English version of this page

Kjønnsskjev vurdering av kvalifikasjoner i akademia

Kvinner er underrepresentert i professorstillinger, men denne studien viser at kvinnelige kandidater vurderes som mer kompetente og aktuelle for fast ansettelse sammenlignet med likt kvalifiserte mannlige kolleger.

Flak
Emneord: Likestilling
Publisert 4. des. 2020 13:50 - Sist endret 24. feb. 2021 07:01