Webinar: Kan Danmark overføre asylansøgere til tredjelande?

Juridiske, humanitære og praktiske implikationer.

Den danske regerings bebudede planer for overførsel af asylansøgere fra Danmark til tredjelande er nu ved at blive konkretiseret. I januar 2021 offentliggjorde Udlændinge- og Integrationsministeriet et notat om de juridiske muligheder for overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling og beskyttelse i et tredjeland inden for rammerne af international ret, og i starten af februar 2021 sendte ministeriet et lovudkast til høring hos en række myndigheder og organisationer. Den planlagte lovændring skal skabe en eksplicit hjemmel for at overføre asylansøgere til asylsagsbehandling og indkvartering i tredjelande.

Som bidrag til debatten om lovudkastet afholdes et webinar med oplæg fra eksperter, der vil belyse forskellige juridiske, humanitære og praktiske aspekter af den planlagte overførselsordning. Webinaret finder sted mandag den 1. marts kl. 9.00-10.30.

Webinaret er arrangeret af Nordic Institute for Migration i samarbejde med dets danske partnere på Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Webinaret vil foregå på dansk.

Program:

9:00-9:05: Velkomst – Jan-Paul Brekke, Nordic Institute for Migration / Institutt for Samfunnsforskning

9:05-9:15: Introduktion – Thomas Gammeltoft-Hansen, professor MSO, Københavns Universitet

9:15-10:00: Paneldebat

  • Nikolas Feith Tan, seniorforsker, Institut for Menneskerettigheder
  • Henrik M. Nordentoft, UNHCR’s repræsentant for de nordiske og baltiske lande
  • Charlotte Slente, generalsekretær, Dansk Flygtningehjælp
  • Jens Vedsted-Hansen, professor, Aarhus Universitet

10:00-10:25: Åben debat

10:25-10:30: Afsluttende bemærkninger – Jan-Paul Brekke

Moderator:Thomas Gammeltoft-Hansen

Baggrundsmateriale om den danske regerings udspil:

Udlændinge- og Integrationsministeriet: ’Juridisk analyse af mulighederne for overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling i et tredjeland inden for rammerne af international ret’:

https://uim.dk/filer/nyheder-2021/juridisk-analyse-januar-2021-med-logo.pdf

Udlændinge- og Integrationsministeriet: ‘Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Indførelse af mulighed for overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling og indkvartering i tredjeland)’: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64809

Institut for Menneskerettigheder: ’Menneskeretlige forpligtelser ved asylbehandling i tredjelande’:https://menneskeret.dk/udgivelser/menneskeretlige-forpligtelser-ved-asylbehandling-tredjelande

UNHCR, Legal Considerations regarding access to protection and a connection between the refugee and the third country in the context of return or transfer to safe third countries, April 018 (STC considerations), www.refworld.org/docid/5acb33ad4.html

Logo - NIM        aarhus logo      

Published Feb. 19, 2021 7:02 AM - Last modified Mar. 1, 2021 8:26 PM