Holdninger til likestilling blant barn av innvandrere i Norge

Innvandrere i Norge kommer ofte fra land med mer tradisjonelle familieverdier, mens barna deres har vokst opp i et samfunn der kvinner er i jobb og menn tar mer ansvar hjemme. Hvilke holdninger har etterkommere til en likestilt familie?

Holdninger til likestilling blant barn av innvandrere i Norge
Publisert 7. mai 2021 15:25 - Sist endret 7. mai 2021 15:34