Audun Beyer

Image of Audun Beyer
Norwegian version of this page
Position Affiliated Senior Research Fellow
Degree PhD
Contact +47 402 23 626 audun.beyer@samfunnsforskning.no

Media scholar with a strong interest in political communication

Audun Beyer has his degree in media and communication science. In his research he has dealt with questions relating to political communication, news, opinion formation and media effects, mainly using quantitative data and methods.

His research has been published in several international journals, and has received awards in conferences arranged by the International Communication Association (ICA) and the Association for Education in Journalism and Mass Communication (AEJMC).

Tags: Elections and Democracy, Media and the public sphere, Migration

Publications

 • Beyer, Audun; Knudsen, Erik; Andersen, Kim & Shehata, Adam (2021). Political media effects in a Nordic perspective. In Skogerbø, Eli; Ihlen, Øyvind; Kristensen, Nete Nørgaard & Nord, Lars W. (Ed.), Power, communication, and politics in the Nordic countries. Nordicom. p. 347–363. doi: 10.48335/9789188855299-17.
 • Karlsen, Rune; Beyer, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2020). Do High-Choice Media Environments Facilitate News Avoidance? A Longitudinal Study 1997–2016. Journal of Broadcasting & Electronic Media. doi: 10.1080/08838151.2020.1835428. Full text in Research Archive
 • Beyer, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2018). Nasjonale organisasjoners bruk av sosiale medier. Muligheter og barrierer for bruk. In Enjolras, Bernard & Eimhjellen, Ivar (Ed.), Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge . Cappelen Damm Akademisk. p. 235–270. doi: 10.23865/noasp.45.ch9.
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Beyer, Audun (2018). Forholdet mellom online- og offline-deltakelse i frivillige organisasjoner. In Enjolras, Bernard & Eimhjellen, Ivar (Ed.), Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge . Cappelen Damm Akademisk. p. 101–126. doi: 10.23865/noasp.45.ch4. Full text in Research Archive
 • Beyer, Audun & Figenschou, Tine Ustad (2018). Media hypes and public opinion: Human interest frames and hype fatigue. In Vasterman, Peter (Eds.), From Media Hype to Twitter Storm. News Explosions and Their Impact on Issues, Crises and Public Opinion. Amsterdam University Press. p. 249–266. doi: 10.1515/9789048532100-014.
 • Waldahl, Ragnar & Beyer, Audun (2015). Offentlig opinion og politisk kommunikasjon. In Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (Ed.), Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon. Universitetsforlaget. p. 34–46.
 • Beyer, Audun & Matthes, Jörg (2015). Attitudes toward illegal immigration and exposure to public service and commercial broadcasting in France, Norway, and the United States. International Journal of Communication. 9(1), p. 3264–3279.
 • Figenschou, Tine Ustad; Beyer, Audun & Thorbjørnsrud, Kjersti (2015). The moral police : agenda-setting and framing effects of a new(s) concept of immigration. Nordicom Review. 36(1), p. 65–78.
 • Matthes, Jörg & Beyer, Audun (2015). Toward a cognitive-affective process model of hostile media perceptions: A multi-country structural equation modeling approach. Communication Research. 44(8), p. 1075–1098. doi: 10.1177/0093650215594234.
 • Aalberg, Toril & Beyer, Audun (2015). Human Interest Framing of Irregular Immigration: An Empirical Study of Public Preferences for Personalized News Stories in the United States, France, and Norway. American Behavioral Scientist. 59(7), p. 858–875. doi: 10.1177/0002764215573258.
 • Beyer, Audun & Matthes, Jörg (2015). Public Perceptions of the Media Coverage of Irregular Immigration: Comparative Insights From France, the United States, and Norway. American Behavioral Scientist. doi: 10.1177/0002764215573253.
 • Figenschou, Tine Ustad & Beyer, Audun (2014). The Limits of the Debate: How the Oslo Terror Shook the Norwegian Immigration Debate. The International Journal of Press/Politics. 19(4), p. 430–452. doi: 10.1177/1940161214542954.
 • Beyer, Audun & Figenschou, Tine Ustad (2014). Human-Interest Fatigue: Audience Evaluations of a Massive Emotional Story. International Journal of Communication. 8, p. 1944–1963.
 • Beyer, Audun; Knutsen, Carl Henrik & Rasch, Bjørn Erik (2014). Election campaigns, issue focus and voting intentions: Survey experiments of norwegian voters. Scandinavian Political Studies. 37(4), p. 406–427. doi: 10.1111/1467-9477.12029.
 • Figenschou, Tine Ustad & Beyer, Audun (2014). Elitene, minoritetene og mediene: Definisjonsmakt i norsk innvandringsdebatt. Tidsskrift for samfunnsforskning. 55(1), p. 25–54.
 • Beyer, Audun (2013). Political superstars: Celebrity politics and the media. Internasjonal Politikk. 71(4), p. 581–590.
 • Beyer, Audun (2013). Politiske superstjerner: Kjendispolitikk og mediene. Internasjonal Politikk. 71(4), p. 581–590.
 • Beyer, Audun & Waldahl, Ragnar (2009). Polls in the media. Does presentation pf polls in the media comply with national and international standards? Results from an election year. Tidsskrift for samfunnsforskning. 50(1), p. 55–70.
 • Waldahl, Ragnar & Beyer, Audun (2008). Meningsmålinger og valgkamp i USA. Internasjonal Politikk. 66(2-3), p. 435–449.

View all works in Cristin

View all works in Cristin

 • Brekke, Jan-Paul & Beyer, Audun (2019). “Everyone wants to leave”: Transit migration from Khartoum — The role of information and social media campaigns. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Brekke, Jan-Paul; Beyer, Audun & Enjolras, Bernard (2019). Antisemittisme på nett og i sosiale medier i Norge: Kjennetegn, avsendere og motvirkning . Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Beyer, Audun; Brekke, Jan-Paul & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Communicating borders : informing migrants and potential asylum seekers through social media. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Beyer, Audun (2012). Valgets nyhetsrammer. Produksjon, innhold, opinion. Universitetet i Oslo.
 • Waldahl, Ragnar; Aardal, Bernt & Beyer, Audun (2006). Påvirkes velgerne av meningsmålinger? Kommunal-og regionaldepartementet.

View all works in Cristin

 • Haugsgjerd, Atle; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Beyer, Audun (2022). Less Informed and Less Confident Citizens: Social Media, Retrieval Accuracy and Confidence in Political Knowledge.
 • Haugsgjerd, Atle; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Beyer, Audun (2021). Misinformed or uninformed? A panel-study of how the use of social media as a news source influences political knowledge .
 • Brekke, Jan-Paul & Beyer, Audun (2021). Everyone wants to leave. Examining possible effects of social media campaigns on migrants in transit.
 • Beyer, Audun; Karlsen, Rune & Steen-Johnsen, Kari (2020). Social Media News Consumption and Political Surveillance Knowledge:Adding Motivation and Ability to the Equation .
 • Karlsen, Rune; Beyer, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2019). Social Media News Consumption, News Finds Me Perceptions, and Political Knowledge.
 • Beyer, Audun; Karlsen, Rune & Steen-Johnsen, Kari (2019). News Habits Die Hard, but Die. A Longitudinal Study of Total News Avoidance in the transition from low to high-Choice Media Environments 1997-2016.
 • Beyer, Audun (2016). Komikere i politikken. [Radio]. Radio Nova.
 • Beyer, Audun (2015). Bokanmeldelse av David Nicolas Hopmann & Morten Skovsgaard (red.) Forskningsmetoder i journalistik og politisk kommunikation København: Hans Reitzels Forlag 2014. 381 sider. Tidsskrift for samfunnsforskning. 56(1), p. 112–115.
 • Beyer, Audun (2014). Kjendiser i politikerklær. [Newspaper]. Vårt land.
 • Figenschou, Tine Ustad & Beyer, Audun (2014). The Limits of the Debate. How the Oslo Terror Attacks shook the Norwegian Immigration Debate.
 • Beyer, Audun (2014). Politiske superstjerner: Kjendisaktivisme og politikerkjendiser. Hvor hender det?.
 • Beyer, Audun (2014). Mediene skygget unna innvandring etter 22. juli. [Internet]. vg.no.
 • Beyer, Audun (2013). Book review of the book ‘Civic Experiences and Public Connection’ (Kaun, 2012). Nordisk Østforum.
 • Matthes, Jörg & Beyer, Audun (2013). Toward a Cognitive-affective Process Model of Hostile Media Perceptions: A Multi-Country Structural Equation Modeling Approach.
 • Figenschou, Tine Ustad & Beyer, Audun (2013). Norwegian Identity Revisited: How the 22/7 Terror Attacks Shook the Immigration Debate.
 • Beyer, Audun & Figenschou, Tine Ustad (2013). Burglar Alarm Fatigue. Media-hype, human-interest frames and audience reactions to a real-life news serial.
 • Beyer, Audun (2013). Politikerkjendiser. [Radio]. NRK P2 - Politisk kvarter.
 • Beyer, Audun (2012). Bokanmeldelse av: Christina Holtz-Bacha & Jesper Strömbäck, J. (eds.): Opinion Polls and the Media. Reflecting and Shaping Public Opinion. Nordicom Information.
 • Beyer, Audun & Figenschou, Tine Ustad (2012). The consequences of mediatized news serials – what does the audience say?
 • Andresen, Kari & Beyer, Audun (2012). Spillet om nyhetene. [Internet]. uio.no.
 • Andresen, Kari & Beyer, Audun (2012). Forskeruenighet om kvalitet på nyheter. [Internet]. forskning.no.
 • Beyer, Audun (2011). - Mindre sirkus, mer politikk. [Internet]. nrk.no (http://nrk.no/kultur-og-underholdning/1.7747273).
 • Beyer, Audun (2011). Intervju om valgkampen etter 22. juli. [Radio]. NRK Kulturnytt.
 • Beyer, Audun (2009). Forsker på fjernsynets valgdekning. [Internet]. NRK Torget.
 • Beyer, Audun (2009). Erna er twitter-dronningen. [Newspaper]. VG.
 • Beyer, Audun (2009). Meningsmålinger i mediene. [Radio]. NRK P2 - Politisk kvarter.
 • Beyer, Audun (2009). Generic news frames and content analysis. A strategy for better measurement and operationalization of generic news frames.
 • Beyer, Audun (2008). Partibarometre i mediene.
 • Waldahl, Ragnar & Beyer, Audun (2007). Lar vi oss påvirke av meningsmålinger? Minerva (Oslo).

View all works in Cristin

Published May 19, 2017 4:33 PM - Last modified Oct. 12, 2020 11:59 AM