Kjønn, arbeid og innvandring

Det er flere årsaker til at kvinner med innvandrerbakgrunn har lavere yrkesdeltakelse enn befolkningen for øvrig, funnene kan du lese i rapporten under. 

Klikk på bildet under for å lese hele rapporten - bruk fullskjermfunksjonen: 
Kjønn, arbeid og innvandring
Publisert 8. jan. 2020 12:59 - Sist endret 8. jan. 2020 12:59