Kjønnsskjev vurdering av kvalifikasjoner i akademia?

Sist endret 24. feb. 2021 07:01 av hegekka@uio.no

Kvinner er underrepresentert i professorstillinger, men denne studien viser at kvinnelige kandidater vurderes som mer kompetente og aktuelle for fast ansettelse sammenlignet med likt kvalifiserte mannlige kolleger.