English version of this page

Feminisme og holdninger til likestilling – tendenser til polarisering?

I senere år er det observert en tendens til økende likestillingsskepsis og antifeminisme i en rekke land. Dette er imidlertid ikke tilfellet i Norge – tvert imot.

Flak
Publisert 30. mai 2021 08:28 - Sist endret 2. aug. 2022 10:22