Renhold: Fra kvinneyrke til mannsyrke

Renholdsyrket har gått fra å være kvinnedominert i retning mer kjønnsbalansert ved hjelp av arbeidsomme innvandrermenn. 

Av Christina Stoltenberg
Publisert 10. juli 2019 11:12 - Sist endret 16. okt. 2020 15:20