene som NSD stiller til rådighet for prosjektledere og ledelse, og alle prosjekter som behandler personopplysninger meldes til NSD.

Dette innebærer blant annet at a) sikkerheten i våre informasjonssystemer, b) rutiner og betingelser for overføring av personopplysninger, og c) forpliktelser til å anonymisere eller slette personopplysninger etter prosjektslutt, blir forhåndsvurdert og fulgt opp av vårt personvernombud, se mer om NSD/personvernombudet.

Informasjonssikkerhet, med særlig vekt på korrekt behandling av personopplysninger, er et viktig tema for instituttet og blir fulgt opp i vårt system for internkontroll. Instituttet har utarbeidet en fullstendig dokumentasjon for internkontroll i henhold til Datatilsynets maler for behandling av personopplysninger.