Likelønn og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

Sist endret 9. feb. 2022 15:16 av erikakb@uio.no
Sist endret 9. feb. 2022 15:15 av erikakb@uio.no
Sist endret 9. feb. 2022 15:18 av erikakb@uio.no
Sist endret 4. mars 2020 09:56 av hegekka@uio.no
Sist endret 4. mars 2020 09:56 av hegekka@uio.no
Sist endret 4. mars 2020 09:56 av hegekka@uio.no
Sist endret 9. feb. 2022 15:17 av erikakb@uio.no

Funn fra rapporten Likelønn og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet: Individuelle preferanser eller strukturelle begrensinger?