Norwegian version of this page
Ongoing project

Reshaping the Map of Local and Regional Self-Government. A study of the Norwegian Local Government Reform (NLGR) processes 2014-2019

Project period 2016 - 2019
Project employer The Research Council of Norway
Project nr. 10140

"Reshaping the Map of Local and Regional Self-Government. A study of the Norwegian Local Government Reform processes 2014?2019" is a cooperative project involving a number of Norwegian and Nordic social scientists and research institutions.

The outcome of the Local Government Reform is still (as of the project start date of February 1st 2016) uncertain, but the reform is potentially the most extensive reform of the Norwegian political and administrative system in decades, attracting much public interest.

The Project Purpose

The purpose of our project is to describe and analyse the reform as it progresses from the point of initiation in 2014, until a second main phase of municipal amalgamations is scheduled to be implemented by the end of 2019. The research group will, in other words, monitor the reform process and collect data as the process unfolds.

The Local Government Reform could be characterised as one reform, but many reforms. It is one centrally led reform, rooted in the parliament’s and government’s decisions, and supported by a wide range of means and instruments – but also manifests itself in a variety of differentiated local and regional processes, where different actors discuss the conditions for amalgamations between municipalities (and between county municipalities). The research group aims to capture the reform as it unfolds at the various levels, and the dynamic between central and local processes.

Our data will consist of surveys, interviews and various documents. A number of local case studies will be carried out. With respect to methods, comparison will be an essential tool. The local processes in different parts of the country vary, and the differences call for explanation. The processes will also be analysed in light of experiences from other European countries, historical experiences from our own country, and other domestic cross-level reforms of the public sector.

More information about the project:

 

Participants

ParticipantDegree PhoneE-mail
Jo Saglie Research Professor Dr. polit. +47 991 62 131 jo.saglie@samfunnsforskning.no
Marte Winsvold Senior Research Fellow PhD +47 930 33 752 m.s.winsvold@samfunnsforskning.no
Jostein Askim
Oddbjørn Bukve
Yngve Flo
Jan Erling Klausen
Gro Sandkjær Hanssen
Signy Irene Vabo
Jens Blom-Hansen
Anne-Lise Fimreite
Sigrid Stokstad
Siv Sandberg
Søren Serritzlev
Bjarte Folkestad
Jacob Aars
Elisabeth Angell
Kurt Houlberg
Dag Arne Christensen

Publications

 • Yngve Flo (2017). Kampen om å gje fortida nytt liv. Historiebruk i kommuneinndelingsdebatten 1946-1967, In Teemu Ryymin (ed.),  Historie og Politikk - Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02908-5.  Kapittel.  s 56 - 82
 • Jostein Askim; Jan Erling Klausen & Signy Irene Vabo (2016). Kommunereformen og dens alternativer, In Jan Erling Klausen; Jostein Askim & Signy Irene Vabo (ed.),  Kommunereform i perspektiv.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245018912.  Kapittel 14.  s 275 - 290

View all works in Cristin

 • Jostein Askim; Jan Erling Klausen & Signy Irene Vabo (ed.) (2016). Kommunereform i perspektiv. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245018912.  323 s.

View all works in Cristin

 • Yngve Flo (2018). Ein ny politikk for eit nytt fylke.
 • Yngve Flo (2018). Fylkeskommunen som skuleaktør i historisk lys.
 • Yngve Flo (2018). Kommunereform i vest. Erfaringar, resultat og vegen vidare.
 • Gro Sandkjær Hanssen (2018). «Kommunereform og regionreform: Hvorfor går Danmark og Norge to forskjellige veier?».
 • Jo Saglie (2018). Do Party Organizations Integrate Multi-level States? The Case of the Norwegian Local Government Reform.
 • Jacob Aars (2018). Deltakelse og samtale: Tiltak for demokratisk fornyelse i norske kommuner.
 • Yngve Flo (2018). Kan kommunane reformerast utan reform? Føresetnadene for ytterlegare strukturendringar i kjølvatnet av kommunereforma.
 • Yngve Flo (2018). Kommunereform 2.0..
 • Jan Erling Klausen; Jostein Askim; Kurt Houlberg & Hans Rasmus Glomsrud (2018). Territorial Uncertainty and Hoarding. Last-Minute Spending in Local Governments Facing Amalgamations.
 • Jostein Askim; Jan Erling Klausen; Kurt Houlberg & Hans Rasmus Glomsrud (2018). Territorial Uncertainty and Hoarding. Last-Minute Spending in Local Governments Facing Amalgamations.
 • Jostein Askim; Kurt Houlberg & Søren Serritzlew (2018). How Government Agencies React to Termination Threats.
 •  (2018). Diskuterte Trøndelags framtid på Slottemos sommerkafé.
 •  (2018). Finnmark kan stoppe sammenslåingen, mener eksperter.
 •  (2018). Intervju i samband med at tre menn toppar Høgre-lista i nye Øygarden kommune.
 •  (2018). Intervju i samband med at eit ekspertutval har føreslått nye oppgåver til fylkeskommunane.
 •  (2018). Intervju i samband med at Sp ynskjer omkamp om fylkessamanslåing Hordaland/Sogn og Fjordane.
 •  (2018). Intervju i samband med at Vågsøy vedtek å halde folkerøysting om allereie vedteken samanslåing med Flora.
 •  (2018). Kort intervju om kjønnsrepresentasjon i nye kommunar.
 •  (2018). Lengre intervju om kjønnsrepresentasjon i nye kommunar.
 •  (2018). Helt åpent hva som skjer nå.
 •  (2018). - Helt åpent hva som skjer nå. Fosker tviler på at Troms og Finnmark-sammenslåing vil vare særlig lenge.
 •  (2018). Sogndal 2020: - Dei utfyller kvarandre.
 •  (2018). - Kommunane må prioritere politiske lokallag.
 •  (2018). Kick-off for lokaldemokratiet.
 •  (2018). Ønskjer meir engasjement frå kvinnene.
 •  (2018). Vil løfte fram kvinner.
 •  (2018). Fokus på kvinnerepresentasjon.
 •  (2018). Var dette eit møte om lokaldemokratiet?.
 • Yngve Flo (2017). Følgeforsking på kommunereforma. Ein presentasjon av prosjektet for programstyret i DEMOS.
 • Yngve Flo (2017). Kommune- og regionreforma - ei grenselaus grensereform.
 • Sigrid Stokstad (2017). Kommunereformen i Norge.
 • Oddbjørn Bukve (2017). Kommunereforma og den nye kommunen i Sogn.
 • Oddbjørn Bukve (2017). Kommunesamanslåing - Fordelar, ulemper og lokalt handlingsrom.
 • Yngve Flo & Jacob Aars (2017). Eit kommunekart teikna på nytt.
 • Oddbjørn Bukve (2017). Deltaking i paneldebatt om kommunesamanslåing.
 • Oddbjørn Bukve (2017). Policy noncompliance and policy change – the case of local government amalgamation.
 • Oddbjørn Bukve (2017). Policy noncompliance, dissonance and response - the case of local government amalgamation.
 • Yngve Flo (2017). Over eit fjell, gjennom ein tunnel. Finn Vestlandet vegen heim?.
 • Yngve Flo (2017). Sentral tvangsmakt eller lokalt veto? Om makta over kommuneinndelinga, frå formannskapslovene til Jan Tore Sanner.
 • Yngve Flo (2017). Nye rammer rundt folkestyret? Kommunereforma og vegen vidare, for Nordland og nasjonen.
 • Yngve Flo (2017). Fylkesmennene og kommunereforma. Ei oppsummering av vurderingar og synspunkt, basert på intervju våren 2017.
 • Yngve Flo (2017). Folkestyre og fellesskap. Lokaldemokratibygging i historisk lys.
 • Oddbjørn Bukve & Jacob Aars (2017). Reform, Resistance and Results: Veto Players in Local Government Amalgamation in Norway.
 • Yngve Flo (2017). Lat dei tusen blomstrar bløme. Dei mange kommunereformer - og den eine, store (presentasjon + paneldebatt).
 • Jan Erling Klausen (2017). The Norway Local Government Reform: Local Agreements of Intention.
 • Jostein Askim; Kurt Houlberg & Søren Serritzlew (2017). How Government Agencies React to Termination Threats.
 •  (2017). Spår et ras av sammenslåinger - uansett hvem som vinner valget.
 •  (2017). Tror hastverk er et pressmiddel.
 •  (2017). Slakter løsning for nye fylkesmenn.
 •  (2017). Verner egne kommuner.
 •  (2017). Ro medan båten byggast.
 •  (2017). Fortvilet over ikke å bli tvangssammenslått.
 •  (2017). Opprørt over fylkesnavnet "Vestlandet".
 •  (2017). Deltaking i podcasten "36,9".
 •  (2017). Intervju i podcasten "36,9" (om kommunesamanslåing og regionreform).
 •  (2017). Intervju på P4-nyhetene i samband med at halvparten av alle høgrekommunar seier nei til samanslåing.
 •  (2017). Frukostgjest i morgonsendinga for å snakke om kommunereform m.m..
 •  (2017). Deltaking i "Debatten", presentasjon av kommunar som vert føreslått tvangssamanslått.
 •  (2017). Intervju i samband med kommunereforma, politisk avklaring i kommunalkomiteen.
 •  (2017). Intervju i samband med kommunereforma, politisk avklaring i kommunalkomiteen (Sogn og Fjordane-vinkling).
 •  (2017). Intervju i samband med grensereguleringssak i Forsand kommune.
 •  (2017). Forskar: – Nye Sandnes kan mista Preikestolen.
 •  (2017). Sandnes kan mista Preikestolen.
 •  (2017). Egentlig ikke så uenige om kommunereformen.
 •  (2017). Dette vil de kalle regionen: Skjeller ut "Vestlandet" som fylkesnavn.
 •  (2017). Forsker mener "Vestlandet" ikke kan brukes.
 •  (2017). "Vestlandet". Fellessending mellom distrikskontora til NRK Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.
 •  (2017). Dagsrevyen (intervju).
 •  (2017). Språkteigen.
 •  (2017). Toppkommunene slår seg sammen - de på bunn står alene.
 •  (2017). Folkemeininga er viktig.
 •  (2017). Forskar: - Vestlandet ubrukeleg som fylkesnamn.
 •  (2017). Intervju om fylkesnamnet "Vestlandet".
 •  (2017). Tror reformarbeidet kan bli reversert.
 •  (2017). Fullt på folkemøte (Gaupne bygdelag).
 •  (2017). Vil ha veileder om avstemninger.
 • Jostein Askim; Jan Erling Klausen & Signy Irene Vabo (2016). Kommunereform i perspektiv, In Jostein Askim; Jan Erling Klausen & Signy Irene Vabo (ed.),  Kommunereform i perspektiv.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245018912.  Kapittel 1.  s 15 - 21
 • Yngve Flo (2016). Kommunereform i historie og samtid.
 • Yngve Flo (2016). Kommunereforma. Statusrapport og moglege scenario..
 • Yngve Flo (2016). Presentasjon av NFR-forskingsprosjektet "Reshaping the Map of Local and Regional Selv-Government".
 • Yngve Flo (2016). Et kommunekart tegnet på nytt.
 • Yngve Flo (2016). Kommunereforma - i spennet mellom frivillighet og tvang.
 • Yngve Flo (2016). Frivillighetsprinsippet i kommunereforma.
 • Yngve Flo (2016). Status for kommunereforma.
 •  (2016). 24 steder hvor nei kan bli til ja.
 •  (2016). Slår sammen kommunen - beholder alle ansatte.
 •  (2016). Rådmenn kritiserer reformprosessen.
 •  (2016). Kommunereformen: Forskere varsler flere tvangssammenslåinger.
 •  (2016). Klart for 29 nye, sammenslåtte kommuner.
 •  (2016). Ikke overraskende med Høyre-nei.
 •  (2016). Bunnkommuner vil stå alene.
 •  (2016). Derfor dropper bunnkommunene sammeslåing.
 •  (2016). Ikkje aksept for å bryte med folkets meining.
 •  (2016). Forsker: - Urealistiske forventninger til hvor mange som deltar i folkeavstemninger.
 •  (2016). Forskar: - Nei til kommunereform kan ha smitta.
 •  (2016). Tror broplanene kan avgjøre i Gloppen og Eid.
 •  (2016). - Et nei trenger ikke å bety nei.

View all works in Cristin

Tags: Elections and Democracy
Published Oct. 26, 2016 3:02 PM - Last modified June 21, 2017 12:07 PM