Likelønn og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

Sist endret 4. mars 2020 10:02 av hegekka@uio.no
Sist endret 4. mars 2020 09:56 av hegekka@uio.no
Sist endret 4. mars 2020 09:56 av hegekka@uio.no
Sist endret 4. mars 2020 09:56 av hegekka@uio.no
Sist endret 4. mars 2020 10:04 av hegekka@uio.no

Funn fra rapporten Likelønn og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet: Individuelle preferanser eller strukturelle begrensinger?