Foreldrepermisjon og fedrekvote

CORE-status gir oversikt over hva vi vet om foreldrepermisjon og fedrekvote.

Følg oss på Twitter: @likestillingISF og #COREstatus 

Denne statusen er blant annet basert på: 

Twitter: #COREstatus

Av Christina Stoltenberg
Publisert 22. jan. 2018 15:41 - Sist endret 3. juli 2019 11:27