SheFigures

Undersøkelsen SheFigures fra EU-kommisjonen viser at omtrent like mange kvinner som menn fullførte en doktorgrad i 2016 i Norden. Men på professornivå er situasjonen en annen. Her utgjør kvinner omtrent en fjerdedel av professorene. 

Langt færre kvinner enn menn i professorstillinger i Norden

Omtrent like mange kvinner og menn fullfører doktorgraden. Slik har det vært de siste ti årene.

  • I professorstillinger er det fortsatt en klar mannsdominans.
  • Vi vil her se nærmere på endringene på professornivå, og hvordan endringene varierer mellom de nordiske landene - og mellom fagområder.

Små forskjeller i Norden – men Danmark henger etter

  • Andelen kvinnelige professorer øker jevnt i hele Norden.
  • Finland har høyest kvinneandel på professornivå, men forskjellene i Norden har blitt mindre.
  • Danmark har en klart svakere kvinneandel på professornivå, og ligger under EU-gjennomsnittet.
  • I Norge, Sverige og Island har det vært en jevn og positiv utvikling i kvinneandelen.

Andel kvinner i professorstillinger

Norge og Sverige er best i Norden på MAT-NAT-fagene

  • Økningen i andelen kvinner i professorstillinger i Norden er størst i humaniora og samfunnsvitenskap (HUM-SAM-fagene).
  • Der hvor utfordringene er størst, i naturvitenskap og ingeniør og teknologi (MATNAT), har utviklingen gått raskere i Norge, Sverige og Danmark enn i Finland.

 

Publisert 3. juli 2019 10:53 - Sist endret 24. sep. 2019 14:48