Previous seminars

Published May 29, 2019 12:38 PM

Seminar at the Institute for Social Reseach, May 8th 2019, hosted by The Nordic Institute for Migration 

Published Dec. 5, 2018 12:42 PM

Velkommen til seminar 5. desember: Asyl i Europa – kontroll, rettigheter og samarbeid. Vi setter fokus på migrasjonsruten fra Marokko til Spania og aktuell asylpolitikk.