Norwegian version of this page
Completed project

Evaluering av forsøk med moderat kvotering av personer med innvandrerbakgrunn i statlige virksomheter

Project period 2008 - 2010
Project nr. 412.059

Prosjekt er en evaluering av det statlige forsøket med moderat kvoteringa av personer med innvandrerbakgrunn. Ved å gå inn i de 12 forsøksvirksomhetene og følge dem over tid – her to år – vil vi kunne identifisere mekanismer og følge prosesser som gjør seg gjeldende i de ulike virksomhetene. Prosjektet vil altså ha karakter av følgeforskning, hvor vi innhenter informasjon og kunnskap før, underveis og i etterkant av forsøket med moderat kvotering av personer med innvandrerbakgrunn. I prosjektet vil vi: Undersøke om bruk av moderat kvotering har hatt de ønskede effektene. Det vil særlig si om andelen ansatte med innvandrerbakgrunn øker i de utvalgte virksomhetene. Hva kjennetegner de virksomhetene som særlig har lykkes? Hvordan er iverksettingen gjennomført i disse virksomhetene? Hvilke forhold kan bidra til å forklare svakere eller manglende rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn i andre virksomheter? Vi vil også analysere holdning til moderat kvotering blant de som ansetter, de som ansettes og kollegaer.

Participants

Julia Orupabo PhD Senior Research Fellow +47 976 66 787 Send e-mail
Published June 24, 2008 4:30 PM