English version of this page

Personvern og etikk i vår forskning

Informasjon om retningslinjer for forskningsetikk og personvern i vår forskning finner du her.

Forskningsetikk

ISF følger «Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi» gitt av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap (NESH) og humaniora.

Personvern

Sikt (tidligere NSD - Norsk senter for forskningsdata) er ISFs personvernombud. Instituttet bruker aktivt de systemene som Sikt stiller til rådighet for prosjektledere og ledelse, og alle prosjekter som behandler personopplysninger meldes til Sikt.

Dette innebærer blant annet at a) sikkerheten i våre informasjonssystemer, b) rutiner og betingelser for overføring av personopplysninger, og c) forpliktelser til å anonymisere eller slette personopplysninger etter prosjektslutt, blir forhåndsvurdert og fulgt opp av vårt personvernombud. 

Informasjonssikkerhet, med særlig vekt på korrekt behandling av personopplysninger, er et viktig tema for instituttet og blir fulgt opp i vårt system for internkontroll. Instituttet har utarbeidet en fullstendig dokumentasjon for internkontroll i henhold til Datatilsynets maler for behandling av personopplysninger.

Dine rettigheter

Personvernerklæringen inneholder informasjon om hva du har krav på:

  • Innsamling av personopplysninger
  • Hvordan personopplysninger behandles
  • Hvilke rettigheter du har til innsyn og retting eller sletting av opplysninger

Les mer om Dine rettigheter.