Renhold: Fra kvinneyrke til mannsyrke

Renholdsyrket har gått fra å være kvinnedominert i retning mer kjønnsbalansert ved hjelp av arbeidsomme innvandrermenn. Det viser ny, internasjonalt publisert forskning.

Av Christina Stoltenberg
Publisert 10. juli 2019 11:12 - Sist endret 10. juli 2019 12:06