Axel West Pedersen

Image of Axel West Pedersen
Norwegian version of this page
Position Research Professor
Degree PhD
Contact +47 979 69 708 axel.w.pedersen@samfunnsforskning.no

Political Scientist with a broad interest in welfare state research

Axel West Pedersen holds a PhD in Political and Social Science from the European University Institute in Florence. He has been employed at the Institute for Social Research since March 2010. West Pedersen’s research interests include historical-comparative studies of the development of pension systems, studies of welfare opinion, and studies of the consequences of welfare policies for income inequality and income poverty.

He is currently directing a project financed by the Norwegian Research Council on the distributive outcomes of the recent Norwegian pension reform. West Pedersen is a national expert in the European Social Policy Network, which is reporting on social policy developments to the European Commission. He has been a member of Government appointed commissions in Norway such as Fordelingsutvalget (Commission on Redistribution Policy), NOU 2009:10 and Barnefamilieutvalget (Commission on Policies to Support Families with Children), NOU 2017:6.

Tags: Welfare

Publications

 • Halvorsen, Elin & Pedersen, Axel West (2018). Closing the gender gap in pensions: A microsimulation analysis of the Norwegian NDC pension system. Journal of European Social Policy. . doi: 10.1177/0958928717754296 Full text in Research Archive.
 • Pedersen, Axel West; Hippe, Jon Mathias; Grødem, Anne Skevik & Sørensen, Ole Beier (2018). Trade unions and the politics of occupational pensions in Denmark and Norway. Transfer - European Review of Labour and Research.  24(1), s 109- 122 . doi: 10.1177/1024258917748873 Full text in Research Archive. Show summary
 • Pedersen, Axel West (2017). Norsk trygdepolitikk i internasjonalt perspektiv, I: Mary Ann Stamsø (red.),  Velferdsstaten i endring : Om norsk helse- og sosialpolitikk (3. utg).  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-424005.  Kapittel 15.  s 382 - 401 Full text in Research Archive.
 • Pedersen, Axel West & Kuhnle, Stein (2017). The Nordic welfare state model, In Oddbjørn P. Knutsen (ed.),  The Nordic Models in Political Science : Challenged, but Still Viable?.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2175-2.  Chapter 9.  s 219 - 238 Full text in Research Archive.
 • Bay, Ann-Helen; Finseraas, Henning & Pedersen, Axel West (2016). Welfare Nationalism and Popular Support for Raising the Child Allowance: Evidence from a Norwegian Survey Experiment. Scandinavian Political Studies.  39(4), s 482- 494 . doi: 10.1111/1467-9477.12067 Full text in Research Archive. Show summary
 • Finseraas, Henning; Pedersen, Axel West & Bay, Ann-Helén (2016). When the going gets tough: The Differential Impact of National Unemployment on the Perceived Threats of Immigration. Political Studies.  64(1), s 60- 73 . doi: 10.1111/1467-9248.12162 Full text in Research Archive.
 • Barth, Erling; Moene, Karl Ove & Pedersen, Axel West (2015). Trygd og sysselsetting i et internasjonalt perspektiv, I: Ann-Helén Bay; Anniken Hagelund & Aksel Hatland (red.),  For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-49470-4.  Kapittel 7.  s 153 - 170
 • Bay, Ann-Helén; Hagelund, Anniken & Pedersen, Axel West (2015). Trygdepolitiske dilemmaer: Effektivitet versus fordeling, I: Ann-Helén Bay; Anniken Hagelund & Aksel Hatland (red.),  For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-49470-4.  Kapittel 1.  s 11 - 37
 • Bay, Ann-Helén & Pedersen, Axel West (2015). En velferdsstat (bare) for middelklassen?, I: Ann-Helén Bay; Anniken Hagelund & Aksel Hatland (red.),  For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-49470-4.  Kapittel 3.  s 61 - 75
 • Bay, Ann-Helén; Pedersen, Axel West & Teigen, Mari (2015). En kvinnevennlig pensjonsreform? Likestillingsperspektiver i den norske pensjonsreformdebatten. Tidsskrift for velferdsforskning.  18(3), s 164- 178 Full text in Research Archive. Show summary
 • Hagelund, Anniken & Pedersen, Axel West (2015). To Reform or Not to Reform? Explaining the Coexistence of Successful Pension Reform and Sick Pay Inertia in Norway, In Fredrik Engelstad & Anniken Hagelund (ed.),  Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  Chapter 12.  s 220 - 242
 • Pedersen, Axel West; Finseraas, Henning & Schøne, Pål (2015). Økonomiske insentiver i trygdesystemet, I: Ann-Helén Bay; Anniken Hagelund & Aksel Hatland (red.),  For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-49470-4.  Kapittel 4.  s 78 - 106
 • Bay, Ann-Helén; Pedersen, Axel West & Finseraas, Henning (2014). Comfort in numbers? Social integration and political participation among disability benefit recipients in Norway. European Journal of Social Security.  16(4), s 290- 307 . doi: 10.1177/138826271401600402 Full text in Research Archive. Show summary
 • Bay, Ann-Helén; Finseraas, Henning & Pedersen, Axel West (2013). Welfare Dualism in Two Scandinavian Welfare States: Public Opinion and Party Politics. West European Politics.  36(1), s 199- 220 . doi: 10.1080/01402382.2013.742757 Full text in Research Archive.
 • Pedersen, Axel West (2013). Levealdersjustering av alderspensjonen - økonomisk ansvarlighet og usosial populisme, I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  Kapittel.  s 629 - 639
 • Pedersen, Axel West & Finseraas, Henning (2013). Arbeidsbetingede stønader - liberale virkemidler i arbeidslinjas verktøykasse. Søkelys på arbeidslivet.  30(4), s 335- 355 Full text in Research Archive. Show summary

View all works in Cristin

 • Pedersen, Axel West (2018). Norway: Agreement on occupational pension reform in the public sector. ESPN Flash Report 2018/45. Full text in Research Archive. Show summary
 • Halvorsen, Elin & Pedersen, Axel West (2017). Closing the gender gap in pensions. A microsimulation analysis of the Norwegian NDC pension system. Discussion papers. 855.
 • Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona & Pedersen, Axel West (2017). Rettferdig pensjon for individer og for par? Tilpasninger og holdninger til det nye pensjonssystemet i folketrygden. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2017:10. Full text in Research Archive. Show summary
 • Pedersen, Axel West (2017). ESPN Thematic Report on Access to social protection of people working as self-employed or on non-standard contracts Norway 2017. Full text in Research Archive. Show summary
 • Pedersen, Axel West (2017). Norway: Government proposal to curtail the social security rights of migrants rejected by Parliament. ESPN Flash Report 2017/57. Show summary
 • Pedersen, Axel West (2017). Towards a fully individualised pension system in Norway. ESPN Flash Report 2017/06. Show summary
 • Pedersen, Axel West (2016). ESPN Thematic Report on retirement regimes for workers in arduous or hazardous jobs. Norway 2016.
 • Pedersen, Axel West (2016). New legislation to reduce the inflow of asylum seekers in Norway. ESPN Flash Report 2016/38.
 • Grødem, Anne Skevik; Orupabo, Julia & Pedersen, Axel West (2015). Gradert sykemelding : oppfølging og trygdemottak etter sykepengeperiodens utløp. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2015:005. Full text in Research Archive. Show summary
 • Grødem, Anne Skevik & Pedersen, Axel West (2015). ESPN Thematic Report on minimum income schemes – Norway (2016).
 • Lidén, Hilde; Bredal, Anja; Pedersen, Axel West; Igesund, Solveig Marie & Staver, Anne (2015). Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2015:004. Full text in Research Archive. Show summary
 • Pedersen, Axel West (2015). ESPN Flash Report: Employment protection age limit extended from age 70 to age 72 in Norway.
 • Pedersen, Axel West (2015). ESPN Thematic Report on Social Investment - Norway (2015).
 • Pedersen, Axel West (2015). ESPN Thematic Report on integrated support for the long-term unemployed - Norway (2015).
 • Pedersen, Axel West (2014). Inntekt og helse. Underlagsrapport til prosjektet Sosial ulikhet i helse: en norsk kunnskapsoversikt. Show summary

View all works in Cristin

 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Pedersen, Axel West (2019). Ubehaget i migrasjonsforskningen. Tidsskrift for samfunnsforskning.  60(1), s 74- 76 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-01-04 Show summary
 • Pedersen, Axel West (2018). Levealdersjustering av aldersgrensene. Argumenter for og et konkret forslag.
 • Pedersen, Axel West (2018). Norsk velferdspolitikk. Nordisk modell konservert i olje(penger)?.
 • Pedersen, Axel West (2018). Partenes rolle i det norske pensjonssystemet.
 • Pedersen, Axel West (2018). Pensjonsreformen - hovedtrekk og uløste problemer.
 • Pedersen, Axel West (2018). Pensjonsreformen – mellom likhet og effektivitet, I: NFR Forskningsrådet (red.),  Evaluering av pensjonsreformen - EVAPEN : avslutningskonferanse, artikler fra prosjektene.  Norges forskningsråd.  Kapittel.  s 61 - 74 Full text in Research Archive.
 • Pedersen, Axel West (2018). Sverige øker pensjonsalderen - det bør vi også gjøre. Aftenposten.
 • Pedersen, Axel West & Halvorsen, Elin (2018). Is the Norwegian pension system progressive? Taking social inequalities in longevity into account.
 • Pedersen, Axel West & Halvorsen, Elin (2018). Pensjonsreformen – mellom likhet og effektivitet. Insentivstruktur og fordelingsvirkninger i ny folketrygd.
 • Halvorsen, Elin & Pedersen, Axel West (2017). Equity versus efficiency in public pension schemes: Compensating for joint work-family decisions. Show summary
 • Halvorsen, Elin & Pedersen, Axel West (2017). Umoderne ytelser til etterlatte?. Dagbladet.no.
 • Pedersen, Axel West (2017). Anthony B. Atkinson: Ulikhet. Hva kan gjøres?. Tidsskrift for velferdsforskning.  20(1), s 89- 92 . doi: 10.18261/issn.2464-3076-2017-01-06
 • Pedersen, Axel West (2017). Hvor går Ny AFP? Fra columbi egg til gordisk knute, til....?.
 • Pedersen, Axel West (2017). Inequality trends in the Nordic countries: The role of social security retrenchment.
 • Pedersen, Axel West (2017). Norge, last man standing? Nordisk likhet under press.
 • Pedersen, Axel West (2017). Pensjonsopptjening som insentiv til arbeid. Vil pensjonsreformen få oss til å jobbe mer?.
 • Pedersen, Axel West (2017). Stortinget bør rette opp pensjonsfeilen. VG : Verdens gang.
 • Pedersen, Axel West (2017). Trade unions and the politics of occupational pensions in Denmark and Norway.
 • Pedersen, Axel West & Hippe, Jon Mathias (2017). En norsk trygdehistorie.
 • Pedersen, Axel West; Syltevik, Liv Johanne & Thoresen, Thor Olav (2017). Nei til inntektsprøving av barnetrygden. VG : Verdens gang.
 • Dale-Olsen, Harald; Pedersen, Axel West & Schøne, Pål (2016). Do NDC pensions increase labour supply? Evidence from the Norwegian pension reform. Show summary
 • Halvorsen, Elin & Pedersen, Axel West (2016). Closing the gender gap in pensions. A microsimulation analysis of the Norwegian NDC pension system.
 • Pedersen, Axel West (2016). Arv av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Noen synspunkter og resultater fra pågående forskning.
 • Pedersen, Axel West (2016). Det finske borgelønnseksperimentet. En kommentar.
 • Pedersen, Axel West (2016). Disentangling the gender gap in pensions. A micro-simulation of the reformed Norwegian pension system.
 • Pedersen, Axel West (2016). For mange på trygd? Velferdspolitiske spenninger.
 • Pedersen, Axel West (2016). Forskningsrådets evaluering av pensjonsreformen: Resultater fra to prosjekter.
 • Pedersen, Axel West (2016). Innvandring en trussel mot velferdsstaten? Problemforståelse og politiske alternativer (fra Brochmann til Listhaug/Haugli).
 • Pedersen, Axel West (2016). Innvandring, fattigdom og velferdsstatens legitimitet.
 • Pedersen, Axel West (2016). 'It happened here'. Den politiske prosessen bak pensjonsreformen.
 • Pedersen, Axel West (2016). Likestillingsperspektiver på det norske pensjonssystemet.
 • Pedersen, Axel West (2016). Mot et kvinnevennlig pensjonssystem?.
 • Pedersen, Axel West (2016). The Swedish pension reform. Just how bad is it? Comments from a Norwegian macro perspective.
 • Pedersen, Axel West (2016). Trends, needs and opportunities for Research. The case for Nordic comparisons.
 • Pedersen, Axel West (2016). Underregulering av løpende pensjon og avkortning av pensjon for gifte/samboende. Bakgrunn og politiske alternativer.
 • Pedersen, Axel West (2016). Utviklingen i ekteskapsmønstre blant etniske minoriteter i Norge og Danmark. Har den danske 24-års regelen faktisk virket?.
 • Pedersen, Axel West; Dale-Olsen, Harald & Schøne, Pål (2016). Do NDC pensions increase labour supply? Evidence from the Norwegian pension reform.
 • Pedersen, Axel West & Halvorsen, Elin (2016). Closing the gender gap in pensions. A micro-simulation analysis of the Norwegian NDC pension system. Show summary
 • Pedersen, Axel West & Halvorsen, Elin (2016). Closing the gender gap in pensions. A micro-simulation analysis of the reformed Norwegian pension system. Show summary
 • Pedersen, Axel West & Hatland, Aksel (2016). Regjeringen skaper fattige flyktninger. Dagbladet.
 • Pedersen, Axel West (2015). Det svenske pensjonssystemet fra et nordisk perspektiv.
 • Pedersen, Axel West (2015). Det svenske pensjonssystemet. Hvorfor brutalt sett fra Norge?.
 • Pedersen, Axel West (2015). Insentivstruktur og fordelingsvirkninger i et kjønnsperspektiv.
 • Pedersen, Axel West (2015). Kommentar til rapport om offentlig tjenestepensjon.
 • Pedersen, Axel West (2015). Pension Reform in Norway. The Political Process.
 • Pedersen, Axel West (2015). Tjenestepensjon i et likestillingsperspektiv.
 • Pedersen, Axel West (2015). Veivalg for offentlig tjenestepensjon. Noen innspill fra sidelinjen.
 • Pedersen, Axel West (2015). Å krenke eller ikke krenke. Har vi plikt til å sjikanere muslimer?. Dagbladet.no.
 • Pedersen, Axel West (2015). Økonomisk ulikhet og kapitalismens fremtid. Tidsskrift for samfunnsforskning.  56(3), s 321- 323
 • Schøyen, Mi Ah & Pedersen, Axel West (2015, 16. august). Pensionssystemet i Sverige är brutalt.  Svenska Dagbladet.
 • Bredal, Anja & Pedersen, Axel West (2014). Changing marriage behavoiur among ethnic minorities in Denmark and Norway - enforced by regulation or spontaneous adaptation?.
 • Bredal, Anja & Pedersen, Axel West (2014). Unødvendig 24-års regel. VG : Verdens gang.
 • Pedersen, Axel West (2014). Den vanskelige barnefattigdommen. Ytring : NRK.
 • Pedersen, Axel West (2014). It happened here. The Norwegian pension reform: process and content.
 • Pedersen, Axel West (2014). Linking and closing of early exit routes as game changers. On the political charms and social dangers of benefit linking.
 • Pedersen, Axel West (2014). Pensjonsreformen - et ufullendt mirakel.
 • Pedersen, Axel West (2014). Pensjonssystemene i de nordiske land. Likheter og forskjeller.
 • Pedersen, Axel West (2014). Social inequalities in life-expectancy. What implications for pension design?.
 • Pedersen, Axel West (2014). The Norwegian pension reform. An incomplete miracle.
 • Pedersen, Axel West (2014). Uvett om Piketty. Aftenposten Viten.
 • Pedersen, Axel West (2014). Villedende om Piketty. Aftenposten Viten.
 • Bay, Ann-Helén; Pedersen, Axel West & Teigen, Mari (2013). Et kvinnevennlig pensjonssystem? Om likestillingsperspektiver i den norske pensjonsreformen.
 • Hagelund, Anniken & Pedersen, Axel West (2013). To reform or not to reform? Exploring the conditions for successful welfare reform through a comparison of pension reform and sick pay inertia.
 • Pedersen, Axel West (2013). Arv av pensjonsrettigheter mellom ektefeller - hvorfor og hvordan?.
 • Pedersen, Axel West (2013). Fattigdomsmål må inkludere folk i gråsonen. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
 • Pedersen, Axel West (2013). Gjennomføringen av pensjonsreformen i Norge. Historien om et ufullendt mirakel.
 • Pedersen, Axel West (2013). Oppdratt til trygd?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Pedersen, Axel West (2013). Pensjonsreformen - et mirakel med brister.
 • Pedersen, Axel West (2013). Urimelig favorisering?. Dagens næringsliv.

View all works in Cristin

Published May 19, 2017 4:33 PM - Last modified June 30, 2017 2:43 PM