English version of this page

Kvinner i finans

Kvinner er etterspurt i finansbransjen, og mange har ambisjoner om en finanskarriere. Men i kampen om toppstillinger handler det om hvem som har betingelser til å delta i konkurransen om kunder og porteføljer – og kvinnene faller fra, viser ny forskningsrapport.

Finans er en kjønnsbalansert bransje, med 47 prosent kvinner og 53 prosent menn blant alle ansatte.

På toppen av bransjen ser det imidlertid annerledes ut – blant direktørene og banksjefene i bransjen er kvinneandelen under en tredjedel. Kvinnene faller fra i toppstillingene og de best lønte jobbene.

Menn i finans tjener mest

Fortellinger fra finans

En kvalitativ dybdeintervjustudie med 30 kvinner og menn fra ulike forretningsområder innenfor forretningsbank og forsikring.

Menn og kvinner jobber i ulike stillinger og forretningsområder

Hva forklarer lønnsforskjellene?

Kvinner i finans vil, kan og får – men konkurrerer på ulike betingelser

Kvinner er etterspurt i bransjen – og får muligheter. Mange både kan og vil lykkes.

Likevel er det trekk ved bransjen som forklarer hvorfor kvinner ikke når til topps:

  • Fortsatt favorisering av menn og til dels uklare betingelser for lønnsutvikling, bonus og karriere.
  • Kvinner og menn jobber i ulike stillinger og forretningsområder i finans.
  • Kunde- og resultatansvar er avgjørende for å nå toppen – både når det gjelder lønn og karriere.
  • Deler av bransjen er organisert etter en særlig kompetitiv logikk med individuell konkurranse om kunder og ansvarsområder, der man ikke har «back up».
  • Kvinner og menn konkurrerer ikke på like vilkår: Det er menn med bakkemannskap på hjemmebane, som kan være kontinuerlig tilgjengelige på kundenes premisser – også under foreldrepermisjon – som vinner konkurransen om de beste kundene, de beste dealene, og de beste lønningene.
  • Bransjen risikerer å ikke få de beste, men de som er villige til å ofre familielivet.
Publisert 3. juli 2019 11:07 - Sist endret 23. okt. 2020 13:58