Kjønnsubalanse på toppen: hvor trykker skoen?

Følg oss på Twitter: @likestillingISF og #COREstatus 

#1 Menn dominerer

Menn dominerer på toppen, men antallet menn i norske topp-posisjoner har minket fra år 2000 til 2015.

Illustrasjon

#2 Hvor trykker skoen?

Norske toppledere mener de viktigst forklaringene på mannsdominansen på toppen er rekruttering gjennom uformelle nettverk og få kvinner som søker på lederstillingene. 

Illustrasjon

#3 Hva skal til?

Næringslivet er en av sektorene som kommer dårligst ut når det gjelder andel kvinner på toppen. I en annen spørreundersøkelse har vi også spurt toppledere i næringslivet om hvor enige de er i ulike tiltak for å utjevne kjønnsskjevhet:

Illustrasjon

#4 Er kvotering løsningen?

Kjønnsbalansen i styrer har bedret seg, men lite har skjedd i toppledergruppene. Likevel er toppledere innen en rekke sektorer, særlig i næringslivet, mer positive til kjønnskvotering i 2015 enn i 2000:

Illustrasjon

 

Publisert 7. jan. 2020 15:58 - Sist endret 24. feb. 2020 14:51